Helan Zorgkas

 • Wij regelen je premie voor de Vlaamse sociale bescherming
 • Met jouw jaarlijkse bijdrage helpen we personen met een zorgnood
 • Je ziekenfonds en zorgkas allebei via Helan
Aansluiten bij Helan Zorgkas

Wat doet een zorgkas?

Elke inwoner van het Vlaams Gewest, ouder dan 25 jaar, betaalt een zorgpremie aan een zorgkas. Die zorgpremie gaat naar de Vlaamse sociale bescherming, die zorgbudgetten voorziet voor personen met een zorgnood. 

Een zorgkas regelt de dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming. Zowel voor wie bijdraagt, als voor wie rekent op een zorgbudget:

 • Aanlsuitingen regelen: ben je ouder dan 25 en woon je in Vlaanderen? Dan ben je verplicht aan te sluiten bij een zorgkas. 
 • Zorgpremies innen: jaarlijks betaalt elke inwoner van het Vlaams Gewest, ouder dan 25 jaar, een zorgpremie aan de zorgkas.  
 • Aanvragen verwerken: personen met een zorgnood vragen via de zorgkas een zorgbudget aan. 
 • Zorgbudgetten uitbetalen: elke maand zorgt de zorgkas voor een vlotte uitbetaling van de zorgbudgetten. 

Waarom aansluiten bij Helan Zorgkas?

Sluit je aan bij Helan Zorgkas, dan regel je alle aspecten van de wettelijk verplichte ziekteverzekering via één partner. Dat is handig voor je administratie.

En er is meer. Heb je later in je leven zelf nood aan een extra zorgbudget, dan regelt Helan je financiële steun én je zorgplan. Dat maakt een zorgsituatie er alvast administratief een pak eenvoudiger op.

 

Goed om te weten

De Vlaamse Sociale Bescherming is er dankzij jouw solidariteit. Ruim 4.5 miljoen mensen betalen jaarlijks hun zorgpremie. Die premie wordt gebruikt om meer dan 300.000 zorgebehoevende mensen elke maand te steunen met een zorgbudget.

Sluit aan

Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale bescherming (vaak afgekort als VSB) voorziet zorgbudgetten voor personen met een zorgnood. Het gaat om deze budgetten:

RMOB: Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand in Brussel

Wie in Brussel woont, kan ook beroep doen op de Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand (RMOB).

Wat valt onder de RMOB?

 • Woon-zorgcentra
 • Dagverzorgingscentra
 • Psychiatrische zorgcentra
 • Initiatieven voor beschut wonen
 • Multidisciplinaire palliatieve-begeleidingsequipes

Wat kan de RMOB voor je doen? 

Praktische vragen en antwoorden

Woon je in Vlaanderen en ben je ouder dan 25, dan is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Zodra je één dag officeel in Vlaanderen woont, moet je de volledige premie van dat jaar betalen. 

Ben je jonger dan 26, dan kan je niet aansluiten. Maar je kan wel een tegemoetkoming of zorgbudget aanvragen. De zorgkas maakt dan je dossier aan. 

Onderneem je zelf geen stappen om aan te sluiten bij een erkende zorgkas, dan word je automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, de zorgkas van de Vlaamse overheid.  

Woon je in Brussel-hoofdstad (postcode 1000 tot en met 1210) dan is aansluiten bij een zorgkas niet verplicht. 

In Brussel is aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht. Bij 2 openstaande of onvolledig betaalde bijdragen wordt de aansluiting van Brusselaars automatisch stopgezet, om een geldboete te voorkomen. Sluit je eventueel later opnieuw aan, dan moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.

In 2024 bedraagt de premie voor de Vlaamse sociale bescherming 62 euro per jaar

Personen met een verhoogde tegemoetkoming (op 1 januari van het voorgaande jaar) betalen 31 euro in 2024. Dit bedrag geldt voor elk gezinslid dat ouder is dan 25 jaar en wordt elk jaar geïndexeerd. Om recht te hebben op de verlaagde zorgpremie moet je ten minste 5 opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel wonen, of sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland).

Je zorgpremie moet jaarlijks tegen 30 april betaald zijn. De eerste keer moet je overschrijven, daarna kan je kiezen voor een domiciliëring. Je krijgt aan het begin van het jaar ofwel een overschrijvingsformulier ofwel een overzicht van wanneer welk bedrag afgehouden zal worden van je rekening.

Ben je toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement? Dan ben je vrijgesteld van het betalen van bijdragen zolang deze regeling loopt. Bezorg ons hiervoor de ‘beschikking van toelaatbaarheid’, dat is het vonnis van de rechtbank.

Zodra je 2 openstaande bijdragen hebt (al dan niet opeenvolgend, geheel of gedeeltelijk kan je Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een geldboete opleggen. Voor ze overgaan tot beboeten, krijg je nog een aangetekende brief als laatste kans om het openstaande bedrag te vereffenen.

De geldboete bedraagt 250 euro. Voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de geldboete 100 euro. De openstaande bijdragen moeten dan samen met de geldboete betaald worden aan het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De zorgkas mag deze niet meer innen.

De aansluiting bij een zorgkas is verplicht in Vlaanderen en facultatief in Brussel. Het is dus belangrijk om je zorgkas in te lichten als je woonplaats wijzigt.

In deze gevallen breng je je zorgkas schriftelijk op de hoogte, zodat je dossier wordt afgesloten:

 • Woon je in Brussel-Hoofdstad of ben je buitenlands verzekerd, dan is je aansluiting facultatief en kan je ze dus vrijwillig opzeggen. Daarvoor bezorg je het formulier vrijwillig ontslag aan Helan.
 • Woon je niet meer in Vlaanderen of Brussel dan vervalt je aansluiting automatisch op het einde van het lopende jaar.
 • Bij overlijden vervalt de aansluiting meteen en moet de ledenbijdrage dus niet meer betaald worden.

In Vlaanderen is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Je kan niet opzeggen.

 • In specifieke situaties is de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht, bv. als je in Vlaanderen woont en in het buitenland werkt of gewerkt hebt of als je in het buitenland studeert. Wanneer je aansluit, of opnieuw aansluit na een periode van onderbreking, moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.
 • Woon je in het buitenland en ontvang je een factuur voor de Vlaamse sociale bescherming? Als je sociaal verzekerd bent in België en als jouw huidige (of laatste) werkgever in Vlaanderen gevestigd is, dan is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Is jouw huidige (of laatste) werkgever in Brussel gevestigd, dan is de aansluiting vrijwillig.

Om je dossier zo goed mogelijk te kunnen beheren, moet je zorgkas enkele gegevens hebben.

Breng de Helan Zorgkas schriftelijk op de hoogte als:

 • je niet langer in Vlaanderen of Brussel woont
 • je in Brussel woont of verhuist naar Brussel en niet wil aangesloten blijven
 • je toegelaten bent tot collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement: bezorg het vonnis van de rechtbankt zodat je kan vrijgesteld worden van de betaling van bijdrages
 • de collectieve schuldenregeling of het faillissement beëindigd wordt: bezorg ons de officiële einddatum van het vonnis
 • je van thuis of van een thuissituatie naar een residentiële voorziening gaat
 • je (ook) een andere tegemoetkoming ontvangt, zoals het persoonlijk assistentiebudget of een integratietegemoetkoming

Zorgt een partner, een familielid of een buur voor jouw administratie? Of ben je zorgbehoevend en regelt een mantelzorger alles voor jou? Laat je contactpersoon registreren in jouw dossier, zodat we hem of haar vlot kunnen bereiken bij vragen.

Helan Onafhankelijk ziekenfonds

Verwacht jij meer van een ziekenfonds? Dat hebben wij helemaal begrepen. Naast snelle en transparante terugbetalingen voor je medische kosten, heb je aan ons ook een partner. Voor je gezondheid, voor je welzijn, voor je comfort.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Kinderopvang

Onze onthaalouders en kinderdagverblijven ontvangen je kindje met open armen. We verzorgen en koesteren je kindje en helpen het spelend leren.

Kraamzorg

Nood aan helpende handen? Wij bieden ondersteuning voor jonge ouders. Vertrouw op ons voor verzorging, opvolging en advies.

Helan Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.