Arbeidsongeschiktheid en uitkering

Ben je werknemer, werkloos of zelfstandig? Ben je arbeidsongeschikt door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname? Doe tijdig een aangifte bij je ziekenfonds. Bekijk wat je moet doen bij de start, tijdens en na je arbeidsongeschiktheid en wat je rechten en plichten zijn.

Start van je arbeidsongeschiktheid

Ben je arbeidsongeschikt? Dan kan je in aanmerking komen voor een uitkering. Meld je arbeidsongeschiktheid binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid, of voor het einde van je periode van gewaarborgd loon. Het bedrag van je uitkering hangt af van je loon. Volg via onze betaalkalender op wanneer je uitkeringen zal ontvangen.

Tijdens je arbeidsongeschiktheid

Duurt je arbeidsongeschiktheid minder dan 1 jaar? Dan spreken we over primaire arbeidsongeschiktheid. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, val je onder invaliditeit en ontvang je een invaliditeitsuitkering.

Wil je op vakantie, deeltijds werken, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Bekijk dan zeker je rechten en plichten.  

Terug aan de slag

Wanneer je arbeidsongeschiktheid afloopt, kan je opnieuw aan het werk. Een re-integratiecoach of terug-aan-het-werkcoach kan je begeleiden tijdens je werkhervatting. Duurt je arbeidsongeschiktheid langer, dan krijg je een verlenging. Ga je terug aan de slag, en word je binnen de 2 weken opnieuw arbeidsongeschikt? Dan noemen we dit een herval.

Datum betaling uitkering

De betaaldatum van je uitkering is afhankelijk van je situatie of statuut. Opgelet, deze kalender is pas geldig nadat je een eerste uitkering ontvangen hebt. De datum van uitbetaling verschilt ook al naargelang je minder dan 1 jaar of langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. 

Duid jouw situatie aan

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Je uitkeringsdossier opvolgen via Mijn Helan

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort.  

Opvolgen via Mijn Helan