News

Gezondheidsadviseurs bij het ziekenfonds: een proactieve aanpak tot preventie

De ziekenfondsen blijven zich inzetten om de burger dichter bij het gezondheidszorgsysteem te brengen. Waar voorheen de preventiemedewerkers ondersteuning gaven aan oudere en kwetsbare Brusselaars, geven de ziekenfondsen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nu het startschot voor de “gezondheidsadviseurs”. Deze medewerkers nemen een uitgebreide opdracht voor hun rekening en zullen zich dan ook over een breder publiek ontfermen. De adviseurs blijven de mensen proactief opbellen, maar zullen hen voortaan ook voorstellen om persoonlijk af te spreken of collectieve sensibiliseringsactiviteiten organiseren. Hoewel dit project dit jaar opnieuw gefinancierd wordt door de GGC, pleiten wij voor een verderzetting na 2022 om gezondheidspreventie bij de Brusselaars verder aan te moedigen.


Tussen mei en november 2021 heeft een twintigtal preventiemedewerkers proactief meer dan 12.000 personen opgebeld. De doelgroep bestaat uit alleenstaande 65-plussers die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Het gaat dus om personen met lage inkomens die een hoger risico lopen op armoede en die vaak meer geneeskundige verzorging nodig hebben. 

“Voor deze personen, die vaak minder toegang hebben tot verzorging, kwamen deze telefoontjes vaak als een verrassing”, legt Xavier Brenez uit namens het Brussels Intermutualistisch College. “Ze kregen de kans om hun verhaal te doen, maar werden ook doorverwezen naar geschikte hulpdiensten. Zo is gebleken dat veel personen niet wisten dat deze diensten bestonden en dat ze ook hun rechten niet kenden", concludeert hij.

Enkele cijfers

Voor 72,3 % van de gecontacteerde personen bood de oproep een reële meerwaarde. De analyse toont aan dat de toegevoegde waarde van het gesprek verbonden is aan volgende factoren:

  • uitdrukking kunnen geven aan een gevoel van eenzaamheid
  • het identificeren van gezondheidsproblemen
  • het wegnemen van drempels voor de toegang tot zorg
  • het delen van informatie en/of de doorverwijzing naar de geschikte diensten

28,5% van de gecontacteerde personen heeft zo informatie ontvangen over de diensten die ziekenfondsen en andere organisaties kunnen verlenen.

Het team is eind 2021 versterkt met 5 extra personen om op een jonger publiek te mikken (tussen 35 en 44 jaar). De medewerkers konden ook de vaccinatie van kinderen tegen COVID-19 bespreken, een punt van bezorgdheid bij de bevolking.

Na de preventiemedewerkers… de ‘gezondheidsadviseurs’

Voorheen bestond de opdracht van de preventiemedewerkers er vooral in informatie te verspreiden over vaccinatie en preventie in het kader van COVID-19, en personen met specifieke behoeften naar de juiste diensten leiden. Voortaan heeft hun opdracht betrekking op algemene preventie, gezondheidspromotie en gezondheidsgeletterdheid (het vermogen van een persoon om informatie te verwerken en zo beslissingen te nemen in verband met zijn gezondheid). 

De benaming is dus herzien om beter aan te sluiten bij deze nieuwe opdrachten.

Het project past in het kader van een partnerschap tussen de GGC en de ziekenfondsen. Het geniet de steun van verschillende verenigingen in de sector van de gezondheidspromotie.

In een eerste instantie beoogt het Brusselaars van 65 jaar en ouder. De adviseurs zullen zich daarbij voornamelijk concentreren op prioritaire wijken en:

  • personen die al meer dan een jaar geen contact hebben gehad met hun behandelend arts
  • personen met het statuut chronische ziekte

In een later stadium richten de gezondheidsadviseurs hun acties ook op eenoudergezinnen.

Ook persoonlijke ontmoetingen

Net zoals de preventiemedewerkers, bellen de ‘gezondheidsadviseurs’ de leden proactief op. Tijdens dit contactmoment vragen ze naar de gezondheid van de leden, trachten ze eventuele behoeften van de leden te identificeren en kunnen ze de leden doorverwijzen naar de betrokken dienst.

Als dat nuttig zou blijken, kan de ‘gezondheidsadviseur’ het aangesloten lid daarna ook een persoonlijke ontmoeting voorstellen. Het doel van de ontmoeting, die kan plaatsvinden in het ziekenfonds, is nagaan of de verstrekte informatie en de doorverwijzing naar de dienstverlening de persoon concreet hebben geholpen, of dieper ingaan op bepaalde thema’s.

Er wordt momenteel ook nagedacht over de organisatie van collectieve sensibiliseringsactiviteiten in de prioritaire wijken in Brussel. Deze groepsactiviteiten zouden een aanvulling vormen op de individuele begeleiding, samen met de andere bestaande initiatieven.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.