Welwijzer i.s.m. IntelliProve

IntelliProve ontwikkelde de gezichtsscan die we in onze Welwijzer optioneel aanbieden.

Wie is IntelliProve?

IntelliProve is een externe partij die digitale toepassingen ontwikkelt voor het monitoren van je gezondheid. Ze maken klinisch goedgekeurde algoritmes om toepassingen zoals de gezichtsscan van de Welwijzer mogelijk te maken.

Via de camera van je computer of smartphone wordt de bloedsstroom in je gezicht in beeld gebracht waarna een aantal gezondheidsparameters in kaart gebracht worden op basis van artificiële intelligentie

Weten hoe jouw gezondheidsprofiel eruit ziet?

Doe de test

Veelgestelde vragen

IntelliProve neemt privacy en veiligheid zeer serieus. Het beleid van IntelliProve is zorgvuldig gestructureerd om het hoogste niveau van vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen bij de verwerking van hun gegevens. Ze ondergaan regelmatig penetratietests en beveiligingsbeoordelingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de AVG-richtlijnen. Een uitgebreid overzicht van alle genomen maatregelen voor volledige anonimisering van gegevens, staat in het privacybeleid van IntelliProve.

Voor het uitvoeren van een kwalitatieve meting is een analyse van minimaal 20 seconden nodig.

Om de prestaties van de algoritmes te evalueren, worden stapsgewijze vergelijkende analyses uitgevoerd met de huidige state-of-the-art medische apparaten (pulsoximeter, bloeddrukmeter, ...) of vragenlijsten (bijv. PHQ-9, GAD-7). De nauwkeurigheid en precisie worden gecontroleerd door bijvoorbeeld de Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) en Correlatie Coëfficiënt (R) te berekenen.

Op dit moment worden meer dan 1 miljoen datapunten (verkregen uit verschillende samenwerkingen met klinische organisaties) actief gebruikt voor het testen en valideren van de modellen. Een diepgaande analyse van hoe deze software wordt getest en gevalideerd, staat in het validatie- en precisierapport

Bij IntelliProve staat het waarborgen van de effectiviteit van het product voor de gehele populatie centraal. Door meerdere trainingen en tests van het model met proefpersonen van diverse huidskleuren, wordt momenteel geen verminderde prestatie waargenomen bij mensen met een donkere huidskleur.

Om dit te illustreren, de onderstaande grafiek toont de foutmarge van de hartslag (een directe afgeleide van onze signaalkwaliteit) in relatie tot de huidskleur. Een kleinere foutmarge duidt op een hogere signaalkwaliteit. Voor elke groep blijft deze foutmarge keurig onder de drempel van 5 slagen per minuut, wat voldoet aan de klinische acceptatiecriteria. Meer informatie.


 

De scan biedt geen enkele vorm van medisch advies, diagnose of behandeling en is niet bedoeld voor enig medisch gebruik of doeleinden. Het beoogde gebruik is alleen voor algemeen welzijn.

Het advies dat voortkomt uit deze gezondheidscontrole is geen vervanging voor een raadpleging van een huisarts of andere medische specialist. Als je klachten of twijfels hebt over je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts of andere professionele zorgverlener.

Hoewel objectieve biomarkers en parameters vaak geassocieerd worden met fysieke condities, is het essentieel om ook hun relevantie te erkennen bij het beoordelen van het mentale welzijn.

IntelliProve schreef een uitgebreide blogpost voor een diepgaande verkenning van dit onderwerp. Hierin wordt besproken hoe biomarkers professionals unieke inzichten kunnen bieden in het mentale welzijn.

  1. Gezichtsdetectie / kwaliteitscontrole: Een korte videofeed van het gezicht wordt vastgelegd door een camera. Met behulp van verschillende algoritmen wordt de video gecorrigeerd voor bewegingen van zowel het gezicht als de camera, terwijl de opnameomstandigheden automatisch worden gecontroleerd voor een nauwkeurige meting.
  2. ROI-detectie: Kleine gebieden van het gezicht met een goede doorbloeding van de huid (Region of Interest) worden geselecteerd.
  3. Biomedische signaalselectie: Omgevingslicht dringt door de huid en weerkaatst door de bloedvaten. De pixelwaarden binnen de gezichts-ROI worden gebruikt om een ruw signaal te construeren, dat kleine kleurveranderingen bevat die verband houden met de hartslag en cruciaal zijn voor het meten van gezondheidsparameters.
  4. Signaalverwerking/machine learning: Het ruwe signaal wordt verwerkt tot een kwalitatieve fotoplethysmogram (PPG)-golfvorm en micro-expressiepatronen in het gezicht, met behulp van innovatieve technieken voor signaalverwerking en machine learning.
  5. Gezondheidsparameters: Met behulp van unieke IntelliProve-algoritmen worden gezondheidsparameters nauwkeurig berekend op basis van deze golfvorm.

IntelliProve voorziet uitgebreide technische informatie en een diepgaander inzicht van de gezondheidsparameters.