Blog

Meer dan de helft van de jongeren neemt geneesmiddelen

Antibiotica, pijnstillers, anti-allergische geneesmiddelen, ... Meer dan de helft van de Belgische jongeren neemt minimaal één geneesmiddel per jaar. Een cijfer dat enkel slaat op voorgeschreven en terugbetaalde geneesmiddelen. Het echte aantal jongeren dat geneesmiddelen neemt, ligt dus vast nog hoger. Slikken onze jongeren te veel pillen?

Te veel ontstekingsremmers

  • Het is geen verrassing: de geneesmiddelen die de jonge Belgen het meest nemen zijn antibiotica. Ondanks de sensibiliseringscampagnes is er nog werk aan de winkel om het antibioticagebruik in ons land in te perken.
     
  • Andere geneesmiddelen die jongeren (te) vaak nemen: pijnstillers van het type NSAID (non-steroïdale ontstekingsremmers zoals Ibuprofen). Deze geneesmiddelen worden vooral aanbevolen bij bepaalde acute pijn en bij de behandeling van chronische ziektes en ontstekingsziektes als reuma. Ze zijn bekend om hun vele, vaak voorkomende en soms gevaarlijke bijwerkingen. Jonge Belgen nemen dergelijke ontstekingsremmers op voorschrift gemiddeld 20 dagen per jaar, maar het werkelijke gebruik ligt vast nog een stuk hoger. Over deze geneesmiddelen wordt iets te luchtig gedaan: ze zijn vrij te verkrijgen en in elke gezinsapotheek vind je wel een verpakking met pijnstillers terug.
     
  • Op de derde plaats van de meest gebruikte geneesmiddelen door jongeren, staat de groep met anti-allergische geneesmiddelen en de geneesmiddelen tegen astma. De inname van deze geneesmiddelen is veeleer stabiel, maar het cijfer blijft hoog. 

Banalisering van het geneesmiddelenverbruik

Schrijven we onze kinderen te veel pillen voor? Zonder individuele diagnose en info over de context van elke jongere valt dat moeilijk te zeggen. Wel kunnen we ons vragen stellen bij het gemak waarmee naar geneesmiddelen gegrepen wordt. Er bestaan maar weinig wetenschappelijke studies naar het geneesmiddelengebruik van jongeren.

De analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bevestigt echter de moderne tendens om leeftijdsgebonden moeilijkheden tijdens de adolescentie (onrust, laag zelfbeeld, angst,...) met geneesmiddelen op te lossen en de lage tolerantie die we hebben voor dagelijkse pijn (hoofdpijn, spierstijfheid, ...). Jongeren zijn een patiëntengroep met heel specifieke kenmerken en gedrag (drang naar onafhankelijkheid, nood aan krachtige sensaties door grenzen af te tasten ,...). Daar moeten we rekening mee houden, vooraleer we aanbevelingen formuleren. 

Sowieso zijn meer inspanningen nodig om adolescenten en hun ouders te sensibiliseren over de ongewenste effecten van geneesmiddelen, in het bijzonder van ontstekingsremmers. Vanwege hun potentiële bijwerkingen mogen deze geneesmiddelen namelijk enkel gebruikt worden wanneer de verhouding voordeel/risico positief wordt geschat. Is er sprake van koorts? Dan is paracetamol de eerste keuze. 

Eerst niet-medicamenteuze oplossing overwegen

Blijft de pijn aanhouden? Dan is het beter om naar de dokter te gaan en te stoppen met zelfmedicatie. Een ernstig symptoom dat blijft aanhouden moet trouwens altijd door een professional vastgesteld worden. Ook apothekers die geneesmiddelen aan jongeren meegeven, hebben de verantwoordelijkheid om uitleg te geven over het gebruik ervan en wat de eventuele gevaren zijn. 

Om gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken, kunnen we hen en hun naaste omgeving enkel aanmoedigen om eerst aan niet-medicamenteuze oplossingen of aanpassingen van de levensstijl te denken, vooraleer naar medicatie te grijpen.

Meer sporten, de strijd met schermverslaving aangaan of niet roken bijvoorbeeld. Er zouden ook meerdere actoren betrokken kunnen worden bij de gezondheidseducatie, zoals middelbare scholen of jeugdbewegingen.

 

Deel dit artikel

Verder lezen

Blog

Veilig medicijngebruik bij ouderen: concrete tips

Meer dan de helft van de 65-plussers neemt dagelijks medicijnen. En dat gebruik neemt met de leeftijd toe. Daarbovenop hebben medicijnen veel meer effect op ouderen. Daarom is het belangrijk extra alert te zijn. De volgende tips helpen ouderen op weg naar doordacht medicatiegebruik.

Blog

Zo kan jij helpen om antibioticaresistentie te voorkomen

In België worden antibiotica te vaak voorgeschreven. In het geval van een ernstige infectie kunnen ze levens redden, maar te vaak worden ze gebruikt voor infecties die je lichaam ook zelf de baas kan.

Blog

Homeopathie, wat is dat?

Homeopathie is een alternatieve behandelingswijze gebaseerd op de wet van de gelijksoortigheid. Dit betekent dat de ziekte bestreden wordt door verdunde dosissen van natuurlijke stoffen toe te dienen die dezelfde ziekte kunnen veroorzaken.

Blog

Seks: durven jongeren erover praten?

Hoe gaan jongeren om met de zoektocht naar hun seksuele identiteit? En met wie praten ze erover?