Psychotherapie

Iedereen heeft recht op betaalbare psychologische hulp. Daarom zorgt Helan voor een terugbetaling, ook wanneer de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

Word klant

Sluit online aan of maak een afspraak

Wettelijke terugbetaling

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg en van gespecialiseerde psychologische zorg. Je betaalt zelf nog enkel het remgeld.

De klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog moet verbonden zijn aan een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar zijn de sessies gratis.

Als volwassene betaal je 11 euro - of 4 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, met uitzondering van de eerste individuele sessie die steeds gratis is. Voor een groepsinterventie betaal je 2,50 euro per sessie.

Je zorgverstrekker regelt de terugbetaling rechtstreeks met je ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Jij betaalt enkel nog het remgeld.

 • Individuele sessies worden begeleid door een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog die aangesloten zijn bij netwerk dat de conventie met het RIZIV heeft ondertekend. Voor groepssessies kan de psycholoog of orthopedagoog samenwerken met andere zorg- of hulpverleners die verbonden zijn aan het netwerk.
 • Om eerstelijns psychologische zorg op te starten is een verwijzing of voorschrift niet nodig. Om gespecialiseerde psychologische zorg op te starten stelt de psycholoog of orthopedagoog een functioneel bilan op bij de eerste sessie.
 • Per dag en per rechthebbende kan slechts 1 psychologische sessie of groepsinterventie terugbetaald worden, met uitzondering van een sessie met de ouders, voogd of familielid. 
 • Als je geen recht hebt op een terugbetaling via de wettelijke ziekteverzekering, kent Helan Ziekenfonds je een tegemoetkoming toe van 10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer info.

Helan-voordeel: 10 euro per sessie

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering? Reken dan op een terugbetaling van 10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar bij de psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut. Zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen.

Download het formulier psychotherapie en laat het invullen door de psycholoog of psychotherapeut. Of gebruik de factuur van de zorgverstrekker.

Bezorg ons je ingevulde terugbetalingsformulier of de factuur:

 • Digitaal: met de Mijn Helan app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop). Een kleefzegel is niet nodig, we identificeren je document dankzij je login.
 • Per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • De zittingen moeten uitgevoerd worden door een erkend psycholoog of orthopedagoog, of door een psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging.
 • De terugbetaling geldt enkel voor zittingen verstrekt door een organisatie in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.
 • Ook voor teleconsultaties.
 • Enkel voor zittingen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

Helan Luisterlijn

Wie het niet ziet zitten of nood heeft aan een gesprek, kan via T. 0800 88081 terecht bij de Helan Luisterlijn. De psychologen van de Luisterlijn staan jou te woord en verwijzen indien nodig door naar andere hulpverlening. De Luisterlijn werkt onafhankelijk van het ziekenfonds en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.

Als klant van Helan Ziekenfonds heb je recht op 5 gratis gesprekken met een psycholoog van de Luisterlijn per jaar.

Bellen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 21u. Wachtrijen zijn er niet, als alle psychologen aan de lijn zijn, duurt het maximum 24u voor een psycholoog je terugbelt.

Geef je naam, voornaam en geboortedatum op.

Maximum 5 gesprekken worden automatisch met Helan Ziekenfonds verrekend.

Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.

Word jij blij van dit voordeel?

Hou een gezond leven betaalbaar met voordelen die lonen en geniet van onze service op maat.

Sluit aan bij Helan