Terugbetaling geweigerd bewijsstukken ontbreken

Werd een terugbetaling geweigerd omdat er bewijsstukken ontbreken? Op deze pagina hebben we de meest voorkomende gevallen gebundeld. Je leest er wat je precies moet doen om je aanvraag te vervolledigen. Ontbrekende documenten kan je ons digitaal terugbezorgen.

Bewijsstukken ontbreken

De wetgeving die moet toegepast worden op jouw dossier hangt af van de soort zorgen. Zo worden 'geplande zorgen' volgens andere regels terugbetaald dan 'dringende zorgen'. (Opgelet: de term 'dringende zorgen' slaat hierbij niet op de urgentie van jouw medische situatie, maar op de aard van de wetgeving die wij dienen toe te passen.) 

Welk terugbetalingsformulier je moet indienen om je terugbetaling aan te vragen, hangt af van volgende situaties: 

1. Ging je naar het buitenland met als (hoofd)doel daar deze medische kosten te maken? Bijvoorbeeld omdat je de arts daar prefereert? 

  • Vul de Tegemoetkomingsaanvraag voor geprogrammeerde of intentionele verzorging, toegediend in het buitenland volledig in, onderteken het en bezorg het ons terug. 
  • Op de laatste vraag moet je enkel 'ja' antwoorden indien je van de adviserende arts van het ziekenfonds een toestemming kreeg om deze specifieke zorgen in het buitenland te laten uitvoeren. Aangezien er voor de meeste zorgen geen akkoord nodig is, zul je waarschijnlijk ‘nee’ moeten antwoorden.

2. Ging je naar het buitenland met een andere reden en waren de medische kosten noodzakelijk om jouw verblijf te kunnen verderzetten? Je was er bijvoorbeeld op vakantie, of voor het werk? 

  • Vul de Tegemoetkomingsaanvraag voor dringende verzorging, toegediend tijdens een verblijf in het buitenland volledig in, onderteken het en bezorg het ons terug. 

3. Heb je extra, niet-medische kosten gemaakt omwille van jouw medische zorgen, dan kunnen die onder bepaalde voorwaarden ook terugbetaald worden. 

Zo kan het eerste vervoer van de plaats van je ongeval of ziekte naar de eerstehulpverlener in de meeste gevallen gedeeltelijk terugbetaald worden. In geval van ziekenhuisopname of wintersportongeval kunnen andere kosten, zoals verblijfskosten of telefoonkosten, enkel terugbetaald worden indien er een akkoord is gegeven door de reisbijstandscentrale Mediphone Assist. 

  • Vul de Tegemoetkomingsaanvraag voor extra kosten voor dringende verzorging, toegediend tijdens een verblijf in het buitenland volledig in, onderteken het en bezorg het ons terug. 

Zorg dat je het terugbetalingsformulier volledig invult, én ondertekent. 

Beantwoord elke vraag naar waarheid, want op basis van de info die jij ons geeft kunnen wij bepalen welke wetgeving of regels wij dienen toe te passen. Je hoeft het ingevulde formulier niet per post op te sturen, je kan het ons ook digitaal bezorgen

Een factuur van medische zorgen in het buitenland mag pas terugbetaald worden indien die voldaan is. Daarom hebben we voor elke factuur ook een betalingsbewijs nodig. Enkel de handtekening of de stempel van de arts volstaat niet. 

Wat is een geldig betalingsbewijs? 

  • de factuur waarop vermeld wordt: "betaald - voldaan - cash ontvangen", of de lokale vertaling 
  • een ontvangstbewijs van de verstrekker 
  • een kopie van het afschrift van jouw rekening of je kredietkaart 
  • een printscreen van je elektronische betaling 

Betaalde je cash en kan je hiervan geen betalingsbewijs voorleggen, bezorg ons dan een korte verklaring, door jou gedateerd en ondertekend, met de vermelding "Ik, (naam), heb de factuur van (datum/bedrag/arts) contant betaald." 

Voor de terugbetaling van medische zorgen in het buitenland, worden in vele gevallen de Belgische tarieven toegepast. Je krijgt dan de terugbetaling die geldt voor dezelfde zorg in België.  

Hiervoor vergelijken we de info op de buitenlandse factuur met wat er in België bestaat. Hoe meer info, en hoe meer vergelijkingspunten we hebben, hoe hoger de terugbetaling kan worden. 

Als we op jouw documenten te weinig info terugvinden om een correcte terugbetaling uit te voeren, vragen we jou om extra info te vragen aan jouw buitenlandse verstrekker. Bv. codes, een opsplitsing van jouw behandelingen, namen van gebruikte medicatie of toestellen. Deze info kan je ons digitaal bezorgen

Sommige zorgen worden enkel terugbetaald indien ze door een arts zijn voorgeschreven. Zo kan kinesitherapie niet terugbetaald worden zonder een voorafgaand medisch voorschrift. Ook voor medicatie is er in principe een medisch voorschrift nodig. 

Om de terugbetaling van jouw medische zorgen in het buitenland te kunnen regelen, hebben we een medisch voorschrift of een kopie ervan nodig. Je kan het ons digitaal bezorgen

De wetgeving schrijft voor dat terugbetalingen enkel mogen gebeuren op basis van originele facturen. Wij kunnen in principe dus niets terugbetalen op basis van scans of kopieën. 

Stuur daarom de originele facturen per post naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer ze in een Helan-brievenbus in jouw buurt. 

Als je van het ziekenfonds een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt omwille van arbeidsongeschiktheid, dan moet je altijd eerst de toestemming vragen aan de adviserende arts van je ziekenfonds om naar het buitenland te reizen. Dankzij die toestemming hebben jij én je personen ten laste recht op de terugbetaling van medische zorgen in het buitenland. 

Indien je de terugbetaling aanvraagt van medische zorgen voor je kind dat zonder jou in het buitenland verbleef, dan moet je hiervoor een verklaring opmaken waarin je vermeldt met wie het kind in het buitenland was. Je kan ons deze verklaring digitaal terugbezorgen

Een gedetacheerde is een werknemer die zijn activiteiten dagelijks uitoefent in een land, en naar een ander land gestuurd wordt om daar te werken voor een bepaalde duur, met toestemming van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Voor de terugbetaling van medische zorgen in het buitenland gelden in dit geval andere regels. 

Laat ons daarom weten of het om een detachering gaat. Zo ja, bezorg ons dan een kopie van het akkoord voor de detachering van het RSZ. Dit hoeft niet per post, je kan het ons ook digitaal bezorgen

België heeft met diverse landen verschillende afspraken over de manier waarop de terugbetaling van medische kosten gedekt is. Om de terugbetaling van jouw medische zorgen in het buitenland te kunnen regelen, moeten wij weten in welk land jij die dringende medische zorgen ontving. 

In het geval van medische zorgen aan boord van een schip, worden die beschouwd als medische zorgen in het land waaronder dat schip vaart. 

Stel: je bevindt je aan boord van een schip dat onder de Griekse vlag vaart, en er worden je medische zorgen toegediend op het moment dat dit schip in nationale Italiaanse wateren vaart. Voor de terugbetaling van jouw zorgen moeten wij dan de wettelijke terugbetalingsafspraken volgen die gelden tussen België en Griekenland. 

Om de terugbetaling van jouw medische zorgen op het schip te kunnen regelen, moeten we weten onder welke vlag het schip voer. Opgelet! Dit is is niet altijd dezelfde vlag als die van de rederij. Vraag het daarom na bij jouw reisorganisator of de rederij. Je kan ons de verkregen info digitaal bezorgen

Onvoorziene zorgen komen in sommige gevallen niet in aanmerking voor een terugbetaling. Vanaf de 36ste week zwangerschap wordt er geredeneerd dat medische zorgen niet langer onvoorzien zijn. 

Om de terugbetaling van jouw medische zorgen te kunnen regelen, moeten wij kunnen inschatten hoe lang je al zwanger was op het moment van de zorgen. 

Vraag daarom een attest van je gynaecoloog, waarop jouw vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat, en het aantal weken zwangerschap op het tijdstip van je verblijf in het buitenland. Dit attest kan je ons digitaal bezorgen, indien je dit nog niet gedaan hebt.

Bepaalde terugbetalingen zijn enkel mogelijk indien de medische kosten in het buitenland onverwacht en dringend waren. In dit geval moet er aangetoond worden dat de kosten niet op voorhand gekend waren en ter plaatse zonder uitstel moesten uitgevoerd worden. 

Als we uit de informatie op de buitenlandse documenten niet duidelijk kunnen opmaken dat het om dringende, onverwachte zorgen gaat, hebben we hiervoor een verklaring van medische verstrekker nodig, zoals een medisch rapport. Je kan het ons digitaal bezorgen

Goed om te weten

Heb je een bericht gekregen dat er documenten ontbreken of er informatie ontbreekt? Ontbrekende documenten kan je ons digitaal terugbezorgen.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vlaamse sociale bescherming

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.