Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid kan het ziekenfonds jou een vervangingsinkomen uitbetalen. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 12 maanden

Zelfstandigen krijgen een forfaitaire vergoeding, dit is een vast bedrag per dag. Dat bedrag is afhankelijk van je gezinstoestand.

Je bent minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt

Voor korte periodes van ziekte (7 dagen) geldt een wachttijd of carensperiode van 7 dagen. Voor die ziekteperiode heb je geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Je bent meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt

Voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de carensperiode volledig weg. Je ontvangt vanaf de eerste dag een uitkering.

Invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar

Ook de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds. De invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen is een vast forfaitair dagbedrag. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je gezinstoestand, en van het feit of je je bedrijf al dan niet stopzet. 

Wacht niet

Dien je aanvraag voor een uitkering tijdig in. Bekijk de aangiftetermijn.

Is je uitkeringsdossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? In Mijn Helan volg je de status van je dossier op en zie je meteen of er een uitkering werd gestort.

Wat met je belastingaangifte?

De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn een vervangingsinkomen. Je moet ze vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

 • Het eerste jaar wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.
 • Vanaf het tweede jaar gebeurt er geen bedrijfsvoorheffing voor de belastingen. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat.

Je ontvangt een e-mail van ons zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Je kan deze melding via e-mail aan- en uitzetten via je profiel op Mijn Helan.

Maak je keuze:

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag