Petje af voor zorgdragers

#zorgdragers

Elke persoon die zorg draagt voor een ander, officieel mantelzorger of niet, verdient een eretitel, een applausje en een steuntje in de rug! Ken jij een zorgdrager? Ben je er zelf een?

Doe de test

Petje af voor zorgdragers!

Uit onderzoek van Helan Ziekenfonds blijkt dat 1 op 2 Vlamingen taken overneemt van iemand die ziek of zorgbehoevend is. Nochtans noemen ze zichzelf vaak geen mantelzorger.

Zorg dragen is vanzelfsprekend 

Onze recente bevraging wijst het uit: maar liefst 1 op 2 Vlamingen was ooit al een zorgdrager. Van chauffeur tot psycholoog of gezondheidscoach: deze micro-superhelden wisselen elke dag meermaals van petje en goochelen met tijd en energie. Bovendien geven bijna alle ondervraagden aan dat ze bereid zijn om zorgtaken op zich te nemen voor iemand in hun omgeving mocht die hulpbehoevend worden. Zorg dragen en hulp bieden, is voor velen dus bijna een evidentie.

Noemen zichzelf geen mantelzorger

Zorgdragers zorgen vooral voor oudere familieleden zoals ouders of schoonouders op leeftijd, al zijn er ook heel wat  die zich met hart en ziel inzetten voor een kind dat extra zorg nodig heeft, een vriend in nood, of een buur. Zorgdragers doen boodschappen, nemen huishoudelijke taken over of bieden administratieve hulp. Maar daarnaast vervullen ze ook heel wat minder zichtbare taken, zoals die van gezondheids- of mental coach. Maar wat heel opvallend is: hoewel ze vaak gedurende een langere periode intensief voor anderen zorgen, noemen veel zorgdragers zichzelf toch geen 'mantelzorger'. 

Uit liefde en uit noodzaak

De meeste zorgdragers geven aan dat ze hun zorgtaken uit liefde opnemen en die zorg ook het liefst zelf bieden, ook al zijn er andere mogelijkheden. Een groot deel van de zorgdragers handelt ook vanuit een gevoel van noodzaak: ze hebben het gevoel dat ze er niet onderuit kunnen om hulp en zorg te bieden. Voor elke zorgdrager blijkt de emotionele belasting van het zorgen, de administratieve rompslomp en de combinatie met het werk soms door te wegen. 

Zorg mee voor zorgdragers: zo kan je hen helpen

Wie zorgt voor de zorgdrager?

Uit onze interviews met zorgdragers voor deze campagne blijkt dat zorgdragers zichzelf vaak (noodgedwongen) wegcijferen in het zorgverhaal waarin ze meedraaien. De instantie waarvan ze het vaakst hulp verwachten, zo blijkt uit onze bevraging, is het ziekenfonds. Toch heeft maar een derde van de zorgdragers al hulp gevraagd aan z'n ziekenfonds en deden ze dat vooral om informatie te krijgen over financiële tegemoetkomingen.

“Als ik het niet zou doen, wie dan wel? Maar ik doe het met heel mijn hart.”

Laura (20)

“Ze is als een oma voor mij, ik doe het met plezier. Het stelt ook niet zoveel voor: als ik boodschappen doe, neem ik ineens wat extra mee voor haar.”

Adam (31)

“Het helpt natuurlijk wel als je de zorg kunt delen met andere familieleden. Want er komt veel bij kijken.”

Rozanne (56)

“Ik mis soms wel de romantiek, de passie, de gesprekken. Maar het is wat het is. We beloofden elkaar trouw in goede en kwade dagen.”

Wim (49)

Meer getuigenissen

Laura
Adam
Rozanne
Wim
Dienst Maatschappelijk werk

Professionele hulp, en een steuntje in de rug van vrienden

Dat we bij Helan ziekenfonds zoveel meer kunnen doen dan alleen tegemoetkomingen regelen, willen we hier graag benadrukken.

Klanten in zorgsituaties kunnen rekenen op advies en hulp van onze Dienst Maatschappelijk Werk, en op ons ruime professionele zorgaanbod. We willen zorgdragers ook graag een hart onder de riem steken en hun omgeving aanmoedigen om ook de zorgdragers een steuntje in de rug te geven.

Zorg voor de zorgdragers in je omgeving 

Petje af voor zorgdragers, vinden wij bij Helan ziekenfonds! Ken jij een zorgdrager en wil je die ondersteunen?

Lees de tips