Uitkering voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen, dan heb je misschien recht op de extra uitkering 'Hulp van derden'. Dit is een forfaitair bedrag bovenop je gewone uitkering.

Hoe vraag je hulp van derden aan?

Vraag hulp van derden aan bij je ziekenfonds.

Je kan hulp van derden aanvragen bij je ziekenfonds vanaf de 4de maand dat je arbeidsongeschikt bent. Neem hiervoor contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk.

De Dienst Maatschappelijk Werk evalueert je afhankelijkheidsgraad op basis van 6 activiteiten.

 • zich verplaatsen
 • eten en eigen maaltijden klaarmaken
 • zich verzorgen en aankleden
 • de woning onderhouden
 • communiceren of sociale contacten onderhouden
 • zich bewust zijn van gevaar en in staat zijn om gevaar te vermijden

Op basis van dit verslag neemt de adviserende arts een beslissing.

Je krijgt per brief bericht of je aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

Wie komt in aanmerking voor hulp van derden?

 • Je bent zwaar zorgbehoevend en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Je hebt zowel medische als niet-medische hulp nodig om te voorzien in je dagelijkse behoeften, zoals koken, eten, je verplaatsen, wassen en kleden, communiceren, …
 • De hulp die je krijgt, komt vaak van familie, vrienden of vrijwilligers.

Opgelet!
Je ziekenfonds kan hulp van derden weigeren of schorsen:

 • Als je opgenomen bent in een ziekenhuis of verblijft in een rust- of verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een rustoord voor bejaarden.
 • Als je in voorlopige hechtenis bent of van je vrijheid beroofd bent.

 

Wat met je belastingaangifte?

De uitkering ‘hulp van derden’ is geen belastbaar vervangingsinkomen. Je hoeft het dus niet te vermelden op je jaarlijkse belastingaangifte.

Is je uitkeringsdossier volledig? 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg er de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort.