Gezin

Vaderschapsverlof, geboorteverlof en adoptieverlof stapsgewijs uitgebreid vanaf januari 2021

Goed nieuws voor toekomstige vaders en mee-ouders: het vaderschapsverlof of geboorteverlof voor mee-ouders wordt uitgebreid. Concreet gaat het om een verhoging van 10 naar 15 dagen voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2021. Ook voor adoptieverlof verandert er iets in 2021: het luik “bijkomende weken” is uitgebreid van 1 week naar 2 weken.

Vaderschapsverlof: uitbreiding in 2 fases

Tot nu toe bedroeg het vaderschapsverlof of geboorteverlof voor mee-ouders 10 dagen. Dat geldt nog altijd voor kinderen geboren voor 1 januari 2021. Dit verandert er vanaf 2021:

  • Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 wordt het verlof opgetrokken met 5 dagen, van 10 naar 15 dagen.
  • In een volgende fase wordt het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid: voor geboortes vanaf 1 januari 2023 komen er nog eens 5 dagen bij, met dus een totaal van 20 dagen.

De dagen hoeven niet noodzakelijk in 1 keer opgenomen te worden. Je kunt ze vrij opnemen over een periode van 4 maanden na de bevalling.
Lees meer over vaderschapsverlof en geboorteverlof: de voorwaarden, praktische kant en aanvraag.

Ook adoptieverlof verder aangevuld

Ook adoptieverlof wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het basisverlof blijft identiek, maar het aantal bijkomende weken dat kan worden aangevraagd, stijgt. Elke 2 jaar komt er 1 week extra bij. 

Concreet voor 2021: 

  • Als werknemer of zelfstandige heb je sowieso recht op een basisperiode adoptieverlof van maximum 6 weken.
  • Vanaf 1 januari 2021 kun je die periode verlengen met 2 weken. Je mag die periode verdelen tussen de partners. 

Lees alle info over de verdere uitbreiding, voorwaarden en aanvraag van adoptieverlof.

Deel dit artikel

Tags
Adoptie Baby

Verder lezen

Adoptieverlof, fijne tijd om samen een band op te bouwen

Proficiat met de komst van je kindje! Je hebt recht op adoptieverlof. Helan helpt je om je kind te verwelkomen met een adoptiepremie en andere voordelen en terugbetalingen.

Helemaal mens: Béatrice

Van vroedvrouw in Burkina Faso naar kraamverzorgende in België

Vandaag is Béatrice kraamverzorgende bij Helan Thuiszorg. Maar voor ze ons team versterkte en jonge ouders bijstond met de zorg voor hun kindje, werkte ze als vroedvrouw in Burkina Faso. Dit is haar boeiende verhaal.

Ontdek Loose Parts

Maak kennis met loose parts!

Spelen met loose parts is spelen met mogelijkheden. Dit is materiaal met een open einde uit de natuur of uit de ‘echte wereld’. Kinderen vullen de betekenis ervan zelf in met hun fantasie en ontdekken zo telkens iets nieuws. Eindeloze speel- en leerkansen voor elke leeftijd!

Ook als ouder kan je verlatingsangst hebben

Kinderen die voor het eerst naar de kinderopvang gaan of op kamp vertrekken, kunnen last hebben van verlatingsangst. Maar wist je dat je als ouder ook verlatingsangst kan hebben? En dat het zelfs volkomen normaal is? Gelukkig kan je er ook iets aan doen.