Overlijden

Als een naaste overlijdt, komt er heel wat op je af. Ook bij het ziekenfonds moet je een en ander in orde brengen. Gelukkig gebeurt heel wat vanzelf.

Kennisgeving van het overlijden

Helan wordt automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden zodra de gemeente werd ingelicht. Je hoeft ons geen overlijdensakte te bezorgen. Enkel bij een overlijden in het buitenland of als je enkel een hospitalisatie- of tandverzekering bij ons hebt, krijgen wij graag een seintje. 

  • Medische kosten blijven terugbetaald op het rekeningnummer dat wij in het dossier hebben staan. Indien u wenst dat de terugbetalingen op een ander rekeningnummer gebeuren, gelieve het document 'verklaring erfgenamen' in te vullen en ons terug te sturen samen met een erfrechtverklaring opgemaakt door de belastingdienst of door de notaris.
  • Bijdragen voor ziekenfonds en aanvullende verzekeringen worden afgesloten op de datum van het overlijden, en we betalen eventuele resterende bijdragen automatisch terug.
  • De jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming wordt niet terugbetaald.
  • Een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming wordt nog uitbetaald voor de lopende maand.
  • Het vervangingsinkomen van de overledene stopt onmiddellijk.

Voor een aantal zaken moet je zelf nog actie ondernemen. Met deze checklist zie je niets over het hoofd.

Als gezinslid bekijk je best ook je eigen ziekenfondsdossier. Stond je ten laste van de overledene, dan moet je dossier aangepast worden, vaak zal je als weduwe of weduwnaar een dossier kunnen openen op eigen naam. 
Staan er nog andere gezinsleden ten laste op het dossier van de overledene? Neem best contact op met Helan, zodat we de gepaste oplossing kunnen vinden.

Ontvang je als partner een vervangingsinkomen? Mogelijks moet dit aangepast worden door het overlijden in het gezin.

Medische kosten blijven terugbetaald op het rekeningnummer dat wij in het dossier hebben staan. Indien je wenst dat de terugbetalingen op een ander rekeningnummer gebeuren, gelieve het document 'verklaring erfgenamen' in te vullen en ons terug te sturen samen met een erfrechtverklaring opgemaakt door de belastingdienst of door de notaris . Je kan een verklaring erfgenamen vinden onder documenten in Mijn Helan.

Wij moedigen je aan het uitleenmateriaal (vb. verzorgingsbed, rolstoel, personenalarmsysteem, etc…) zo spoedig mogelijk af te melden, dit om onnodige kosten te vermijden.

Heeft de overledene uitleenmateriaal in huur via Helan Zorgwinkel? Dan kan je deze afmelden en een ophaling aanvragen via:

Meer informatie kan je terugvinden op onze website.

Heeft de overledene een mobiliteitshulpmiddel verkregen in terugbetaling (RIZIV of Vlaamse Sociale Bescherming via aankoop of renting formule), neem dan contact op met de organisatie waar het mobiliteitshulpmiddel werd aangekocht/gerent.

Was dit via Helan Zorgwinkel dan mag je contact opnemen via het contactformulier, kies voor Mobiliteit/ Ik heb een vraag over mobiliteitshulpmiddelen.

Denk aan praktische ondersteuning in het huishouden, maar ook aan een ondersteunend gesprek met een maatschappelijk werker of een luisterend oor bij de Helan Luisterlijn.

Plan je zorg op tijd

Op tijd stilstaan bij je levenseinde is misschien geen evidente, maar wel een verstandige reflex. Het brengt je dichter bij de zorg die je bij je past, en biedt je naasten ondersteuning

Download de brochure

Ondersteuning bij het levenseinde

Ook tijdens de laatste fase van je leven is Helan er voor jou en je omgeving. De Dienst Maatschappelijk Werk helpt je keuzes maken voor een menswaardig levenseinde, leidt je administratie in goede banen en organiseert de juiste zorgverlening en ondersteuning.

Palliatief forfait

Patiënten die palliatief verzorgd worden in hun thuisomgeving, kunnen een palliatief forfait krijgen voor het bekostigen van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Hiervoor is een medisch akkoord nodig.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Zorg en ondersteuning

Kraamzorg, thuiszorg, thuisverpleging, zorgmateriaal, financiële steun of persoonlijk advies. Reken op het zorgaanbod van Helan en vind de ondersteuning die je zoekt.

Helan Luisterlijn

Reken op gratis psychologische ondersteuning met de Helan Luisterlijn.

Een brede kijk op jouw welzijn

Blog

Orgaandonor worden in enkele kliks

Je moet niet langer naar het gemeentehuis om je te laten registreren als orgaandonor na overlijden. Je kan dit online in orde brengen via de site www.mijngezondheid.be of via jouw huisarts. Je kan ook beslissen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten.

meisje aan het denken
Blog

Waar naartoe voor psychologische hulp?

Gaat het wat minder met je en heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Of heeft iemand in je omgeving hulp nodig? Onder meer bij de Helan Luisterlijn kun je terecht voor psychologische hulp en vragen over je welzijn. Lees waar je verder nog hulp vindt bij psychische problemen.