Je arbeidsongeschiktheid tijdig aangeven

Word je arbeidsongeschikt? Meld het zo snel mogelijk aan je ziekenfonds. Om een volledige uitkering te ontvangen, moet je die binnen een bepaalde termijn aanvragen.

Doe je aangifte op tijd

Als werkloze heb je 8 kalenderdagen (= dag ziekte + 7 dagen) de tijd om je arbeidsongeschiktheid aan te geven. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie.

 • Die 8 dagen zijn kalenderdagen, weekends inbegrepen, vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.
 • Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd met de eerstkomende werkdag.

Verlenging of herval

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Wat als je te laat bent met je aangifte?

Financiële sanctie

Het dagbedrag van je uitkering kan met 10% verminderd worden tijdens de periode van laattijdigheid. De sanctie loopt tot de eerste werkdag die volgt op de dag waarop je het medische getuigschrift verstuurt.

Voorbeeld
Je bent arbeidsongeschikt sinds 1 juni. Je moet het getuigschrift arbeidsongeschiktheid versturen binnen een termijn van 8 kalenderdagen, dus ten laatste op 8 juni. Maar je verstuurt het pas op 17 juni. Hierdoor krijg je voor de periode van 1 tot en met 17 juni slechts 90% van je uitkering uitbetaald.

In een paar gevallen kan het RIZIV de sanctie ongedaan maken. Dat gebeurt als:

 • het om een bedrag van ten minste 25 euro gaat
 • je de arbeidsongeschiktheid niet tijdig kon aangeven door overmacht
 • je bruto jaarlijks gezinsinkomen lager is dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort

Opgelet! De sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

Belangrijk om te weten

Breng je ziekenfonds zeker op de hoogte als:

 • je op vakantie gaat
 • je gaat verhuizen
 • je gezinssituatie wijzigt
 • je gezinsinkomsten wijzigen
 • je een vakantieattest ontvangt
 • je terug aan de slag gaat

Contacteer ons bij één van bovenstaande situaties. Volg het verdere verloop van je uitkeringsdossier op via Mijn Helan.

Zo geef je je arbeidsongeschiktheid aan

Geef je arbeidsongeschiktheid aan op het moment dat je ziek wordt, en zeker vóór je termijn gewaarborgd loon verlopen is. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Via Mijn Helan vul je zelf jouw inlichtingenblad in. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend.
  Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Helan ziekenfonds neemt contact op met je werkloosheidskas om een 'inlichtingenblad uitkeringen' te krijgen. Je hoeft hiervoor zelf niets meer te doen.

Zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, en je komt in aanmerking voor een uitkering, bevestigen we jou dit met een brief. Daarin staat het dagbedrag van je uitkering vermeld.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.