Juridische info

Een vraag over je privacy, cookies, de statuten van je ziekenfonds of andere juridische informatie? Je hoeft niet naar kleine lettertjes te zoeken. Alle wettelijke aspecten vind je hier in een handig overzicht terug. Eenvoudig, transparant, duidelijk.

Onze statuten

Benieuwd naar jouw rechten en plichten en deze van het ziekenfonds, de werking van de bestuursorganen en een gedetailleerde juridische omschrijving van de aanvullende voordelen? Je leest het allemaal in de meest recente statuten van het ziekenfonds.

Wat als je je ziekenfondsbijdrage niet betaalt?

Als je wil genieten van de aanvullende voordelen van het ziekenfonds, moet je een ziekenfondsbijdrage betalen. Betaal je niet, dan kan dit grote gevolgen hebben.

VMOB MLOZ Insurance

De VMOB MLOZ Insurance is erkend door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor het aanbieden van ziekteverzekeringen. Lees alles over de afspraken, voorwaarden, beleid en verzekeringsproducten van deze organisatie.

Alles over jouw privacy

Helan respecteert je privacy. We bundelen al onze privacyverklaringen op 1 overzichtelijke pagina.

De juridische entiteiten van Helan

Benieuwd naar alle entiteiten die deel uitmaken van Helan? Hier vind je het overzicht, met hun ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel en afgevaardigd bestuurder.

Cookieverklaring helan.be

Wat zijn die cookies nu precies, waarvoor worden ze gebruikt en hoe kan je je toestemming geven of aanpassen? We leggen het je graag uit.

Cookieverklaring Mijn Helan

Cookieverklaring voor Mijn Helan. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Alles over onze e-diensten

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
meldingen doen

Veilig anoniem melden

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een anoniem meldingskanaal voor klokkenluiders te hebben. Bij Helan gebruiken we een veilige en vertrouwelijke online tool om meldingen van onregelmatigheden door Helan als bedrijf te ontvangen. Dit kanaal kan enkel gebruikt worden voor specifieke onregelmatigheden te melden, welke dit zijn en hoe je melding behandeld wordt kan je nalezen in onze klokkenluiderspolicy. 

Heb je klachten of suggestie over onze dienstverlening, inbreuken op GDPR of het gebruik van persoonsgegevens, of heb je onregelmatigheden bij zorgverleners of klanten opgemerkt dan kan je deze via onze algemene klachten en suggesties pagina melden: Suggesties of klanchten 

Een melding doen