News

Laat je medicatiegebruik nakijken door je huisapotheker

Over- of onderbehandeling of verkeerd gebruik van geneesmiddelen in het algemeen kan snel voorkomen wanneer patiënten meerdere geneesmiddelen moeten nemen. Vanaf 1 april 2023 kunnen patiënten hun geneesmiddelengebruik laten analyseren door hun huisapotheker. Deze nieuwe dienst kan helpen om je geneesmiddelen gebruik te optimaliseren.

Polymedicatie in België

Wanneer je als patiënt meer dan 5 geneesmiddelen gelijktijdig of per dag gebruikt, dan wordt er gesproken van polymedicatie.

In België zou dat het geval zijn voor ongeveer 34% van de bevolking ouder dan 65. Vooral bij ouderen komt het vaak voor. Zo zouden 4 op de 10 Belgen die ouder zijn dan 75 jaar meer dan 5 geneesmiddelen per dag gebruiken.

Wanneer er verschillende geneesmiddelen gebruikt worden, is het aangewezen om regelmatig na te kijken of alle geneesmiddelen nog geschikt zijn voor jou. Hiervoor kan je huisapotheker sinds 1 april 2023 een medicatienazicht uitvoeren, in samenspraak met je behandelende arts.

Huisapotheker

Sinds 2017 kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. De huisapotheker garandeert een continue opvolging, aangepast aan je behoeften en houdt je medicatieschema (dit is een overzicht van de geneesmiddelen die je neemt) up-to-date.

Naast de continue opvolging van je geneesmiddelen, kan je vanaf 1 april 2023 ook bij hem terecht voor een medication review of medicatienazicht.

Een medicatienazicht is een analyse van de verschillende behandelingen met geneesmiddelen die je neemt. Deze analyse wordt door de huisapotheker gemaakt in samenspraak met je behandelende arts.

Het doel hiervan is om eventuele problemen te wijten aan geneesmiddelen op te sporen en indien nodig het geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Dit draagt bij aan een correct gebruik en een optimale opvolging van je behandeling. 

Medicatienazicht

De dienst ‘Medicatienazicht’ bestaat uit verschillende stappen:

  • Voordat de analyse uitgevoerd kan worden door de huisapotheker, is het belangrijk dat je hem op de hoogte brengt van je huidige situatie in een eerste gesprek. Welke geneesmiddelen gebruik je, waarom je ze gebruikt en hoe vaak. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot je geneesmiddelen? Maar ook van de eventuele ongewenste effecten van geneesmiddelen of klachten die niet voldoende behandeld worden. Hoe meer details je apotheker heeft, hoe beter de opvolging.
  • Op basis van die informatie zal je apotheker aanbevelingen formuleren in de vorm van een actieplan om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Indien de huisapotheker aanpassingen wilt voorstellen, dan wordt dit ook besproken met je behandelende arts.

Deze dienst kan je aangeboden worden indien je gedurende de laatste 12 maanden chronisch 5 of meer terugbetaalde geneesmiddelen innam. Je hoeft hiervoor geen bedrag te betalen; de dienst wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering.
 

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.