Zorgpremie

De Vlaamse sociale bescherming omvat een pakket tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het werkt volgens het solidariteitsprincipe. Elke Vlaming betaalt een zorgpremie aan zijn zorgkas, via een jaarlijkse zorgpremie. Met dat geld worden de woonzorgcentra en revalidatiecentra gefinancierd, en de zorgbudgetten uitbetaald. 

Zo houden we kwalitatieve zorg betaalbaar voor iedereen.
Enkel als iedereen zijn deeltje bijdraagt, kan de Vlaamse sociale bescherming werken. De zorgpremie is trouwens verplicht voor wie ouder is dan 25 jaar en in Vlaanderen woont. Als je niet betaalt, krijg je een geldboete. Dit bedrag is wettelijk bepaald en is bij alle zorgkassen hetzelfde. Dankzij je bijdrage krijgen meer dan 300.000 zorgbehoevenden een betere ondersteuning. En heb ook jij recht op een zorgbudget, als je dit ooit zou nodig hebben.
 

Hoeveel bedraagt de zorgpremie?

In 2024 bedraagt de premie voor de Vlaamse sociale bescherming 62 euro per jaar

Personen met een verhoogde tegemoetkoming (op 1 januari van het voorgaande jaar) betalen 31 euro in 2024. Dit bedrag geldt voor elk gezinslid dat ouder is dan 25 jaar en wordt elk jaar geïndexeerd. Om recht te hebben op de verlaagde zorgpremie moet je ten minste 5 opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel wonen, of sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland).

Je zorgpremie moet jaarlijks tegen 30 april betaald zijn. De eerste keer moet je overschrijven, daarna kan je kiezen voor een domiciliëring. Je krijgt aan het begin van het jaar ofwel een overschrijvingsformulier ofwel een overzicht van wanneer welk bedrag afgehouden zal worden van je rekening.

Meer info

Lees alles over de zorgpremie op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Zorgpremie

Goed om te weten

Ben je toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement? Dan ben je vrijgesteld van het betalen van bijdragen zolang deze regeling loopt. Bezorg ons hiervoor de ‘beschikking van toelaatbaarheid’, dat is het vonnis van de rechtbank.

Zorgpremie niet betaald?

Zodra je 2 openstaande bijdragen hebt (al dan niet opeenvolgend, geheel of gedeeltelijk kan je Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een geldboete opleggen. Voor ze overgaan tot beboeten, krijg je nog een aangetekende brief als laatste kans om het openstaande bedrag te vereffenen.

De geldboete bedraagt 250 euro. Voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de geldboete 100 euro. De openstaande bijdragen moeten dan samen met de geldboete betaald worden aan het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De zorgkas mag deze niet meer innen.

Vraag hulp

Als je financiële moeilijkheden hebt, kan je het OCMW vragen om jouw ledenbijdrage aan de zorgkas te betalen. Het OCMW is evenwel niet verplicht om op dat verzoek in te gaan.

Niet verplicht in Brussel

In Brussel is aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht. Bij 2 openstaande of onvolledig betaalde bijdragen wordt de aansluiting van Brusselaars automatisch stopgezet, om een geldboete te voorkomen. Sluit je eventueel later opnieuw aan, dan moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.

Wonen of werken in het buitenland

  • In specifieke situaties is de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht, bv. als je in Vlaanderen woont en in het buitenland werkt of gewerkt hebt of als je in het buitenland studeert. Wanneer je aansluit, of opnieuw aansluit na een periode van onderbreking, moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.
  • Woon je in het buitenland en ontvang je een factuur voor de Vlaamse sociale bescherming? Als je sociaal verzekerd bent in België en als jouw huidige (of laatste) werkgever in Vlaanderen gevestigd is, dan is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Is jouw huidige (of laatste) werkgever in Brussel gevestigd, dan is de aansluiting vrijwillig.

Kies voor Helan Zorgkas

Ben je aangesloten bij een andere zorgkas maar wil je het voordeel van alles onder 1 dak? Overstappen naar de Helan Zorgkas is een fluitje van een cent.

Dankzij Helan Zorgkas heb je één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds als de Vlaamse sociale bescherming. 

Stap over naar Helan Zorgkas

 

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Zorg en ondersteuning

Kraamzorg, thuiszorg, thuisverpleging, zorgmateriaal, financiƫle steun of persoonlijk advies. Reken op het zorgaanbod van Helan en vind de ondersteuning die je zoekt.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.