Ziekenhuisopname

Wachtpolis Hospitalia Continuïteit: je vangnet als de hospitalisatieverzekering van je werk wegvalt

Een operatie, een bevalling, hospitalisatie bij ziekte … De kans dat je gezin met een ziekenhuisopname te maken krijgt, is groot. De kosten lopen dan al snel hoog op, dus is een hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe. Veel mensen krijgen er eentje cadeau van het werk. Beslist interessant, ook voor je partner en/of kinderen. Maar wat als de hospitalisatieverzekering van je werkgever stopt, bijvoorbeeld bij ontslag of je pensioen?

De wet-Verwilghen 

Om een zekere bescherming te bieden, bestaat er de wet-Verwilghen (sinds 2007). Die geeft je als werknemer het recht om bij het verlies van je collectieve hospitalisatieverzekering, om gelijk welke reden, je polis individueel voort te zetten.
 
Maar dat is niet altijd evident. Ga je bijvoorbeeld op je 65ste met pensioen en besluit je de hospitalisatieverzekering van je werkgever op individuele basis voort te zetten? Dan riskeer je peperdure premies ... Om dit te voorkomen, biedt Helan Ziekenfonds een voordelige ‘wachtpolis’: Hospitalia continuïteit Je bent dan zeker dat je geen medische vragenlijst hoeft in te vullen de dag dat je met pensioen gaat. Meer nog: je maandelijkse bijdrage is dezelfde als iemand die al heel zijn leven Hospitalia,Hospitalia Medium,of Hospitalia Plus geniet. Je krijgt geen enkele bijpremie aangerekend, waardoor je zeer lage premies betaalt. Bovendien geniet je met Hospitalia Continuïteit nog een aantal andere voordelen.

En wat met de kinderen?

Je kroost kan tot de 25ste verjaardag onder de hospitalisatieverzekering van je werkgever vallen. Weliswaar op voorwaarde dat je kind recht heeft op kinderbijslag. Daarna biedt Helan Ziekenfonds je zoon of dochter de mogelijkheid de verzekering individueel voort te zetten, eveneens zonder vragenlijst of medische formaliteiten én zonder wachttijd. 

“Sowieso is het altijd interessant om kinderen zo vroeg mogelijk in te tekenen op Hospitalia Continuïteit. Je kunt later immers onbeperkt switchen naar Hospitalia of Hospitalia Plus. Mocht dus je kind op latere leeftijd een ernstige ziekte krijgen, baseren we ons steevast op de medische vragenlijst, destijds opgesteld bij Hospitalia Continuïteit. En die lijst zal meer dan waarschijnlijk blanco zijn, en dus een voordelige verzekering opleveren”, aldus Gert Hosselaer, management expert sales bij Helan Ziekenfonds.

Een voorbeeld 

Stel dat je een hospitalisatieverzekering hebt lopen bij je werkgever. Op je 40ste beslis je een wachtpolis (Hospitalia Continuïteit) te openen, dan kun je op je 65ste een individuele polis (HospitaliaHospitalia Medium of Hospitalia Plus) afsluiten, die dankzij je wachtpolis 70% goedkoper is. Hoe eerder je intekent op je wachtpolis, hoe lager de toekomstige premie voor je individuele hospitalisatieverzekering.

Een hospitalisatieverzekering beschermt je tegen hoge kosten bij een operatie, bevalling of ziekenhuisopname. Als onafhankelijk ziekenfonds en expert in gezondheidszorg is het immers ons doel niet om winst te maken, maar wel bescherming te bieden aan een voordelige prijs. Heb je nog vragen over onze hospitalisatieverzekeringen? Neem dan contact met ons op en vraag vrijblijvend advies.

Deel dit artikel

Verder lezen

Hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen

Als zelfstandige ben je het gewoon om je zaak onder controle te hebben. Je gezondheid heb je jammer genoeg niet altijd in de hand. Heb je al eens nagedacht wat je zou doen wanneer je in het ziekenhuis belandt? Je ziekteverzekering dekt helaas niet alle ziekenhuiskosten. Daarom is het aangeraden om als zelfstandige een uitgebreide hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

In België is het verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds. Het is echter niet verplicht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Toch zijn er veel voordelen aan een hospitalisatieverzekering.

Wat is ambulante zorg?

Ziekenfondsen gebruiken de term ‘ambulante zorg’ regelmatig. Zo krijg je als lid van Helan Ziekenfonds een onbeperkte terugbetaling van je ambulante medische kosten bij een wintersportongeval en het is mogelijk om een verzekering af te sluiten voor ambulante zorg. Maar wat is ambulante zorg nu juist? Hieronder lees je wat ambulante zorg is; wat het verschil is tussen ambulante zorg en een daghospitalisatie en wanneer je een terugbetaling krijgt voor ambulante kosten.

Wachttijd bij een hospitalisatieverzekering: dit moet je weten

Overweeg je om een hospitalisatieverzekering af te sluiten of wil je van een ander ziekenfonds overstappen naar Helan? Dan geldt er in veel gevallen een wachttijd. Lees hieronder alles wat je moet weten over onze hospitalisatieverzekeringen en de wachttijd.