News

Wie mentale gezondheidsproblemen ondervindt, is vaker fysiek ziek.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen*, waar Helan deel van uitmaakt, stelden reeds vast dat geestelijke gezondheidsproblemen vaak samenhangen met chronische ziekten en een groter risico op overlijden. Bijkomend onderzoek toont nu ook de link met ernstige COVID-19: wie te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen, loopt 62% meer kans op een hospitalisatie ten gevolge van COVID-19.

In een eerdere studie over de algemene mentale gezondheid van de Belgen, stelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen* vast dat 1 op de 10 Belgen te kampen heeft met mentale problemen. In hun laatste publicatie onderzoeken zij het verband tussen geestelijke gezondheid en ziekenhuisopname voor COVID-19. Een eerste opmerkelijke conclusie: er is sprake van een wederzijds verband.

Verhoogd risico op mentale gezondheidsproblemen na ziekenhuisopname voor COVID-19

Wetenschappelijke studies wijzen erop dat wie wegens COVID-19 in het ziekenhuis belandt, een risico loopt op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen of een verslechtering van bestaande problemen. Het kan daarbij gaan om gezondheidsproblemen zoals depressie, angststoornissen of posttraumatische stressstoornis.

Hier tonen de cijfers aan dat wie een ziekenhuisopname onderging voor COVID-19, tot bijna 4 keer meer kans heeft op het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen in de 6 maanden na de opname. Een van de verklaringen hiervoor is dat het virus zenuwweefsel kan binnendringen en het evenwicht van neurotransmitters kan verstoren.

Meer kans op ziekenhuisopname voor COVID-19 bij mentale gezondheidsproblemen

Er is echter iets minder geweten over de omgekeerde relatie. De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten dit aspect en stelden vast dat bestaande geestelijke gezondheidsproblemen de kans op een hospitalisatie voor COVID-19 verhogen met 62%. Geestelijke gezondheidsproblemen lijken daarmee een van de meest significante factoren, naast chronische gezondheidsproblemen en het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Hiervoor biedt de wetenschappelijke literatuur enkele verklarende elementen. Zo kunnen onder meer verminderde cognitieve functies van personen met mentale gezondheidsproblemen een rol spelen. Deze factor kan het moeilijker maken om de juiste informatie te vinden en om te zetten in preventief gedrag.

Risicofactor voor chronische ziekten, ernstige COVID-19 en overlijden

De nieuwe bevindingen schijnen een bijkomend licht op de specifieke noden van personen met mentale gezondheidsproblemen. Een eerste studie over mentale gezondheid toonde reeds aan dat personen met geestelijke gezondheidsproblemen meer kans lopen op chronische ziekten en vroegtijdig overlijden. Zo hebben 2 op 5 personen met mentale gezondheidsproblemen minstens 2 chronische ziekten, in vergelijking met slechts 1 op 20 personen zonder mentale gezondheidsproblemen.

Uit de huidige studie blijkt nu ook een hogere kans op ziekenhuisopname voor COVID-19. Algemeen kunnen we stellen dat wie mentale gezondheidsproblemen ondervindt, ook vaker ernstige fysieke gezondheidsproblemen heeft.

De resultaten wijzen er nogmaals op dat er bijzondere aandacht nodig is voor mentale gezondheidsproblemen, met nadruk op preventie en vroegtijdige opsporing. Een sterkere geestelijke gezondheidseducatie en bevordering van psychotherapeutische behandelingen dragen hiertoe bij. Bovendien bieden deze resultaten extra inzichten voor een meer gerichte aanpak van toekomstige pandemieën.

*de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn Helan Ziekenfonds (Vlaanderen + Nederlandstalig Brussel), Partenamut (Wallonië + Franstalig Brussel), Freie Krankenkasse (Duitstalige gemeenschap).

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.