News

Dag van de Mantelzorg: Laat je registreren!

Vlaams minister Hilde Crevits roept mantelzorgers op zich te laten registreren bij hun ziekenfonds. Via erkende mantelzorgstatuten kan het aantal mantelzorgers in Vlaanderen beter in kaart gebracht worden, zodat beleid meer op maat kan gevoerd worden en mantelzorgers ook zelf beter op de hoogte zijn van bestaande ondersteunende mogelijkheden zoals sociale voordelen of begeleiding. Nog te weinig mensen laten zich erkennen of beseffen niet dat ze aan mantelzorg doen wanneer ze vrijwillig een helpende of zorgende hand toesteken bij familie of vrienden. Uit de Zorgenquête 2021 blijkt nochtans dat 1 op de 3 Vlamingen mantelzorg aan familie of vrienden verleent.

“Iedereen kent wel iemand die zorg draagt voor hulpbehoevende familieleden of vrienden.
Die vrijwillige zorg is van onschatbare waarde en geeft voldoening. Maar velen weten niet
dat ze daardoor in aanmerking komen voor een mantelzorgstatuut. Dat statuut is belangrijk
om een beter zicht te krijgen op het aantal mantelzorgers in Vlaanderen, zodat we gericht
beleid op maat kunnen voeren en hen beter kunnen informeren over de vele mogelijkheden
op vlak van begeleiding en ondersteuning. Zo komen sommigen in aanmerking voor
mantelzorgverlof of een aanmoedigingspremie, en is er via de mantelzorgverenigingen en
ziekenfondsen heel wat info te vergaren op vlak van begeleiding of aanvullende
professionele zorg. Erkenning is dus cruciaal om ook zorg te kunnen dragen voor onze
mantelzorgers zelf. Ze zijn een onmisbare schakel in onze zorgmaatschappij.” - Vlaams
minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits

Mantelzorg is de vrijwillige hulp en zorg die iemand als familielid of vriend aan een zorgbehoevende biedt. Het bestaat in vele vormen en hoedanigheden: van regelmatig een helpende en zorgende hand toesteken of emotionele steun bieden tot intensieve zorg voor anderen.

Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen erkend worden als mantelzorger

Volgens de Zorgenquête 2021 van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verleent 33% van de Vlaamse bevolking ouder dan 18 jaar mantelzorg. Uit dezelfde studie blijkt dat Vlamingen die zelf een hulp- of ondersteuningsnood hebben (omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen of een beperking) in bijna 7 op de 10 gevallen hulp ontvangen van familie, vrienden, buren of kennissen.

Mantelzorg is tevens van alle leeftijden: een recent Vlaams onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezien toont aan dat 21% van de Vlaamse jongeren in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar woont bij een persoon met een langdurige ziekte of beperking. Velen daarvan nemen zorg op voor naasten. Het Vlaams mantelzorgplan besteedt daarom extra aandacht aan de groep van jonge mantelzorgers. Vandaag kunnen zowel minderjarigen als meerderjarigen erkend worden als mantelzorger.

Mantelzorgstatuut

Vele mensen doen onbewust aan mantelzorg. Daarnaast laten mantelzorgers zich amper erkennen via een mantelzorgstatuut. Daardoor is er weinig zicht op het aantal mantelzorgers in Vlaanderen en mislopen mantelzorgers zelf ondersteuning en begeleiding die Vlaanderen biedt. Zo kan een werknemer met mantelzorgstatuut sinds september 2020 mantelzorgverlof opnemen en hiervoor een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. Daarbovenop voorziet Vlaanderen een aanmoedigingspremie, een aanvullende uitkering tussen 33 en 593 euro voor werknemers uit de privésector of social profitsector die een engagement als mantelzorger opnemen.

Ook is er in Vlaanderen via de ziekenfondsen, het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de 6 erkende mantelzorgverenigingen (Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM , Samana, Mantelzorgnetwerk, OKRA trefpunt 55+ en Coponcho) heel wat begeleiding op maat en info ter beschikking over mogelijke ondersteuning of sociale voordelen.

Beleid op maat

Naar aanleiding van Dag van de Mantelzorg roept Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits mantelzorgers op zich te laten registeren via het mantelzorgstatuut: “Meten is weten. Zo kunnen we gericht beleid op maat voeren en meer mensen bereiken met de ondersteunende maatregelen die Vlaanderen biedt.” Het statuut kan aangevraagd worden via het ziekenfonds.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.