Uitkering voor werklozen 

Ben je werkloos en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Je kan recht hebben op een uitkering. Vraag ze tijdig aan.  

Hoe vraag je een uitkering aan?

Geef je arbeidsongeschiktheid aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie. Lees meer over de aangiftetermijn.

Ten laatste 45 dagen nadat we jouw correct ingevulde getuigschrift ontvangen, zal jouw eerste uitkering gestort worden. Voorwaarde is wel dat we alle nodige documenten correct ingevuld ontvangen binnen de 30 dagen.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Via Mijn Helan vul je zelf jouw inlichtingenblad in. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken. 

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend.
  Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Helan ziekenfonds neemt contact op met je werkloosheidskas om een 'inlichtingenblad uitkeringen' te krijgen. Je hoeft hiervoor zelf niets meer te doen.

Zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, en je komt in aanmerking voor een uitkering, bevestigen we jou dit met een brief. Daarin staat het dagbedrag van je uitkering vermeld.

Volg je uitkeringsdossier op 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Volg de status van je dossier en abonneer je op de betaalmelding in Mijn Helan. Je weet meteen of er een uitkering werd gestort.

Op welke uitkeringen kan je recht hebben?

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Tijdens het eerste jaar ‘primaire’ arbeidsongeschiktheid ontvang je een vervangingsinkomen. 

Icon
uitkeringen

Invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je een invaliditeitsuitkering.

Icon

Inhaalpremie

Ben je een invalide, dan kan je ziekenfonds je 1 keer per jaar de inhaalpremie uitkeren, bovenop je invaliditeitsuitkering.

Icon

Uitkering voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen, dan heb je misschien recht op de extra uitkering 'Hulp van derden'.

Icon

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat.

Je ontvangt een e-mail van ons zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Je kan deze melding via e-mail aan- en uitzetten via je profiel op Mijn Helan.

Maak je keuze:

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Praktische vragen en antwoorden

Als je je arbeidsongeschiktheid te laat aangeeft, krijg je een financiële sanctie. Het dagbedrag van je uitkering wordt met 10% verminderd tijdens de periode van laattijdigheid.

Hou daarom rekening met de aangiftetermijn en doe je aangifte op tijd.

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je uitgenodigd worden voor een medische controle. Ga altijd in op die uitnodiging. Als je niet opdaagt zonder te verwittigen, dan loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen.

Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef die dagen daarom aan via een vakantieattest.