News

Heel wat jongeren durven geen hulp te vragen bij psychische problemen

1 op de 3 jongeren heeft het tijdens deze crisis moeilijk om professionele hulp te vragen bij psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 jongeren, uitgevoerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen waartoe Helan behoort.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen bevroegen 1.000 Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar over hun mentale welzijn. 35% van de jongeren die aangaven psychische problemen te hebben, geeft toe het moeilijk te vinden om (professionele) hulp te vragen. Het is vooral door deze terughoudendheid, die vaak voortvloeit uit schrik voor stigmatisering, dat jongeren geen hulp zoeken. Het is dus niet omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen vinden.

Algemene impact van de gezondheidscrisis op jongeren 

Vooral het sociale leven van jongeren heeft het hard te verduren tijdens deze crisis. 8 op de 10 jongeren (82%) geeft aan dat de coronacrisis hun sociaal leven moeilijker maakt. Bijna 1 op de 2 spreekt van heel moeilijk. Maar ook de mentale en fysieke gezondheid van jongeren heeft lijdt onder de crisis: 

 • Ruim 1 op de 2 jongeren (58%) geeft aan het mentaal lastig te hebben. Bijna 1 op de 4 spreekt over ‘heel lastig’. 49% zegt ook dat de coronacrisis een effect heeft op hun fysieke gezondheid. 45% van de ondervraagde jongeren ervaart heel concreet paniekgevoelens, angstaanvallen, voelt zich eenzaam, verliest zijn eetlust of spreekt van slapeloosheid.
 • 4 op de 10 jongeren ondervindt fysieke problemen tijdens deze crisis (42%) zoals hoofd-, rug- of buikpijn of hartkloppingen.
 • Tot slot meldt 40% dat ze het ook financieel moeilijker hebben tijdens deze periode.

De coronacrisis lijkt meer impact te hebben op het sociale leven en het mentale welzijn van meisjes dan van jongens: meisjes zijn vaker angstig, voelen zich meer eenzaam, ervaren meer stress en zijn meer ongerust over hun toekomst. 

Oproep aan de overheden

De ondervraagde jongeren weten ook heel goed wat ze van onze overheden verwachten op vlak van geestelijke gezondheid. We legden hen verschillende mogelijkheden voor, maar de volgende drie antwoorden kwam het meest naar voren: 

 • Meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie,
 • Jongeren beschermen tegen vooroordelen (stigmatisering) rond geestelijke gezondheid,
 • Meer toegankelijke en laagdrempeligere hulp voor jongeren met psychische problemen.

Onze aanbevelingen

Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen Partena Ziekenfonds en OZ is de aanpak van geestelijke gezondheid een prioriteit, die vorm krijgt in de volgende tien aanbevelingen:
 

 • Geestelijke gezondheid hoort op dezelfde hoge prioriteitenlijst als fysieke gezondheid.
 • Zet van jongs af aan in op preventie en neem het mee in het volledige onderwijssysteem: mentale gezondheidsproblemen moeten in dezelfde mate herkend en erkend worden als fysieke gezondheidsproblemen.
 • Ondersteun preventie met begrijpbare mental health literacy (MHL) zodat stigmatisering wordt ontkracht.
 • Betrek de hele maatschappij bij de uitbouw van een feilloos continu proces om de nodige zorg correct te kunnen detecteren. Een belangrijkaandachtspunt daarbij: de overgang tussen zorg per leeftijdscategorie en tussen de verschillende soorten van zorg.
 • Investeer in de opleiding van zorgverstrekkers. Reik hen handvaten via richtlijnen en aanbevelingen, die de kwaliteit van de zorg garanderen.
 • Maak de zorg toegankelijk en laagdrempelig. Maak duidelijk waar men terechtkan en hoe men zorg kan vragen.
 • Focus op kwetsbare doelgroepen en pas het beleid en de behandeling aan hun specifieke behoeften aan.
 • Zorg voor voldoende en gepaste middelen: voldoende ziekenhuisbedden, opgeleide zorgverstrekkers en voldoende terugbetaling van de zorg. Extra budgetten zijn nodig en op alle beleidsniveaus.
 • De federale en regionale overheden moeten beter samenwerken zodat budgettaire middelen elkaar aanvullen en geen breuklijnen in het zorgaanbod veroorzaken.
 • Zet in op digitalisering van zorgprocessen ter ondersteuning van een lean beleid, met administratieve en operationele vereenvoudiging. 

Wat doen wij

We nemen concrete acties om de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te verlagen. Zo biedt Helan Onafhankelijk ziekenfonds de Luisterlijn aan. Hier kun je terecht voor 5 gratis telefonische consultaties bij een klinische psycholoog. Helan Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt vanaf 1 januari 2022 ook een tussenkomst voor psychotherapie voor alle klanten, ongeacht de leeftijd. (10 euro per raadpleging, tot 12 raadplegingen per jaar).  

Meer informatie

Alles over geestelijke gezondheid en terugbetalingen.

Lees waar je hulp vindt voor psychologische problemen. 

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.