Arbeidsongeschiktheid en uitkering

Ben je werknemer, werkloos of zelfstandig? Ben je arbeidsongeschikt door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname? Doe tijdig een aangifte bij je ziekenfonds. Bekijk wat je moet doen bij de start, tijdens en na je arbeidsongeschiktheid en wat je rechten en plichten zijn.

Start van je arbeidsongeschiktheid

Ben je arbeidsongeschikt? Dan kan je in aanmerking komen voor een uitkering. Meld je arbeidsongeschiktheid tijdig bij je ziekenfonds. Een laattijdige aangifte heeft gevolgen voor het bedrag van je uitkering. De termijn waarbinnen je jouw arbeidsongeschiktheid moet aangeven, hangt af van je statuut. Het bedrag van je uitkering hangt af van je loon, statuut en hoe lang je al arbeidsongeschikt bent. Volg via onze betaalkalender op wanneer je uitkeringen zal ontvangen.

Tijdens je arbeidsongeschiktheid

Duurt je arbeidsongeschiktheid minder dan 1 jaar? Dan spreken we over primaire arbeidsongeschiktheid. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, val je onder invaliditeit en ontvang je een invaliditeitsuitkering.

Wil je op vakantie, deeltijds werken, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Bekijk dan zeker je rechten en plichten.

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan initieel verwacht, dan krijg je een verlenging. Ga je terug aan de slag en word je binnen de 2 weken opnieuw arbeidsongeschikt na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar? Of word je opnieuw arbeidsongeschikt binnen de 3 maand als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was? In beide gevallen noemen we dit een herval.

Terug aan de slag / einde arbeidsongeschiktheid

Wanneer je arbeidsongeschiktheid afloopt, kan je opnieuw aan het werk. Als je dat wil, kan een terug-aan-het-werkcoach je begeleiden tijdens je werkhervatting.

Datum betaling uitkering

De betaaldatum van je uitkering is afhankelijk van je situatie of statuut. Opgelet, deze kalender is pas geldig nadat je een eerste uitkering ontvangen hebt. De datum van uitbetaling verschilt ook al naargelang je minder dan 1 jaar of langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. 

Duid jouw situatie aan

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.