Vind een brievenbus in je buurt

Refine your search:
Refine your search:

Zo bezorg je ons je papieren getuigschrift

Het papieren getuigschrift van je arts, tandarts, kinesist of een andere arts-specialist mogen we wettelijk gezien alleen verwerken als je ons het originele document bezorgt.

Getuigschriften voor verstrekte hulp blijven 2 jaar geldig. Dit betekent dat je ze aan je ziekenfonds moet bezorgen binnen de 2 jaar na het einde van de maand waarin de zorg werd verleend. Nadien zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer terugbetaald worden.

Je ontvangt je getuigschrift.

Je krijgt een papieren getuigschrift van je arts, arts-specialist, tandarts of kinesist.

Plak op elk document een kleefzegel van de patiënt.

 • Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Op Mijn Helan vind je een handig overzicht van al je terugbetalingen. Je kan ook een pdf aanvragen met een terugbetalingsoverzicht voor jezelf en voor je personen ten laste: per verzekering, per verstrekker, per datum van verstrekking en per datum van uitbetaling.

Wacht je op een terugbetaling?

Hou er rekening mee dat niet alle terugbetalingsaanvragen op hetzelfde moment terugbetaald worden, ook al heb je ze samen aan ons bezorgd. Het is dus mogelijk dat je vandaag een terugbetaling ontvangt en een andere pas later.

Praktische vragen en antwoorden

Heb je onlangs een terugbetaling aangevraagd en heb je nog niets ontvangen? Je kan de status van je terugbetalingen op elk moment opvolgen via Mijn Helan. Je krijgt via Mijn Helan ook een melding als een terugbetaling werd verwerkt. Activeer de melding via sms of e-mail op Mijn Helan.

Hoe snel we je terugbetalingsaanvraag kunnen verwerken is afhankelijk van het type terugbetaling en van de drukte bij onze diensten. Heb je verschillende terugbetalingsaanvragen tegelijk ingediend? Hou er dan rekening mee dat het mogelijk is dat de verwerking niet gelijktijdig gebeurt.

Het bedrag dat je aan de zorgverstrekker betaalt voor de verstrekking is het ereloon. Je ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van die verstrekking: dit is de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering. Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt, is het remgeld.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de zorgverstrekker en op een ziekenhuisfactuur staan de nomenclatuurcodes vermeld die overeenstemmen met de verstrekkingen die werden uitgevoerd.

Hoeveel je terugbetaald krijgt vanuit de wettelijke ziekteverzekering, kom je snel te weten met de berekeningstool van het RIZIV. Je geeft de nomenclatuurcodes in en je ziet meteen wat het tarief is en op welke terugbetaling je recht hebt bij een geconventioneerde zorgverstrekker.

Dit zoek je makkelijk op via de tool zorgverstrekker opzoeken van het RIZIV. Je kan een zorgverstrekker opzoeken op basis van zijn/haar naam, gemeente of discipline.

Of je arts geconventioneerd is of niet, heeft een impact op het ereloon dat hij je vraagt:

 • Een geconventioneerd zorgverstrekker  aanvaardt het tarievenakkoord met de ziekenfondsen en rekent de officiële tarieven aan die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.
 • Een gedeeltelijk geconventioneerd zorgverstrekker aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen maar rekent enkel op tijdstippen en/of bepaalde plaatsen het officieel tarief. Een arts kan bv. geconventioneerd zijn voor zijn consultaties in een polikliniek, en niet-geconventioneerd voor de consultaties in zijn privé-kabinet.
 • Een niet-geconventioneerd zorgverstrekker aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij zijn of haar ereloon.

Zorgverstrekkers zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen.

Zonder het voorschrift van de zorgverstrekker mag het ziekenfonds niets terugbetalen.

Heb je het voorschrift vergeten meesturen? Stuur het dan zo snel mogelijk naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt, voorzien van een witte kleefzegel.

Heb je het voorschrift niet meer in je bezit, neem dan contact op met je zorgverstrekker. Je arts kan jou namelijk een duplicaat van het voorschrift bezorgen.

Als je kinesessies niet kunnen terugbetaald worden, dan ligt de oorzaak vaak bij het maximaal aantal kinesessies dat overschreden werd.

 • Je werd behandeld door meerdere kinesisten: misschien heeft de ene kinesist geen rekening gehouden met het aantal sessies dat een andere kinesist je gaf, waardoor ze samen het maximum aantal kinebeurten hebben overschreden.
 • Je kinesist heeft de verkeerde code genoteerd op het getuigschrift.
 • Je hebt meer dan één aandoening, waardoor er meerdere behandelingen nodig waren.

In dit geval kun je vaak toch een terugbetaling krijgen van je kinesessies.

Hoe pak je dit aan?

Spreek je kinesist hierover aan. Is hij van mening dat je recht kunt hebben op de terugbetaling van de extra sessies, dan zal hij een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds. Zoniet, dan zal hij de geweigerde nomenclatuurcodes corrigeren via een correctiedocument. Dit document ontvang je van je ziekenfonds.

 1. Vraag de kinesist om het correctiedocument in te vullen.
 2. Bezorg ons dit correctiedocument digitaal.

Werd de terugbetaling van kinesitherapie geweigerd omdat het voorschrift ontbreekt? En kreeg je de vorige keer wel een terugbetaling zonder een voorschrift toe te voegen? Dat kan perfect.

Kinesitherapie mag enkel terugbetaald worden als het voorgeschreven werd door een arts. Daarom moet de kinesist op elk getuigschrift aanduiden of het voorschrift:

 • aan dit getuigschrift wordt toegevoegd
 • al aan een ander getuigschrift werd toegevoegd

In jouw geval heeft de kinesist aangeduid dat het voorschrift werd toegevoegd, maar ontvingen wij het niet.

Heb je het voorschrift vergeten meesturen? Stuur het dan zo snel mogelijk naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.

Heb je het voorschrift niet meer in je bezit, neem dan contact op met je kinesist of met de arts die je het voorschrift gaf.

Het RIZIV beslist dat bepaalde verstrekkingen maar een beperkt aantal keer terugbetaald mogen worden: bv. 1 keer per jaar of 1 keer per 7 jaar. Als de verstrekking al werd terugbetaald in die periode, mogen we dezelfde verstrekking niet opnieuw terugbetalen.

Je kan dus pas opnieuw een terugbetaling aanvragen zodra de termijn verstreken is.

Voor sommige tegemoetkomingen heb je een medisch akkoord nodig van de adviserende arts van het ziekenfonds. Als je dus geen medisch akkoord hebt verkregen voor een bepaalde medische verstrekking, dan mag je ziekenfonds die verstrekking niet terugbetalen.

In dit geval kan je vaak toch een terugbetaling krijgen.

Hoe pak je dit aan?

Spreek je arts hierover aan. Is hij van mening dat je recht kunt hebben op een terugbetaling, dan zal hij een medisch akkoord voor de terugbetaling aanvragen bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Wat met de terugbetaling van zorgen die in afwachting van het akkoord worden verstrekt?

Zodra de adviserende arts het akkoord toekent, worden alle eerder geweigerde getuigschriften (die betrekking hebben op dit akkoord) automatisch terugbetaald binnen de 5 werkdagen.

Heb je na ontvangst van het akkoord originele getuigschriften voor verstrekte hulp ontvangen? Stuur ze naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, of deponeer ze in een Helan-brievenbus, voorzien van een witte kleefzegel.

Getuigschriften voor verstrekte hulp, zoals een doktersbriefje, blijven 2 jaar geldig. Dit betekent dat je ze aan je ziekenfonds moet bezorgen binnen de twee jaar na het einde van de maand waarin de zorg werd verleend. Nadien zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer worden terugbetaald.

Zorg er dus voor dat je alle getuigschriften op tijd indient!

Afwijkingen op de verjaring zijn enkel mogelijk:

 • Bij overmacht en enkel met de goedkeuring door het RIZIV, bv. bij langdurige hospitalisatie in coma.
 • Indien de verjaringstermijn bij aangetekend schrijven werd gestuit, bv. naar aanleiding van een inbeslagname van de getuigschriften voor gerechtelijk onderzoek

Reimbursement of a doctor's note and eAttest

Zo verloopt de terugbetaling van je doktersbriefje of eAttest.

Documenten bezorgen

Heel wat documenten kan je ons digitaal bezorgen. Andere, zoals doktersbriefjes, bezorg je via de post. Kleefzegels en voorgedrukte omslagen bestel je makkelijk digitaal.

Kleefzegels aanvragen

Elk papieren document dat je per post aan je ziekenfonds bezorgt, moeten we kunnen identificeren. Hierop breng je dus altijd een klever aan. Ben je door je vooraad kleefzegels heen? Je kunt ze op elk moment aanvragen.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Volg alles netjes op via Mijn Helan

Je gezinssamenstelling wijzigen, terugbetalingen opvolgen, documenten aanvragen, je dossier bekijken: het kan altijd en overal via Mijn Helan.