Règlement de l'action Heyo

Concept

De wedstrijd wordt georganiseerd door Heyo met zetel te 9090 Melle, Zwaantjesstraat 33 en met ondernemingsnummer 0877.974.714.

Heyo organiseert een voordelencampagne voor haar klanten die niet aangesloten zijn bij Helan Ziekenfonds, dat haar klanten sterke financiële voordelen biedt wanneer zij een Heyo kamp boeken. Wie ervoor kiest een afspraak vast te leggen voor een informatiegesprek met Helan maakt kans op het winnen van 1 van de 2 vouchers voor een gratis Heyo kamp.

Voorwaarden

Deelname aan de wedstrijd kan van 18/10/2022 t.e.m. 30/11/2022. De wedstrijd staat open voor iedereen die een afspraak heeft gehad met Helan Onafhankelijk Ziekenfonds. Deelname zonder aansluitingsverplichting. De wedstrijd wordt op 30/11/2022 om middernacht afgesloten.

De winnaars van de wedstrijd worden na afloop van de deelnametermijn persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen. Er kan maar één keer deelgenomen worden door eenzelfde persoon. Indien eenzelfde persoon meerdere malen deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement.

Heyo behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt Heyo zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze wedstrijd en/of andere wedstrijden. Er kan tegen de beslissingen van Heyo geen beroep worden aangetekend.

Winnaars

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaard je het wedstrijdreglement. Om in aanmerking te komen voor een voucher moet je een afspraak hebben gehad met Helan Ziekenfonds voor een informatiegesprek. De twee winnaars worden volledig willekeurig getrokken uit de lijst afspraken met Heyo als bron. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.

Prijs

De twee winnaars ontvangen ieder een voucher goed voor een gratis kamp bij Heyo. De voucher is geldig voor een kamp met vertrekdatum tot en met 31/12/2023. De beschikbaarheden van de kampen zullen vanaf midden december kenbaar zijn. De prijs is niet in te ruilen tegen geld of andere voordelen in natura. De winnaar zal gecontacteerd worden door een medewerker van Heyo i.v.m. overhandiging van de prijs.

Privacy

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van de Helan groep, waar Heyo deel van uitmaakt. We gebruiken deze gegevens om de winnaars van de wedstrijd te identificeren en te publiceren. De Helan groep bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijk genomen noodzakelijk wordt geacht om het vervullen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld mogelijk te maken.

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wil je liever niet dat de gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden, dan kan je je daartegen verzetten: online via www.helan.be/nl/contacteer-ons/meldpunt/gdpr/, of schriftelijk door te schrijven naar Helan Groep zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.