Erkenning door de adviserende arts 

Wil je een uitkering krijgen, dan moet je arbeidsongeschiktheid erkend worden door de adviserende arts van je ziekenfonds.

Wat doet de adviserende arts?

Als de adviserende arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ontvangt, gaat hij of zij na of je arbeidsongeschiktheid aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Als er inlichtingen ontbreken op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, kan de adviserende arts geen erkenning geven. Dat levert uiteraard vertraging op voor het toekennen van je uitkering. Zorg daarom dat je getuigschrift zo volledig mogelijk ingevuld is voor je het ons bezorgt.

Je wordt schriftelijk verwittigd

 • Als je arbeidsongeschiktheid erkend wordt.
  De adviserende arts bepaalt de vermoedelijke duur van je arbeidsongeschiktheid en legt een datum vast voor een controleonderzoek.
 • Als je arbeidsongeschiktheid niet erkend wordt.
  Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Je kan geen erkenning van arbeidsongeschiktheid krijgen als

 • persoon ten laste
 • student
 • ingezetene
 • gepensioneerde die niet meer werkt
 • statutair ambtenaar in overheidsdienst: de overheid heeft een aparte regeling voor je

Is je uitkeringsdossier volledig? 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg er de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Praktische vragen en antwoorden

Er zijn zowel fysieke als telefonische consultaties mogelijk. Voor een fysieke consultatie ontvang je een oproepingsbrief. Voor een telefonische consultatie zal het medische kabinet jou ofwel telefonisch uitnodigen, ofwel via e-mail (als we over jouw e-mailadres beschikken). 

Word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, meld dat dan zo snel mogelijk aan het ziekenfonds. Doe je aangifte op tijd! Alleen dan heb je recht op een volledige uitkering.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons digitaal.