Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Personen met een handicap die hulpbehoevend zijn en ouder dan 65 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De maandelijkse premie wordt bepaald op basis van hun zorgnood en inkomen.

Wat is dit zorgbudget?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is maximaal 696,45 euro per maand. Het bedrag hangt af van de vastgestelde zorgnood, de gezinssamenstelling en het inkomen. Het is vrij te besteden.

Wie heeft recht op het zorgbudget?

Het zorgbudget is er voor Vlaamse 65-plussers, die aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming.

Waarom een zorgbudget?

Liliane krijgt elke maand via de Vlaamse sociale bescherming een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Hoe dat zorgbudget een verschil maakt, legt ze uit in deze getuigenis.

Ontvang een seintje

Een sms of e-mail telkens je zorgbudget gestort is? Activeer deze melding via Mijn Helan.

Naar Mijn Helan

Vraag het zorgbudget aan

Dit zorgbudget vraag je digitaal aan. Hulp nodig? Helan helpt je graag verder.

Open de applicatie en stuur je aanvraag door.

Ga naar de applicatie e-ZBO. Met je e-ID maak je je aanvraag online in orde. Geraak je er niet aan uit? Doe dan zeker een beroep op onze maatschappelijk werkers.

Als je aanvraag doorgestuurd is, vragen we de FOD Sociale Zekerheid om je zorgbehoefte te polsen. Hiervoor moet je behandelende arts een vragenlijst invullen. Op deze info baseert de zorgkas zijn beslissing.

Als je in een WZC verblijft, krijg je vanaf 1 april 2023 automatisch een zorgscore van 4 of 5 toegekend. Er is dus geen medische inschaling meer nodig.

Krijg je een positieve beslissing, dan volgt je eerste zorgbudget vanaf de maand die volgt op je aanvraag.

Ga je niet akkoord met de beslissing, dan kan je die betwisten bij de arbeidsrechtbank. Hoe je dit aanpakt, lees je op de site van de Vlaamse sociale bescherming.

Zorgbudget

Goed om te weten

Bij het bepalen van het zorgbudget wordt er rekening gehouden met pensioen, inkomsten uit arbeid, ziekte-uitkeringen, spaargeld, beleggingen en schenkingen.

Het gaat hierbij om de inkomens van jou en je partner, de persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd staat en geen bloed-of aanverwant is in de eerste (kind, ouder, schoonouder, …), tweede (broer, zus, grootouder, …) of derde (oom, tante, …) graad.

Betaalkalender

Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw maandelijkse betaling overmaken aan je bank. Een melding ontvangen telkens je zorgbudget gestort is? Abonneer je op de melding via sms of e-mail via Mijn Helan.

  • Betaling
  • Inhaalpremie
  • Bijkomende sluitingsdag bank
  • Sluitingsdag

Praktische vragen en antwoorden

Als je inkomen stijgt of daalt met minstens 10%, dan ben je verplicht om dit binnen de drie maanden te melden. Ook als je een eigendom wegschenkt of verkoopt, moet je dit binnen de drie maanden aan jouw zorgkas melden. Dit kun je doen door zelf een herziening op te starten in de online applicatie e-ZBO, of door jouw zorgkas op de hoogte te brengen. Breng je je zorgkas niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat je zorgbudget of een deel van je zorgbudget teruggevorderd wordt.

Als jouw gezondheidssituatie verandert, dan kan je steeds een herziening van jouw dossier aanvragen in de online applicatie e-ZBO. Of je brengt jouw zorgkas op de hoogte.  

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem in dit geval contact op met Iriscare, Dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) via www.myIriscare.brussels of bel T. 0800 35 499.

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood mag gecombineerd worden met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en met het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Je kan het zorgbudget ouderen met een zorgnood niet combineren met andere tegemoetkomingen, zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

Als je op het moment van de aanvraag al over een andere tegemoetkoming beschikt, die niet combineerbaar is met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, zal de zorgkas samen met jou nagaan welke het meest voordelig is voor jou.

Zelfredzaamheid is de invloed die jouw handicap heeft op dagelijkse activiteiten. Om die zelfredzaamheid te meten, neemt de FOD Sociale Zekerheid contact op met jouw arts. Ook jij kan uitgenodigd worden voor een gesprek. Aan de hand van deze gegevens wordt een score opgemaakt op de medisch-sociale schaal. Scoor je 7 punten of meer, dan kan je in aanmerking komen voor het zorgbudget ouderen met zorgnood.

Wie in Vlaanderen woont, moet bij een verhuis naar Brussel binnen de 3 maanden een aanvraag indienen voor hulp aan bejaarden bij Iriscare. Je kan de aanvraag indienen in de maand van je verhuis.

Wie in Vlaanderen woont en naar Wallonië verhuist, moet binnen de 3 maanden een aanvraag indienen voor hulp aan bejaarden bij de Waalse Société mutualiste régionale (SMR). Neem hiervoor contact op met Helan zorgkas.

Ook omgekeerd geldt hetzelfde. Woon je in Brussel of Wallonië, ontvang je een tegemoetkoming hulp aan bejaarden en je verhuist naar Vlaanderen? Dan moet je binnen de drie maanden een aanvraag zorgbudget ouderen met zorgnood indienen om geen tegemoetkoming te verliezen.

Zorgt een partner, een familielid of een buur voor jouw administratie? Of ben je zorgbehoevend en regelt een mantelzorger alles voor jou? Laat je contactpersoon registreren in jouw dossier, zodat we hem of haar vlot kunnen bereiken bij vragen.

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiƫle steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Zorg en ondersteuning

Kraamzorg, thuiszorg, thuisverpleging, zorgmateriaal, financiƫle steun of persoonlijk advies. Reken op het zorgaanbod van Helan en vind de ondersteuning die je zoekt.

Vraag je huishoudhulp aan

Druk thuis? De goed opgeleide huishoudhulpen van Helan nemen je graag wat werk uit handen.

Helan Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.