Blog

Alles wat je moet weten over abortus

Bij een ongewenste zwangerschap kan je ervoor kiezen om abortus te doen en de zwangerschap vroegtijdig te onderbreken. In België kan abortus worden uitgevoerd in de eerste 12 weken van de zwangerschap. Wanneer deze 12 weken worden overschreden kan abortus enkel uitgevoerd worden onder strikte voorwaarden.

De redenen waarom, het gevoel, de gevolgen en de betekenis van een zwangerschap zijn voor iedereen anders. Wij oordelen niet, maar willen wél informeren over wat wij als ziekenfonds doen indien je beslist om een abortus te laten uitvoeren. 

Aangezien dit zowel fysiek en emotioneel een ingrijpende beslissing is, willen we wel benadrukken dat het belangrijk is om erover te praten. Met je partner, een familielid of vriend, ... Indien dit niet mogelijk is, praat er dan over met je huisarts, een zorgverlener of met een van de vzw's die zich engageren om personen die te maken krijgen met abortus, te ondersteunen. Zij kunnen je sowieso ook meer informatie geven over hoe een abortusprocedure verloopt.

Tot wanneer kan je een abortus doen?

Een abortus kan tot 12 weken effectieve zwangerschap (dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van het laatste menstruatie), ofwel 3 maanden, zwangerschap.

Na die zwangerschapstermijn kan abortus in België enkel als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind zal lijden aan een zware en ongeneeslijke afwijking. 

Waar kan je terecht? 

Voor een abortus kan je terecht bij een abortuscentrum of een ziekenhuis. In België is het een abortuscentrum het meest gebruikelijke. 

Abortus in een abortuscentrum

De abortuscentra in België hebben een overeenkomst met het RIZIV, wat betekent dat ze de derdebetalersregeling toepassen. Dit houdt in dat je vooronderzoek en eventuele ingreep rechtstreeks door je ziekenfonds worden betaald. Jij betaalt enkel het remgeld. Dat bedraagt 4 euro en is gelijk voor alle LUNA-abortuscentra. Het remgeld kan wel verschillen als je voor een ziekenhuis of een ander soort centrum kiest.

Het RIZIV garandeert je anonimiteit. Dit betekent dat je ingreep nooit vermeld zal worden in je overzicht van terugbetalingen, noch in je online dossier. 

Abortuscentra:

 • Luna 
  www.abortus.be
  Belangrijk om te weten: In deze centra kan je terecht voor abortus onder plaatselijke verdoving. Hier betaal je enkel het remgeld.
   
 • Labyrint
  Labyrint is een onderdeel van het Erasmus Ziekenhuis in Antwerpen.
  Belangrijk om te weten: Hier gebeurt de behandeling onder volledige verdoving, waardoor de kostprijs iets hoger komt te liggen. 
   
 • Centrum Durmelaan
  www.centrumdurmelaan.be
  Hier gebeurt de behandeling onder plaatselijke verdoving. Gezien het hier om een privé-praktijk gaat, is het centrum niet aangesloten bij het RIZIV en ligt de prijs iets hoger.

Abortus in een ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben geen rechtstreekse overeenkomst met het RIZIV. Hier geldt de reguliere werking van de ziekteverzekering, wat betekent dat hier geen volledige anonimiteit mogelijk is. Bovendien ligt de kostprijs hier ook hoger dan bij een abortuscentrum en kan deze per ziekenhuis verschillen.

Hoe verloopt een abortusprocedure? 

 • Als eerste stap leg je telefonisch een afspraak vast, uit eigen beweging of na consultatie bij een hulpverlener of (huis)arts.
   
 • Bij je eerste eerste consultatie kan je terecht bij een psychosociale medewerker. Hij of zij bespreekt al je bedenkingen en overwegingen
   
 • Daarnaast wordt door middel van een echografie de duur van de zwangerschap bepaalt en worden de abortusmogelijkheden uitgelegd.
   
 • Na de eerste consultatie gaat er een verplichte wachttijd van 6 dagen in. Wanneer de wachttijd verstreken is, kan er overgaan worden op de ingreep. 

Er zijn twee soorten ingrepen mogelijk: abortus door middel van medicatie of door middel van zuigcurretage. Bij de abortus door medicatie wordt er tweemaal medicatie toegediend die de zwangerschap onderbreekt. Deze ingreep kan enkel indien je nog niet meer dan 7 weken zwanger bent. Bij curettage wordt de baarmoeder leeggezogen. Deze ingreep kan tot 12 weken, ofwel 3 maanden, zwangerschap. Erna gelden in België specifieke voorwaarden.

Twee weken na je behandeling kan je terecht bij het abortuscentrum of het ziekenhuis voor een opvolgingsgesprek en een check-up. Indien je liever niet opnieuw langsgaat bij het abortuscentrum of ziekenhuis, kan je er ook voor kiezen om langs te gaan bij je huisarts of gynaecoloog.

Nazorg na een abortusingreep

Een abortusingreep heeft normaal gezien geen nadelige fysieke gevolgen voor het lichaam. Wel kan je nog enkele dagen last hebben van buikpijn, overmatig bloedverlies of pijnlijke borsten. Als voorzorg krijg je na je behandeling antibiotica voorgeschreven om infecties te voorkomen. Bovendien mag je de eerste twee weken na de ingreep geen tampons gebruiken, niet zwemmen of in bad gaan en ook geen seksuele omgang hebben. 

Het verwerkingsproces na een abortus is voor iedereen anders. Alle gevoelens zijn normaal; van opluchting tot boosheid of verdriet. Gun jezelf hierin tijd en zorg.

Heb je het moeilijk na de behandeling of zit je nog met vragen? Blijf er niet mee zitten! Praat erover met je huisarts, je gynaecoloog of iemand uit je directe omgeving. Daarnaast kan je ook steeds terecht bij professionele hulpverlener, zoals Fara vzwCAW of het abortuscentrum.  

Deel dit artikel

Tags
Abortus