Onze statuten

Benieuwd naar jouw rechten en plichten en die van het ziekenfonds, de werking van de bestuursorganen of zoek je een gedetailleerde juridische omschrijving van de aanvullende voordelen? Je leest het allemaal in de meest recente statuten van Helan Onafhankelijk ziekenfonds.

Helan Statuten 2024

Deze statuten zijn van toepassing op 1 januari 2024. Wijzigingen en doorhalingen in de tekst zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Controledienst van de ziekenfondsen. 

Helan statuten 1/01/2024

Statuten Partena Ziekenfonds en OZ

Op 1 januari 2022 werden Partena en OZ samen Helan. Wil je nog je rechten en plichten onder de gefusioneerde ziekenfondsen raadplegen? Je vindt hier de voorgaande statuten van de afgelopen twee jaar voor Onafhankelijk Ziekenfonds 501 en Partena Onfhankelijk Ziekenfonds 526.

Statuten

Goed om te weten

Als je je ziekenfondsbijdrage voor de aanvullende verzekering niet betaalt, kan dit grote gevolgen hebben. Dat geldt zeker voor wie sinds 2021 al 24 maanden of langer verzuimd heeft te betalen. Kom alles te weten over de gevolgen van niet-betaling.

Statuten MLOZ

De statuten van MLOZ kan je bekijken op de website van de Landsbond van de Onafhankelijke ziekenfondsen (MLOZ):

MLOZ Statuten

 

Statuten van RMOB Zorgkas

De statuten van RMOB Zorgkans van de Onafhankelijke ziekenfondsen kan je bekijken op de website van de Landsbond van de Onafhankelijke ziekenfondsen (MLOZ):

Statuten Zorgkas

 

Goedgekeurd door de Controledienst voor de ziekenfondsen

De statuten van de ziekenfondsen worden vooraf voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Naast het goedkeuren van de statuten, voert de CDZ in opdracht van de wetgever nog andere controleopdrachten uit bij de ziekenfondsen.