Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 worden onze kinderdagverblijven en onthaalouders samen Helan Kinderopvang. Je blijft als ouder natuurlijk rekenen op de service die je van ons gewend bent, in je vertrouwde kinderopvang. Bekijk hier de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Ja, je kindje blijft natuurlijk welkom in z'n vertrouwde kinderopvang.

De kinderbegeleiders van jouw opvang blijven gewoon aan de slag. Uiteraard kunnen er, net zoals dat nu al het geval is, op elk moment nieuwe gezichten bij komen, afhankelijk van eventuele personeelswijzigingen.

Elk kind heeft in zijn opvangplan recht op een aantal respijtdagen. Dit zijn dagen waarop je kindje afwezig kan zijn wegens vakantie of ziekte en waarop je niet hoeft te betalen. Voor meer info over het aantal respijtdagen verwijzen wij jou graag naar het huishoudelijk reglement van jouw kindje.

Deze respijtdagen zijn niet van toepassing voor de kinderdagverblijven Fonkelfijn (Deurne) en Ahoi Ahoi (Antwerpen).

De openingsuren van je kinderopvang blijven dezelfde.

De prijs voor kinderopvang blijft dezelfde in de meeste van onze kinderdagverblijven. Je betaalt daar een bedrag dat afgestemd is op je inkomen.

De kinderdagverblijven Ahoi Ahoi en Fonkelfijn in Antwerpen werken volgens het systeem van oudertoelage van de Stad Antwerpen. De prijs voor je opvang blijft er onveranderd.

Voor de kinderdagverblijven OZ Kinderpret en Het Lieverdje blijft de prijs voor kinderopvang dezelfde. Je betaalt een bedrag dat afgestemd is op je inkomen.

Meer info vind je terug in het huishoudelijke reglement dat je ontvangen hebt.

Neen, je hoeft geen nieuw contract te ondertekenen.

Aan de verlofdagen van 2021 wijzigt er niets. Tegen 1 december krijg je zoals gewoonlijk de vakantiedagen voor 2022 in je mailbox. Je kan ze ook altijd nakijken op het infobord in het kinderdagverblijf.

Onze pedagogische waarden blijven dezelfde. Wij blijven je kindje opvangen in een warme, kindvriendelijke en stimulerende sfeer, waarbij het kind centraal staat.

Alle praktische zaken blijven dezelfde. Mochten er kleine wijzigingen gebeuren, dan vermelden wij dat uitdrukkelijk in het nieuwe huishoudelijke reglement. Je kan uiteraard ook altijd terecht bij onze kinderbegeleiders met vragen of opmerkingen.