Fit in je hoofd

Mentale gezondheid: een prioriteit

Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Geestelijke Gezondheid, herhalen de onafhankelijke ziekenfondsen Helan en Partenamut hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

"De toegankelijkheid tot de mentale gezondheidszorg moet gegarandeerd worden door het aanbod te verbeteren en de terugbetalingen uit te breiden."

Ondanks de recente inspanningen inzake de uitbreiding van het dienstenaanbod en zorg voor mentale gezondheidszorg, zijn er nog altijd lange wachtlijsten in de ambulante zorg en is er een tekort aan crisisopvang en opvang voor zware pathologieën in een zorgomgeving. Een uitbreiding van het aanbod zal uiteraard ook de ten-laste-neming/terugbetaling door de ziekteverzekering verruimen. Dat alles vereist extra budgettaire middelen voor de sector geestelijke gezondheidszorg en derhalve overleg omtrent “prioriteiten” in de gezondheidszorg.   

"De verdeling van bevoegdheden in België tussen de federale overheid en de gemeenschappen moet  beter op elkaar worden afgestemd wat betreft de mentale gezondheidszorg."

In het belang van de patiënt is een goede samenwerking tussen federale en regionale overheden noodzakelijk. Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd, de continuïteit van zorg en transitie van het ene naar het andere aanbod moet voor de patiënten vanzelfsprekend zijn. Staatsstructuren mogen niet in de weg staan van een kwalitatief, toegankelijk aanbod.  

"Mentale gezondheidszorg is zorg als alle andere. We moeten de hele bevolking voorlichten over het belang van hulp vragen. En mensen met psychische problemen voorlichten hoe ze hulp kunnen vinden."

Op mentale problemen rust nog steeds een taboe. Als iets breekt heb je pech gehad, als je geest ziek is, word je als zwak bestempeld. Stigmatisering moet aangepakt worden. Taboes en stereotypen (een psychiatrisch ziekenhuis is een “zottenkot”) moeten worden aangepakt opdat patiënten zorg zouden durven vragen. Maar we mogen ook niet vergeten dat patiënten hun mentale problemen ook niet altijd serieus nemen. Mental Health literacy zou moeten aangeboden worden. Ook in de scholen en bij de opleiding van alle zorgverstrekkers .  

Wist je dat…

Deel dit artikel

Verder lezen

De Corona-pandemie: hoe kunnen we op een gezonde manier omgaan met het nieuws?

Heftig wereldnieuws zoals de verontrustende coronacrisis kan zorgen voor sterke emoties, zoals angst, paniek, wantrouwen en boosheid. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op kritisch omgaan met nieuws. Hoe doe je dit als er om het uur een update is, die wel eens van levensbelang zou kunnen zijn voor jezelf, je familie, vrienden tot zelfs je buren?

Pandemie heeft invloed op het geestelijk welzijn van jongeren

Jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben eind 2020 opmerkelijk meer antidepressiva gebruikt. En dat ondanks een duidelijke daling aan het begin van de pandemie. Tegelijkertijd heeft de bevolking in het algemeen haar geestelijke gezondheidszorg uitgesteld en dit uitstel is nog niet volledig ingehaald. Deze gegevens bevestigen dat het dringend tijd is om iets te doen aan het geestelijk welzijn van de bevolking. Maar wat tonen de cijfers ons nog meer?

Waar naartoe voor psychologische hulp?

Gaat het wat minder met je en heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Of heeft iemand in je omgeving hulp nodig? Onder meer bij de Helan Luisterlijn kun je terecht voor psychologische hulp en vragen over je welzijn. Lees waar je verder nog hulp vindt bij psychische problemen.

Mentale gezondheid bij jongeren. Het verhaal van Sara

Als jongere krijg je heel wat veranderingen op je bord. Studeren, op kot gaan, vrienden maken. Je baant jezelf een weg door honderden nieuwe situaties. En soms gaat dat niet vanzelf. Zeker in een jaar waar je sociale contacten beperkt werden. Gaat het momenteel allemaal wat moeilijker? Weet dat je niet alleen bent. En dat er altijd hulp voor je is, als je dat wil.