Kinderopvang

1 op 4 peuters hinkt achterop bij motorische ontwikkeling

UGent en VUB rondden net een beloftevolle pilootstudie af in de kinderdagverblijven van Partena en OZ Kinderopvang. Daaruit bleek niet alleen dat een kwart van de 1- tot 3-jarigen onder de referentiewaarden van motorische vaardigheden scoort. Maar ook dat, wanneer men in de crèche gedurende 15 minuten per dag gericht oefende op motoriek, de kinderen met rasse schreden vooruitgingen - letterlijk en figuurlijk. Alle partijen roepen daarom op om werk te maken van kwaliteitsvolle beweging in de kinderopvang.

Motorische achterstand begint al in de crèche

Onderzoekers van de UGent en VUB werkten samen met Partena en OZ Kinderopvang om een pilootstudie op te zetten rond het stimuleren van motorische ontwikkeling bij peuters tussen 1 en 3 jaar. Dat de algemene motoriek van kinderen vanaf 4 jaar er de laatste jaren wereldwijd op achteruitging, ook in Vlaanderen, was reeds bekend.  En dat is jammer, want dat heeft invloed op de verdere sociale en sportieve ontwikkeling van een kind. Wie bijvoorbeeld niet goed kan gooien, zal het misschien niet zien zitten om zich later in te schrijven in een (bal)sportclub. Over de motoriek van kinderen tussen 1 en 3 jaar was er tot nog toe echter veel minder geweten. In de eerste plaats wou dit onderzoek dus zien of die achteruitgang ook al vast te stellen was bij jongere kinderen. Daarom werden 102 peuters uit 12 verschillende kinderdagverblijven van Partena en OZ  kinderen gedurende 20 weken gevolgd, onderverdeeld in een trainingsgroep en een controlegroep. Verder wou men ook nagaan of een kinderdagverblijf de geschikte setting is om bij te dragen aan motorische ontwikkeling. Volgens Kind & Gezin wordt immers 76,6% van de niet-schoolgaande kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar opgevangen in kinderopvang, waardoor je in deze setting een hele grote groep kinderen kan bereiken.  

15 minuten gerichte oefeningen per dag

Het was de bedoeling om met gerichte dagelijkse ‘oefeningen’ te focussen op fundamentele bewegingsvaardigheden: voortbeweging (kruipen, lopen, stappen, huppelen…), objectcontrole (gooien, vangen, iets vastpakken…) en evenwicht. Eline Coppens, doctoranda aan de vakgroepen Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent en VUB bij prof. Matthieu Lenoir en prof. Eva D’Hondt, legt uit hoe dit concreet ging: “We hadden themaweken waarin telkens ander materiaal centraal stond om het uitdagend te houden voor de peuters en hun begeleiders. Bijvoorbeeld, een krant. Met een opgerolde krant slaan naar een ballon, evenwicht bewaren op een krant, … Na 20 weken boekten de peuters uit de trainingsgroep een grotere vooruitgang op vlak van motorische vaardigheden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in de controlegroep”. Voortbeweging stimuleren ging echt heel goed, het bevorderen van objectcontrole bleek, zoals verwacht, iets uitdagender. De resultaten zijn dus wel erg beloftevol naar de toekomst toe. 

Opleiding voor kindbegeleiders verfijnen

Met steun van Partena Ziekenfonds zullen Partena en OZ-kinderopvang samen met de UGent en VUB dit project verderzetten gedurende de komende twee jaar. De bedoeling is om verder in te zetten op het gericht ontwikkelen van motorische vaardigheden in de kinderopvang, en de interventie uit het pilootproject te optimaliseren, waarbij de kindbegeleiders een centrale rol toegemeten krijgen. 

Concreet zal de komende tijd worden gewerkt aan een optimale opleiding voor kindbegeleiders en wordt er ook gekeken naar het gebruik van nieuw materiaal dat de motorische ontwikkeling van peuters nog meer kan stimuleren, met daarbij speciale aandacht voor objectcontrole. De onderzoekers zijn hoopvol dat na afloop van dit project kwaliteitsvol bewegen (m.a.w. leren bewegen op de juiste manier) een essentieel onderdeel kan worden van kinderopvang in Vlaanderen, en dus ook sterker ingebed kan worden in de opleiding van kindbegeleiders. 
 

Over Helan

Helan is ontstaan uit OZ Groep en Partena Ziekenfonds, Kinderopvang en Huishoudhulp.  De fusie startte in 2021 en zal compleet zijn op 1 januari 2022 wanneer de ziekenfondsen samengaan. In totaal werken 5.000 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge.

  • Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen en heeft eveneens eigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen.
  • Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 3.500 huishoudhulpen met dienstencheques. 
  • De vzw Helan Kinderopvang heeft 51 kinderdagverblijven en 85 onthaalhouders onder zijn hoede, en vangt meer dan 2.200 kinderen op. Er zijn 470 medewerkers. Daarmee is Helan één van de grote actoren in de kinderopvang in Vlaanderen. 
  • Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. 
  • Ook Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van OZ, behoort tot de Helan groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 37.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren. 
Contact

Neem voor meer contact op met:
Sarah Masschelein, woordvoerster Helan

Of contacteer ons via deze link.

Deel dit artikel

Over Helan Kinderopvang / Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Helan Kinderopvang is vandaag de grootste private aanbieder van opvang in kinderdagverblijven in Vlaanderen De vzw Helan Kinderopvang heeft 66 kinderdagverblijven, 10 locaties voor buitenschoolse opvang en 90 onthaalhouders onder zijn hoede, en vangt dagelijks meer dan 3.000 kinderen op. Er zijn 600 medewerkers. Daarmee is Helan één van de grote actoren in de kinderopvang in Vlaanderen. Helan heeft een bredere kijk op kinderopvang: kinderopvang moet meer zijn dan opvang alleen, maar moet kinderen ook de ruimte bieden om te groeien, dankzij een unieke pedagogische aanpak. Helan-kinderbegeleiders en -onthaalouders streven elke dag opnieuw naar een veilige, gezonde en duurzame kinderopvang.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen In totaal werken 5.700 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. Helan heeft een eigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekering. Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 4.200 huishoudhulpen met dienstencheques. Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. Ook Heyo behoort tot de Helan-groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 36.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren.

Ga voor meer informatie naar www.helan.be.