Règlement de l'action 'Mutualité'

Concept

De actie wordt georganiseerd door Helan Onafhankelijk Ziekenfonds, hierna Helan, met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 5 en met ondernemingsnummer 0411.696.011.

Helan organiseert een voordelencampagne voor haar ex klanten die haar tussen een en twee jaar geleden hebben verlaten. Wie ervoor kiest een afspraak vast te leggen voor een informatiegesprek met Helan maakt kans op het ontvangen van 1 van de 100 vouchers t.w.v. €30.- te besteden in de Helan Zorgwinkel.

Voorwaarden

Deelname aan de actie kan van 01/10/2022 t.e.m. 30/11/2022. De actie staat open voor iedereen die een afspraak heeft gehad met Helan. Deelname zonder aansluitingsverplichting. De actie wordt op 30/11/2022 om middernacht afgesloten.

De personen die een voucher ontvangen worden na afloop van de deelnametermijn persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen. Er kan maar één keer deelgenomen worden door eenzelfde persoon. Indien eenzelfde persoon meerdere malen deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelname aan de actie. De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de actie dit reglement.

Helan behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt Helan zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze actie en/of andere acties. Er kan tegen de beslissingen van Helan geen beroep worden aangetekend.

Ontvangers van de prijs

Om in aanmerking te komen voor een voucher, moet de deelnemer het actiereglement aanvaarden en een afspraak hebben gehad met Helan voor een informatiegesprek. Bovendien hanteren we een schiftingsvraag die juist beantwoord moet worden; ‘Van welke twee woorden is de naam Helan een samentrekking?’. De eerste honderd deelnemers die een afspraak met Helan hebben gehad en de schiftingsvraag juist hebben beantwoord ontvangen een voucher. De personen die een voucher ontvangen worden na afloop van de actie persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.

Prijs

De 100 ontvangers van de prijs ontvangen ieder een voucher goed voor een bestedingswaarde van €30.- in de Helan Zorgwinkel.. De voucher is geldig tot en met 31/12/2023. De voucher is niet in te ruilen tegen geld of andere voordelen in natura. De ontvanger zal gecontacteerd worden door een medewerker van Helan i.v.m. overhandiging van de prijs.

Privacy

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van de Helan Onafhankelijk Ziekenfonds. We gebruiken deze gegevens om de ontvangers van een voucher te identificeren en te publiceren. Helan Onafhankelijk Ziekenfonds bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijk genomen noodzakelijk wordt geacht om het vervullen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld mogelijk te maken.

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze actie insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wil je liever niet dat de gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden, dan kan je je daartegen verzetten: online via www.helan.be/nl/contacteer-ons/meldpunt/gdpr/, of schriftelijk door te schrijven naar Helan Groep zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.