Wat doet Helan Zorgkas?

De dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming is in handen van een zorgkas. Er zijn 6 erkende zorgkassen, waaronder de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Deze heeft het statuut van Maatschappij van Onderlinge Bijstand (MOB) en is er voor leden van Helan Ziekenfonds.

Wat doet de zorgkas?

Een zorgkas staat in voor de realisatie van de Vlaamse sociale bescherming. Ze heeft dus verschillende taken:

Je aansluiting regelen…

… in Vlaanderen

Als Vlaming ben je verplicht tot aansluiting bij de zorgkas zodra je 26 jaar bent. Bij welke zorgkas je precies aansluit kan je zelf kiezen.

Icon

… in Brussel

Inwoners van Brussel-hoofdstad die 26 jaar of ouder zijn kiezen zelf of ze zich willen aansluiten bij een zorgkas. Sluit je vrijwillig aan, dan gelden dezelfde regels en richtlijnen als Vlaanderen.

Icon

... als je woont of werkt in het buitenland

Woon of werk je in het buitenland, en ben je 26 jaar of ouder, dan heb je de keuze om je aan te sluiten bij de zorgkas. Sluit je vrijwillig aan, dan gelden dezelfde regels en richtlijnen als in Vlaanderen.

Icon
Helan Zorgkas

Goed om te weten

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidariteit. Ruim 4,5 miljoen mensen betalen elk jaar de zorgpremie. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies om meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen elke maand te steunen met een zorgbudget.

Aansluiten bij Helan Zorgkas

Hou je zorgkas op de hoogte

Om je dossier zo goed mogelijk te kunnen beheren, moet je zorgkas enkele gegevens hebben.

Breng de Helan Zorgkas schriftelijk op de hoogte als:

 • je niet langer in Vlaanderen of Brussel woont
 • je in Brussel woont of verhuist naar Brussel en niet wil aangesloten blijven
 • je toegelaten bent tot collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement: bezorg het vonnis van de rechtbankt zodat je kan vrijgesteld worden van de betaling van bijdrages
 • de collectieve schuldenregeling of het faillissement beëindigd wordt: bezorg ons de officiële einddatum van het vonnis
 • je van thuis of van een thuissituatie naar een residentiële voorziening gaat
 • je (ook) een andere tegemoetkoming ontvangt, zoals het persoonlijk assistentiebudget of een integratietegemoetkoming

Praktische vragen en antwoorden

Woon je in Vlaanderen en ben je ouder dan 25, dan is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Zodra je één dag officeel in Vlaanderen woont, moet je de volledige premie van dat jaar betalen. 

Ben je jonger dan 26, dan kan je niet aansluiten. Maar je kan wel een tegemoetkoming of zorgbudget aanvragen. De zorgkas maakt dan je dossier aan. 

Onderneem je zelf geen stappen om aan te sluiten bij een erkende zorgkas, dan word je automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, de zorgkas van de Vlaamse overheid.  

Woon je in Brussel-hoofdstad (postcode 1000 tot en met 1210) dan is aansluiten bij een zorgkas niet verplicht. 

In Brussel is aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht. Bij 2 openstaande of onvolledig betaalde bijdragen wordt de aansluiting van Brusselaars automatisch stopgezet, om een geldboete te voorkomen. Sluit je eventueel later opnieuw aan, dan moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.

In 2024 bedraagt de premie voor de Vlaamse sociale bescherming 62 euro per jaar

Personen met een verhoogde tegemoetkoming (op 1 januari van het voorgaande jaar) betalen 31 euro in 2024. Dit bedrag geldt voor elk gezinslid dat ouder is dan 25 jaar en wordt elk jaar geïndexeerd. Om recht te hebben op de verlaagde zorgpremie moet je ten minste 5 opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel wonen, of sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland).

Je zorgpremie moet jaarlijks tegen 30 april betaald zijn. De eerste keer moet je overschrijven, daarna kan je kiezen voor een domiciliëring. Je krijgt aan het begin van het jaar ofwel een overschrijvingsformulier ofwel een overzicht van wanneer welk bedrag afgehouden zal worden van je rekening.

Ben je toegelaten tot de collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement? Dan ben je vrijgesteld van het betalen van bijdragen zolang deze regeling loopt. Bezorg ons hiervoor de ‘beschikking van toelaatbaarheid’, dat is het vonnis van de rechtbank.

Zodra je 2 openstaande bijdragen hebt (al dan niet opeenvolgend, geheel of gedeeltelijk kan je Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een geldboete opleggen. Voor ze overgaan tot beboeten, krijg je nog een aangetekende brief als laatste kans om het openstaande bedrag te vereffenen.

De geldboete bedraagt 250 euro. Voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de geldboete 100 euro. De openstaande bijdragen moeten dan samen met de geldboete betaald worden aan het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De zorgkas mag deze niet meer innen.

De aansluiting bij een zorgkas is verplicht in Vlaanderen en facultatief in Brussel. Het is dus belangrijk om je zorgkas in te lichten als je woonplaats wijzigt.

In deze gevallen breng je je zorgkas schriftelijk op de hoogte, zodat je dossier wordt afgesloten:

 • Woon je in Brussel-Hoofdstad of ben je buitenlands verzekerd, dan is je aansluiting facultatief en kan je ze dus vrijwillig opzeggen. Daarvoor bezorg je het formulier vrijwillig ontslag aan Helan.
 • Woon je niet meer in Vlaanderen of Brussel dan vervalt je aansluiting automatisch op het einde van het lopende jaar.
 • Bij overlijden vervalt de aansluiting meteen en moet de ledenbijdrage dus niet meer betaald worden.

In Vlaanderen is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Je kan niet opzeggen.

 • In specifieke situaties is de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming niet verplicht, bv. als je in Vlaanderen woont en in het buitenland werkt of gewerkt hebt of als je in het buitenland studeert. Wanneer je aansluit, of opnieuw aansluit na een periode van onderbreking, moet je een wachttijd doorlopen van 5 jaar.
 • Woon je in het buitenland en ontvang je een factuur voor de Vlaamse sociale bescherming? Als je sociaal verzekerd bent in België en als jouw huidige (of laatste) werkgever in Vlaanderen gevestigd is, dan is de aansluiting bij een zorgkas verplicht. Is jouw huidige (of laatste) werkgever in Brussel gevestigd, dan is de aansluiting vrijwillig.

Om je dossier zo goed mogelijk te kunnen beheren, moet je zorgkas enkele gegevens hebben.

Breng de Helan Zorgkas schriftelijk op de hoogte als:

 • je niet langer in Vlaanderen of Brussel woont
 • je in Brussel woont of verhuist naar Brussel en niet wil aangesloten blijven
 • je toegelaten bent tot collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement: bezorg het vonnis van de rechtbankt zodat je kan vrijgesteld worden van de betaling van bijdrages
 • de collectieve schuldenregeling of het faillissement beëindigd wordt: bezorg ons de officiële einddatum van het vonnis
 • je van thuis of van een thuissituatie naar een residentiële voorziening gaat
 • je (ook) een andere tegemoetkoming ontvangt, zoals het persoonlijk assistentiebudget of een integratietegemoetkoming

Zorgt een partner, een familielid of een buur voor jouw administratie? Of ben je zorgbehoevend en regelt een mantelzorger alles voor jou? Laat je contactpersoon registreren in jouw dossier, zodat we hem of haar vlot kunnen bereiken bij vragen.

Kies voor Helan Zorgkas

Ben je aangesloten bij een andere zorgkas maar wil je het voordeel van alles onder 1 dak? Overstappen naar de Helan Zorgkas is een fluitje van een cent.

Dankzij Helan Zorgkas heb je één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds als de Vlaamse sociale bescherming. 

Stap over naar Helan Zorgkas

 

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Zorg en ondersteuning

Kraamzorg, thuiszorg, thuisverpleging, zorgmateriaal, financiële steun of persoonlijk advies. Reken op het zorgaanbod van Helan en vind de ondersteuning die je zoekt.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.