Ziekenfonds

Geestelijk welzijn op het werk: belang van preventieve aanpak

Hoe groot is het aandeel van de bevolking dat antidepressiva slikt? Doen Belgen vaak beroep op psychotherapie? Wat is het verband tussen mentale gezondheidsproblemen en andere chronische ziekten? Welke impact had de COVID-19 pandemie op mentale gezondheid van de bevolking? In hun laatste studie maken de Onafhankelijke Ziekenfondsen de balans op van de mentale gezondheidstoestand in België, door de terugbetalingsgegevens in 2018, 2019 en 2020 te analyseren.

De belangrijkste resultaten

Volgens de studie gebruikte 9% van de bevolking tussen 2018 en 2020 antidepressiva. Vrouwen worden daarbij twee keer zoveel getroffen als mannen. Het gebruik van deze geneesmiddelen neemt bovendien toe met de leeftijd en betreft vaker mensen die een armoederisico lopen (rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming).

Een belangrijke bevinding is de stijging met 12 % van het gebruik van antidepressiva in de leeftijdsgroep van 19-24 jaar tussen 2018 en 2020. Van degenen die ten minste één antidepressivum voorgeschreven kregen, nam ongeveer 2/3 deze middelen chronisch in tijdens de analyseperiode.

Wat antipsychotica betreft, gebruikte ongeveer 2,4 % van onze leden ten minste één antipsychoticum gedurende de onderzoeksperiode. Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij de ernstigere gevallen van geestelijke gezondheidsproblemen. In het jaar 2020, bij het uitbreken van de COVID-19 pandemie, werd de grootste toename van het gebruik van antipsychotica (bijna 7 %) waargenomen in de leeftijdsgroep van 19-24 jaar.

Bijna 3 % van de bevolking heeft psychotherapie gevolgd bij een psychiater tijdens de analyseperiode. De leeftijdsgroep 40-54 jaar gaat het vaakst naar een psychiater. Onze studie toont een daling van het aantal psychotherapeutische raadplegingen sinds 2018 (-4,3 % van 2018 tot 2020). Opmerkelijk is dat in dezelfde periode alleen in de leeftijdsgroep van 19-24 jaar het gebruik van psychotherapeutische raadplegingen is toegenomen (met bijna 5 %).

Comorbiditeit en overlijden

Het onderzoek bevestigt ook het verhoogde risico op comorbiditeit (het gelijktijdig voorkomen van meerdere gezondheidsproblemen) bij mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem in vergelijking met een bevolking zonder geestelijke gezondheidsproblemen. Meer bepaald stelden ze vast dat geestelijke gezondheidsproblemen vaak samenhingen met chronische ziekten: mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem hebben bijvoorbeeld significant meer kans op diabetes of hartziekten dan iemand zonder een geestelijk gezondheidsprobleem.

Het risico op overlijden ligt ook veel hoger bij personen met geestelijke gezondheidsproblemen: er zijn 6 keer meer sterfgevallen onder deze mensen in vergelijking met mensen zonder geestelijke gezondheidsproblemen. In 2020 was het sterftecijfer bijna 9 keer hoger voor 19-24-jarigen met geestelijke gezondheidsproblemen dan voor degenen zonder geestelijke gezondheidsproblemen.

Aanbevelingen

De Onafhankelijke ziekenfondsen benadrukken het belang van de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Ze pleiten voor een correct gebruik van het budget voor deze zorg, door de nadruk te leggen op preventie, vroegtijdige opsporing en de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Er moet meer geïnvesteerd worden in de preventie in de school- en de werkomgeving. Dit omvat een sterkere geestelijke gezondheidseducatie, wat resulteert in een betere kennis van de geestelijke gezondheidsproblemen, om zo de stigmatisering te verminderen. Preventieve maatregelen voor jongeren zijn bijzonder belangrijk, aangezien het aantal geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren de laatste jaren duidelijk is gestegen.

 

Investeren in de bevordering van psychotherapeutische behandelingen door erkende zorgverleners is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot zorg wanneer zij die nodig hebben en om een terugval van geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. Ten slotte pleiten we ervoor om meer te investeren in crisiseenheden en meer psychiatrische bedden ter beschikking te stellen voor doelgroepen met specifieke noden die vandaag vaak op wachtlijsten terecht komen, zoals adolescenten en jongeren.

Actie van de ziekenfondsen

De onafhankelijke ziekenfondsen hebben de resultaten van deze studie niet afgewacht om actie te ondernemen ter ondersteuning van het geestelijke welzijn van hun leden. Helan Ziekenfonds vergoedt sessies bij de psycholoog die niet worden gedekt door de ziektekostenverzekering voor kinderen, jongeren en volwassenen. Leden kunnen ook profiteren van 5 gratis raadplegingen per jaar via de Helan Luisterlijn. Daarnaast voert Helan ookbewustmakingscampagnes om de mentale veerkracht te vergroten. Zo lanceerde het ziekenfonds onlangs de campagne www.musturberen.be, waarmee mensen kunnen testen welke stress- en vermoeidheidsniveaus zij voelen door de druk in hun dagelijks leven.

Deel dit artikel

Over Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen In totaal werken 5.700 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. Helan heeft eeneigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen. Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 4.200 huishoudhulpen met dienstencheques. Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. Ook Heyo, behoort tot de Helan-groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 36.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren.

Ga voor meer informatie naar www.helan.be.