Zorgpremie

Ook jij betaalt mee aan de Vlaamse sociale bescherming, via een jaarlijkse zorgpremie. Enkel als iedereen zijn deeltje bijdraagt, kan de Vlaamse sociale bescherming werken. De zorgpremie is trouwens verplicht voor wie in Vlaanderen woont. Als je niet betaalt, krijg je een geldboete.

Hoeveel bedraagt de zorgpremie?

In 2022 bedraagt de premie voor de Vlaamse sociale bescherming 54 euro per jaar. Personen met een verhoogde tegemoetkoming (op 1 januari van het voorgaande jaar) betalen 27 euro. Dit bedrag geldt voor elk gezinslid en wordt elk jaar geïndexeerd.

Je zorgpremie moet jaarlijks tegen 30 april betaald zijn. De eerste keer moet je overschrijven, daarna kan je kiezen voor een domiciliëring. Je krijgt aan het begin van het jaar ofwel een overschrijvingsformulier ofwel een overzicht van wanneer welk bedrag afgehouden zal worden van je rekening.

Zorgpremie

Goed om te weten

Ben je toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement? Dan ben je vrijgesteld van het betalen van bijdragen zolang deze regeling loopt. Bezorg ons hiervoor de ‘beschikking van toelaatbaarheid’, dat is het vonnis van de rechtbank.

Zorgpremie niet betaald?

Zodra je 2 openstaande bijdragen hebt (al dan niet opeenvolgend, geheel of gedeeltelijk kan je Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een geldboete opleggen. Voor ze overgaan tot beboeten, krijg je nog een aangetekende brief als laatste kans om het openstaande bedrag te vereffenen.

De geldboete bedraagt 250 euro. Voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de geldboete 100 euro. De openstaande bijdragen moeten dan samen met de geldboete betaald worden aan het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De zorgkas mag deze niet meer innen.

Als je financiële moeilijkheden hebt, kan je het OCMW vragen om jouw ledenbijdrage aan de zorgkas te betalen. Het OCMW is evenwel niet verplicht om op dat verzoek in te gaan.

Niet verplicht in Brussel

In Brussel is aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht. Bij 2 openstaande of onvolledig betaalde bijdragen wordt de aansluiting van Brusselaars automatisch stopgezet, om een geldboete te voorkomen. Sluit je eventueel later opnieuw aan, dan moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze Dienst maatschappelijk werk voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Thuiszorg

Als je ouder wordt, ziek bent, of tijdelijk zorg nodig hebt, kunnen wij helpen. Met thuiszorg, zorgmateriaal, administratieve hulp en advies waar je wat aan hebt.

Huishoudhulp

Druk thuis? Onze goed opgeleide huishoudhulpen nemen je graag wat werk uit handen. Voor strijkhulp kan je ook terecht in onze Strijkshops of Strijkpunten in je buurt.

Huishoudhulp

Druk thuis? Onze goed opgeleide huishoudhulpen nemen je graag wat werk uit handen. Voor strijkhulp kan je ook terecht in onze Strijkshops of Strijkpunten in je buurt.