VMOB MLOZ Insurance

De VMOB 'MLOZ Insurance' is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de Landsbonden van de ziekenfondsen, door een beslissing van 24 juni 2013, voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van voornoemde wet, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 788A (RPR Brussel) nr. 422.189.629.

Beleid en richtlijnen

Verzekeringsvoorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden voor elk van de verzekeringsproducten van VMOB MLOZ Insurance.

Icon

Infofiches

Benieuwd wat elke verzekering precies inhoudt? Wat zijn je voorwaarden en welke voordelen geniet je als klant? Bekijk de infofiches.

Icon

Precontractuele informatiefiches

Bekijk de precontractuele informatiefiches. Deze bevatten de regelgeving voorafgaand aan het sluiten van elk contract.

Icon

Kosten en lasten

Voor je een aanvullende verzekering afsluit, weet je uiteraard graag precies hoeveel je dat gaat kosten. Hier vind je alle kosten en lasten terug.

Icon

Richtlijnen MiFID

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is Europese richtlijn waar ook de VMOB MLOZ Insurance zich aan houdt.

Icon

Beleid voor belangenconflict

De VMOB MLOZ Insurance heeft, zoals de wet voorschrijft, een beleid voor belangenconflicten uitgestippeld.

Icon

Segmentatie

Als iemand een verzekeringscontract afsluit, past de VMOB MLOZ Insurance bepaalde segmenteringscriteria toe. Hoe en wat? Een helder overzicht.

Icon