Mentale gezondheid: een prioriteit

Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Geestelijke Gezondheid, herhalen de onafhankelijke ziekenfondsen Helan en Partenamut hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

"De toegankelijkheid tot de mentale gezondheidszorg moet gegarandeerd worden door het aanbod te verbeteren en de terugbetalingen uit te breiden."

Ondanks de recente inspanningen inzake de uitbreiding van het dienstenaanbod en zorg voor mentale gezondheidszorg, zijn er nog altijd lange wachtlijsten in de ambulante zorg en is er een tekort aan crisisopvang en opvang voor zware pathologieën in een zorgomgeving. Een uitbreiding van het aanbod zal uiteraard ook de ten-laste-neming/terugbetaling door de ziekteverzekering verruimen. Dat alles vereist extra budgettaire middelen voor de sector geestelijke gezondheidszorg en derhalve overleg omtrent “prioriteiten” in de gezondheidszorg.   

"De verdeling van bevoegdheden in België tussen de federale overheid en de gemeenschappen moet  beter op elkaar worden afgestemd wat betreft de mentale gezondheidszorg."

In het belang van de patiënt is een goede samenwerking tussen federale en regionale overheden noodzakelijk. Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd, de continuïteit van zorg en transitie van het ene naar het andere aanbod moet voor de patiënten vanzelfsprekend zijn. Staatsstructuren mogen niet in de weg staan van een kwalitatief, toegankelijk aanbod.  

"Mentale gezondheidszorg is zorg als alle andere. We moeten de hele bevolking voorlichten over het belang van hulp vragen. En mensen met psychische problemen voorlichten hoe ze hulp kunnen vinden."

Op mentale problemen rust nog steeds een taboe. Als iets breekt heb je pech gehad, als je geest ziek is, word je als zwak bestempeld. Stigmatisering moet aangepakt worden. Taboes en stereotypen (een psychiatrisch ziekenhuis is een “zottenkot”) moeten worden aangepakt opdat patiënten zorg zouden durven vragen. Maar we mogen ook niet vergeten dat patiënten hun mentale problemen ook niet altijd serieus nemen. Mental Health literacy zou moeten aangeboden worden. Ook in de scholen en bij de opleiding van alle zorgverstrekkers .  

Wist je dat…

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

05 oktober

Gratis webinar: Werken aan mentale veerkracht

Je job, je gezin, je hobby en allerlei sociale verplichtingen. Ben jij ook op zoek naar meer evenwicht en balans in je leven? Laat je inspireren tijdens deze interactieve lezing van Björn Prins.

Gratis webinar: Stop met musturberen

Jezelf te veel druk op leggen. Vinden dat je bepaalde dingen moet doen. Dat is musturberen. Helan deed onderzoek naar het musturbatiegedrag in Vlaanderen. En zag dat we collectief gebukt gaan onder al dat moeten.

25 april

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Sinds februari zijn 5 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, waaronder bijna 30.000 die zich hebben aangemeld op Belgische bodem. Tal van initiatieven werden al op poten gezet om hen te verwelkomen en te helpen met hun administratie. Ook op het vlak van preventie, welzijn en zorg.