Overlijden

Als een naaste overlijdt, komt er heel wat op je af. Ook bij het ziekenfonds moet je een en ander in orde brengen. Gelukkig gebeurt heel wat vanzelf.

Kennisgeving van het overlijden

Helan wordt automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden.

  • Bijdragen voor ziekenfonds en aanvullende verzekeringen worden afgesloten op de datum van het overlijden, en we betalen eventuele resterende bijdragen automatisch terug.
  • De jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming wordt niet terugbetaald.
  • Een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming wordt nog uitbetaald voor de lopende maand.
  • Het vervangingsinkomen van de overledene stopt onmiddellijk.

Voor een aantal zaken moet je zelf nog actie ondernemen. Met deze checklist zie je niets over het hoofd:

Als nabestaande neem je best zo snel mogelijk contact op met Helan. Het dossier van de personen die ten laste staan van de overledene, moet immers in orde gebracht worden. Bovendien kan het vervangingsinkomen van de partner veranderen door het overlijden. 

Neem zeker snel contact op indien de overledene een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontving. Zo kunnen we zijn of haar uitkeringsdossier tijdig afsluiten en vermijd je terugvorderingen.

Vermeld het rekeningnummer waarop de terugbetaling kan gebeuren. Bezorg alles per post aan Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Kreeg de overledene een gratis rolstoel in gebruik, neem dan contact op met de leverancier. De contactgegevens van de leverancier staan meestal vermeld op de rolstoel. Een gekregen loophulpmiddel, zoals een looprek of rollator, mag je houden.

Zeg de huur op van gehuurde toestellen, zoals een hoog-laag-bed, tillift of personenalarmsysteem.

Denk aan praktische ondersteuning in het huishouden, maar ook aan een ondersteunend gesprek met een maatschappelijk werker of een luisterend oor bij de Helan Luisterlijn.

Plan je zorg op tijd

Op tijd stilstaan bij je levenseinde is misschien geen evidente, maar wel een verstandige reflex. Het brengt je dichter bij de zorg die je bij je past, en biedt je naasten ondersteuning

Download de brochure

Ondersteuning bij het levenseinde

Ook tijdens de laatste fase van je leven is Helan er voor jou en je omgeving. De Dienst Maatschappelijk Werk helpt je keuzes maken voor een menswaardig levenseinde, leidt je administratie in goede banen en organiseert de juiste zorgverlening en ondersteuning.

In de brochure Voorafgaande zorgplanning vind je al heel wat info.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze Dienst maatschappelijk werk voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Huishoudhulp

Druk thuis? Onze goed opgeleide huishoudhulpen nemen je graag wat werk uit handen. Voor strijkhulp kan je ook terecht in onze Strijkshops of Strijkpunten in je buurt.

Thuiszorg

Als je ouder wordt, ziek bent, of tijdelijk zorg nodig hebt, kunnen wij helpen. Met thuiszorg, zorgmateriaal, administratieve hulp en advies waar je wat aan hebt.

Helan Luisterlijn

Reken op gratis psychologische ondersteuning met de Helan Luisterlijn.

Een brede kijk op jouw welzijn

Is je gezinssituatie belangrijk voor de keuze van je ziekenfonds?

De keuze van een ziekenfonds krijg je vaak van kinds af mee. Zij hebben lang geleden een keuze gemaakt, die op hun beurt meestal ook gebaseerd is op de keuze van hun ouders. Je merkt het, een ziekenfonds is een traditie die generaties lang wordt doorgegeven. Maar is dat ziekenfonds wel het meest geschikte voor jou?

FamilieFit, een initiatief van Gezinssport Vlaanderen

De richtlijnen en het waarom bewegen zijn duidelijk, maar hoe moet je het organiseren? Door de te drukke gezinsagenda's hebben we geen tijd of energie meer over om na het werk, het huishouden en de hobby's van de kinderen nog (samen) te gaan sporten.