Wettelijke ziekteverzekering

De wettelijke of verplichte ziekteverzekering houdt in dat je je moet aansluiten bij een mutualiteit. Het is een manier om iedereen toegang te geven tot medische zorg. Het is je mutualiteit of ziekenfonds, zoals Helan, dat terugbetalingen regelt en zorgt voor een uitkering als je door omstandigheden niet kan werken.

Terugbetalingen

Een consultatie, ziekenhuisopname, tandkosten, medisch akkoord of behandeling? Ontdek de terugbetalingen.

Arbeidsongeschiktheid en uitkering

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Wanneer wordt je ziekte-uitkering uitbetaald? Wat zijn je rechten en plichten?