News

Risicogroepen te weinig gevaccineerd tegen griep

Chronisch zieken en 65-plussers kunnen ernstiger ziek worden van griep. Toch laat met moeite de helft zich ertegen vaccineren. Dat blijkt uit een bevraging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in Vlaanderen vertegenwoordigd door Helan, onder zijn leden.

Griep is een infectieziekte die jaarlijks ongeveer 500.000 Belgen treft. Hoewel de meeste mensen snel herstellen, lopen ouderen en chronisch zieken een groter risico op complicaties of soms zelfs op overlijden.

Naast de impact op individueel niveau kan een griepepidemie het zorgsysteem ook onder hoge druk zetten, met meer raadplegingen bij de huisarts en ziekenhuisopnames tot gevolg. 

Vaccinatie kan de griep voorkomen, maar daarom niet de ontwikkeling van griepachtige symptomen. Vaccinatie biedt vooral bescherming tegen respiratoire complicaties, hospitalisatie en vroegtijdige sterfte bij risicogroepen. Aangezien griepvirusstammen steeds veranderen, moet de vaccinatie jaarlijks herhaald worden. 

In een recent onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (waarvan Helan deel van uitmaakt), werd de evolutie van de vaccinatiegraad in de drie risicogroepen (65-plussers, chronisch zieken en zwangere vrouwen) geanalyseerd.

De resultaten tonen een stagnering van de vaccinatie tussen 2013 en 2023, alsook een vaccinatiegraad in 2023 die nog steeds ver onder de doelstelling van 75 % ligt die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft vastgesteld voor ouderen en chronisch zieken.

In 2023 werd 50,7 % van de 65-plussers, 43,4 % van de chronisch zieken en 14,8 % van de zwangere vrouwen gevaccineerd. Van de jongeren met een chronische ziekte daarentegen is minder dan 15 % gevaccineerd.

Verder heeft 63,3 % van de in 2020 gevaccineerde personen de vaccinatie herhaald in de drie volgende jaren en de vaccinatietrouw is hoger in Vlaanderen (64,5 %) en Wallonië (64,1 %) dan in Brussel (57,1 %).

Informeer je om beter beschermd te zijn

Behoor ik tot een risicogroep? Welke gevolgen kan griep hebben op mijn gezondheidstoestand? Waar en hoe kan ik me laten vaccineren? Wordt het griepvaccin terugbetaald? 

Goed geïnformeerd zijn om beter beschermd te zijn. En daar kunnen wij je bij helpen. 

Je ziekenfonds is een essentieel contactpunt voor alle informatie over de griep en de vaccinatie tegen de griep. 

Je huisarts, die je persoonlijk medisch dossier kent, blijft evenwel de gesprekspartner bij uitstek om je te informeren over deze vaccinatie, vooral als je tot een van de 3 risicogroepen behoort. Ook je apotheker kan je informatie geven. 

Waar kan je je laten vaccineren? Het griepvaccin kan toegediend worden door je huisarts en, sinds oktober 2023, ook door je apotheker. 

Meer info over de vaccinatie: Laat je vaccineren

Waarom vaccineren?

Over vaccins doen heel wat misverstanden, vragen en twijfels de ronde. Wat weet jij over vaccins?

Doe de test

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.