Overlijden

Als een naaste overlijdt, komt er heel wat op je af. Ook bij het ziekenfonds moet je een en ander in orde brengen. Gelukkig gebeurt heel wat vanzelf.

Kennisgeving van het overlijden

Helan wordt automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden.

  • Bijdragen voor ziekenfonds en aanvullende verzekeringen worden afgesloten op de datum van het overlijden, en we betalen eventuele resterende bijdragen automatisch terug.
  • De jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming wordt niet terugbetaald.
  • Een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming wordt nog uitbetaald voor de lopende maand.
  • Het vervangingsinkomen van de overledene stopt onmiddellijk.

Voor een aantal zaken moet je zelf nog actie ondernemen. Met deze checklist zie je niets over het hoofd:

Als nabestaande neem je best zo snel mogelijk contact op met Helan. Het dossier van de personen die ten laste staan van de overledene, moet immers in orde gebracht worden. Bovendien kan het vervangingsinkomen van de partner veranderen door het overlijden. 

Neem zeker snel contact op indien de overledene een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontving. Zo kunnen we zijn of haar uitkeringsdossier tijdig afsluiten en vermijd je terugvorderingen.

Vermeld het rekeningnummer waarop we kunnen storten via het document verklaring erfgenamen. Bezorg alles per post aan Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. 

Kreeg de overledene een gratis rolstoel in gebruik, neem dan contact op met de leverancier. De contactgegevens van de leverancier staan meestal vermeld op de rolstoel. Een gekregen loophulpmiddel, zoals een looprek of rollator, mag je houden.

Zeg de huur op van gehuurde toestellen, zoals een hoog-laag-bed, tillift of personenalarmsysteem.

Denk aan praktische ondersteuning in het huishouden, maar ook aan een ondersteunend gesprek met een maatschappelijk werker of een luisterend oor bij de Helan Luisterlijn.

Plan je zorg op tijd

Op tijd stilstaan bij je levenseinde is misschien geen evidente, maar wel een verstandige reflex. Het brengt je dichter bij de zorg die je bij je past, en biedt je naasten ondersteuning

Download de brochure

Ondersteuning bij het levenseinde

Ook tijdens de laatste fase van je leven is Helan er voor jou en je omgeving. De Dienst Maatschappelijk Werk helpt je keuzes maken voor een menswaardig levenseinde, leidt je administratie in goede banen en organiseert de juiste zorgverlening en ondersteuning.

In de brochure Voorafgaande zorgplanning vind je al heel wat info.

Palliatief forfait

Patiënten die palliatief verzorgd worden in hun thuisomgeving, kunnen een palliatief forfait krijgen voor het bekostigen van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Hiervoor is een medisch akkoord nodig.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Thuiszorg

Vertrouw op Helan als je ouder wordt, ziek bent, of tijdelijk zorg nodig hebt. Wij helpen met thuiszorg, zorgmateriaal, administratieve hulp en helder advies.

Helan Luisterlijn

Reken op gratis psychologische ondersteuning met de Helan Luisterlijn.

Een brede kijk op jouw welzijn

Orgaandonor worden in enkele kliks

Je moet niet langer naar het gemeentehuis om je te laten registreren als orgaandonor na overlijden. Je kan dit online in orde brengen via de site www.mijngezondheid.be of via jouw huisarts. Je kan ook beslissen wat er gebeurt met ander lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten.

Waar naartoe voor psychologische hulp?

Gaat het wat minder met je en heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Of heeft iemand in je omgeving hulp nodig? Onder meer bij de Helan Luisterlijn kun je terecht voor psychologische hulp en vragen over je welzijn. Lees waar je verder nog hulp vindt bij psychische problemen.