Voorhuwelijkssparen

Voorhuwelijkssparen is een spaarformule voor jongeren, georganiseerd door de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Sinds 1/2/2011 is het niet meer mogelijk om in te schrijven op deze spaarformule. Wie al een spaarformule heeft lopen bij een ander ziekenfonds en overstapt naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, kan wel nog aansluiten.

Jaarlijks spaar je een bedrag tussen 18 euro en 48 euro. De minimumleeftijd op het moment van aansluiting is 14 jaar, de maximumleeftijd 26 jaar. De eerste storting kan dus vanaf het jaar waarin de jongere 14 jaar wordt. Je kan sparen tot je 30 bent, op voorwaarde dat je nog niet gehuwd bent.

Hoe werkt deze spaarformule?

Jaarlijks spaar je een bedrag tussen 18 euro en 48 euro. Er wordt jaarlijks een uittreksel verstuurd naar klanten die het maximumbedrag gespaard hebben.

Je kan de bijdragen betalen via domiciliëring of overschrijving.

Domiciliëring

Je kan jaarlijks of per kwartaal betalen

  • Jaarlijks: begin februari wordt 48 euro opgevraagd.
  • Per kwartaal: begin februari, mei, augustus en november wordt 12 euro opgevraagd.

Overschrijving

  • Midden februari van elk jaar krijg je een overschrijvingsformulier met 48 euro of het nog resterende saldo.
  • Midden oktober ontvangt iedereen die het minimumbedrag van 18 euro nog niet gespaard heeft een overschrijvingsformulier. Deze jaarherinnering is je laatste kans om te betalen.

Is het minimumbedrag niet betaald, dan wordt het dossier afgesloten en het gespaarde bedrag gestort met de interest bij verplicht ontslag.

Het kapitaal plus een samengestelde interest wordt uitbetaald aan de jongere waarvoor werd gespaard. Hoe groot de interest is, hangt af van verschillende factoren: de aansluitdatum van het dossier, het aantal gespaarde jaren, de reden van de stopzetting, …


Dossier met aansluitdatum vanaf 1/1/2002

Bij stopzetting omwille van: bedraagt de intrest:
huwelijk of samenwonen 6%
30ste verjaardag 4,8%
overlijden 4,8%
vrijwillig ontslag 2,75%
verplicht ontslag 2,75%Dossier met aansluitingsdatum vóór 1/1/2002

Duur van de aansluiting Interest bij huwelijk of samenwonen
tussen 6 maand en 1 jaar 4,75%
1 jaar 10%
2 jaar 15%
3 jaar 20%
4 jaar 50%
5 jaar 55%
6 jaar 60%
7 jaar 65%
8 jaar 70%
9 jaar 80%
10 jaar 90%
11 jaar 100%
12 jaar 110%
13 jaar 120%
14 jaar 130%
15 jaar 140%
16 jaar 150%

 

Bij stopzetting omwille van bedraagt de interest
30ste verjaardag 80% van de voordelen bij huwelijk
overlijden 80% van de voordelen bij huwelijk
vrijwillig ontslag 2,75% (samengestelde interest)
verplicht ontslag 2,75 % (samengestelde interest)

 

Indien het kapitaal aan iemand anders dan het kind moet overgemaakt worden, dan hebben wij hiervoor een volmacht nodig. Deze volmacht moet door beiden ondertekend worden.

Om het voorhuwelijkssparen te stoppen, moet je ons een aantal documenten bezorgen. Zodra alle vereiste documenten in ons bezit zijn, betalen we binnen de week uit. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging met de berekening. De laatste storting moet gebeuren in de maand waarin je wenst te stoppen met sparen.

In geval van Datum einde Nodige documenten
Huwelijk Huwelijksdatum
  • Ontslagformulier
  • Huwelijksakte of kopie huwelijksboekje als bewijs dat het huwelijk voltrokken is
Samenwonen Datum van het officieel samenwonen
30 jaar Verjaardag
Verplicht ontslag Begin van het tweede jaar waarin niet meer gespaard wordt
Vrijwillig ontslag Dagdatum vande ondertekeningvan het ontslagformulier
Overlijden Datum van overlijden
  • Akte van overlijden
  • Akte van bekendheid die alle erfgenamen vermeld
  • Verklaring van alle meerderjarige erfgenamen met de akkoordverklaring te storten aan de aangeduide persoon op het ontslagformulier

 

30-jarigen

30-jarigen ontvangen een ontslagbrief in het kwartaal voorafgaand aan hun verjaardag. Zij krijgen dan nog uiterlijk de gelegenheid te betalen tot in de maand van hun verjaardag.

Als je de bijdrage betaalt in de maand van de verjaardag, gebeurt de uitbetaling in het midden van de daarop volgende maand. Als je de bijdrage vroeger betaalt, gebeurt de uitbetaling op de verjaardag.

Verplicht ontslag

Een verplicht ontslag vermijd je door jaar na jaar het minimum bedrag te storten vóór 31 december. Betaal je erna, dan wordt het dossier afgesloten en ontvangt de begunstigde het gespaarde bedrag met de interest bij verplicht ontslag.