News

Mentale gezondheid: een prioriteit

Mentale gezondheid weer centraal plaatsen in het gezondheidsbeleid. Naar aanleiding van de Dag van Geestelijke Gezondheid, herhalen de onafhankelijke ziekenfondsen Helan en Partenamut hun prioriteiten op dit gebied. Toegankelijkheid van zorg, ondersteunen van het aanbod, informatie en bewustwording staan centraal, zeker gezien de bevindingen na de pandemie. Wat vragen we als ziekenfonds?

"De toegankelijkheid tot de mentale gezondheidszorg moet gegarandeerd worden door het aanbod te verbeteren en de terugbetalingen uit te breiden."

Ondanks de recente inspanningen inzake de uitbreiding van het dienstenaanbod en zorg voor mentale gezondheidszorg, zijn er nog altijd lange wachtlijsten in de ambulante zorg en is er een tekort aan crisisopvang en opvang voor zware pathologieën in een zorgomgeving. Een uitbreiding van het aanbod zal uiteraard ook de ten-laste-neming/terugbetaling door de ziekteverzekering verruimen. Dat alles vereist extra budgettaire middelen voor de sector geestelijke gezondheidszorg en derhalve overleg omtrent “prioriteiten” in de gezondheidszorg.   

"De verdeling van bevoegdheden in België tussen de federale overheid en de gemeenschappen moet  beter op elkaar worden afgestemd wat betreft de mentale gezondheidszorg."

In het belang van de patiënt is een goede samenwerking tussen federale en regionale overheden noodzakelijk. Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd, de continuïteit van zorg en transitie van het ene naar het andere aanbod moet voor de patiënten vanzelfsprekend zijn. Staatsstructuren mogen niet in de weg staan van een kwalitatief, toegankelijk aanbod.  

"Mentale gezondheidszorg is zorg als alle andere. We moeten de hele bevolking voorlichten over het belang van hulp vragen. En mensen met psychische problemen voorlichten hoe ze hulp kunnen vinden."

Op mentale problemen rust nog steeds een taboe. Als iets breekt heb je pech gehad, als je geest ziek is, word je als zwak bestempeld. Stigmatisering moet aangepakt worden. Taboes en stereotypen (een psychiatrisch ziekenhuis is een “zottenkot”) moeten worden aangepakt opdat patiënten zorg zouden durven vragen. Maar we mogen ook niet vergeten dat patiënten hun mentale problemen ook niet altijd serieus nemen. Mental Health literacy zou moeten aangeboden worden. Ook in de scholen en bij de opleiding van alle zorgverstrekkers .  

Wist je dat…

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.