News

Jongeren nemen steeds meer antidepressiva

Uit analyses van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waartoe ook Helan behoort, blijkt dat het gebruik van antidepressiva bij jongeren tussen 12 en 24 jaar met 60% gestegen is tussen 2018 en 2022. Maar ook andere geneesmiddelen voor psychische aandoeningen worden heel vaak ingenomen. Vorig jaar nam een kwart van alle Belgen minstens één van deze geneesmiddelen. Tijd om even stil te staan bij deze alarmerende trend.

Stijgende cijfers, vooral bij jongeren

Wanneer we kijken naar het gebruik van antidepressiva bij de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waartoe ook Helan behoort, dan valt vooral de stijging bij jongeren op. In 2018 namen 1,06% van onze leden tussen 12 en 18 jaar minstens één antidepressivum. In 2022 waren dat er 1,65%. In absolute cijfers betekent dat een stijging van 60%. Ook bij jongeren tussen 19 en 24 jaar zien we een gelijkaardige evolutie met een toename van 40%.

Ruud Saerens, arts-expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, ziet enkele mogelijke verklaringen voor de toename:

"We kunnen er niet omheen dat de stijgende cijfers vanaf 2021 waarschijnlijk in verband staan met de pandemie. We zagen toen ook uit de gegevens van Sciensano dat er meer angst- en depressieve klachten werden gerapporteerd. De link tussen sociale media en schermgebruik komt in de wetenschap ook steeds meer naar voor. Tot slot vermoeden we dat er ook een stukje onaangepast gebruik zit in die cijfers, waarbij jongeren medicijnen voorgeschreven kregen omdat andere hulp tekortschiet. Want er zijn nog steeds wachtlijsten, vooral voor psychiaters en in mindere mate voor psychologen.”

Verontrustend gebruik ook bij andere geneesmiddelen voor psychische aandoeningen

Eerder deze maand trok minister Frank Vandenbroucke aan de alarmbel. Want niet alleen het gebruik van antidepressiva stijgt, ook andere zogenaamde psychofarmaca worden heel vaak ingenomen. Psychofarmaca zijn alle geneesmiddelen die gebruikt worden bij psychische aandoeningen, zoals antidepressiva, antipsychotica, slaap- of kalmeringsmiddelen. Niet minder dan een kwart van de Belgen nam vorig jaar minstens één van deze geneesmiddelen in.

Wat kan je zelf doen?

Voor milde problemen, zoals slapeloosheid of milde angst- en stemmingsklachten, geniet een behandeling zonder geneesmiddelen steeds de voorkeur. Denk daarbij aan het aanpassen van je levensstijl of psychologische hulp. Wie worstelt met mentale problemen, kan bovendien steeds terecht bij onze Luisterlijn voor een gratis gesprek met een psycholoog, zonder wachtlijst. Hij of zij kan je ook op weg helpen richting verdere hulpverlening, als dat nodig zou zijn.

Soms is het gebruik van geneesmiddelen wel noodzakelijk, in combinatie met een aanpassing van je levensstijl of psychologische hulp. Het is je arts die samen met jou deze noodzaak inschat. Merk je dat je gezondheidssituatie evolueert, aarzel dan niet om zelf het gesprek aan te gaan. In ieder geval is een correct gebruik van de medicatie van groot belang: de juiste dosis, voor de juiste duur.

En tot slot: wie geneesmiddelen voor ernstige slaapproblemen inneemt, de zogenaamde benzodiazepines, bestaan er specifieke afbouwprogramma’s met de ondersteuning van je arts en apotheker.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.