Terugbetaling bij ernstige ziekten

Extra optie bij elke formule van Hospitalia.

 • Dekt behandelingen voor 31 erkende zware ziekten
 • Voor medische kosten buiten een ziekenhuisopname
 • Tot € 7.000 per jaar extra 
 • Al vanaf € 0,30 per maand.
 • Instappen mogelijk t.e.m. 65 jaar
Waarborg zware ziekten

Optimaal verzekerd bij zware ziekte.

Je kan de verzekeringen Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus naar keuze uitbreiden met een optie Waarborg zware ziekten. Die waarborg zorgt ervoor dat de behandelingskosten van een ernstige ziekte het hele jaar door terugbetaald worden, zelfs buiten een ziekenhuisopname. Denk aan kosten voor dagelijkse medicatie, consultaties bij de specialist of huur van medisch materiaal.

Je krijgt elk jaar tot 7.000 euro extra voor de behandeling van 31 erkende zware ziekten. Deze extra waarborg beschermt je al vanaf € 0,30 per maand. Ontdek alle hospitalisatieverzekeringen. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de Waarborg zware ziekten

Al verzekerd?

Praktische vragen en antwoorden over je terugbetaling en ziekenhuisopname.

Wat verzekert de Waarborg zware ziekten?

Krijg je een van de 31 erkende zware ziekten en heb je de optie Waarborg zware ziekten aan je hospitalisatieverzekering toegevoegd? Dan worden de behandelingskosten tot 7.000 euro per jaar terugbetaald. 

Terugbetalingen:

 • Remgelden en supplementen tot 100% van het overeenkomstentarief voor heel wat raadplegingen.
 • Farmaceutische kosten, na tussenkomst van de verplichte verzekering.
 • Haarprothesen op medisch voorschrift en na tussenkomst van de verplichte verzekering.
 • Huur van medisch materiaal.

Lijst verzekerde zware ziekten

Met de Waarborg zware ziekten ben je verzekerd voor de behandelingskosten van 31 erkende ernstige ziekten:

 • Ziekte van Parkinson
 • Kanker
 • Leukemie
 • Ziekte van Hodgkin
 • Ziekte van Alzheimer
 • Aids
 • Tuberculose
 • Multiple sclerose
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Cerebrospinale meningitis
 • Poliomyelitis
 • Progressieve spierdystrofie
 • Encephalitis
 • Tetanus
 • Mucoviscidose
 • Ziekte van Crohn
 • Brucellose
 • Levercirrose ingevolge hepatitis
 • Sclerodermie met aantasting van de organen
 • Diabetes type I
 • Rectocolitis ulcerosa
 • Ziekte van Pompe
 • Malaria
 • Typhus exanthematicus
 • Typhoïde en paratyphoïide aandoeningen
 • Difterie
 • Cholera
 • Miltvuur
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob
 • Nierinsufficiëntie, waardoor men niet zonder dialyse kan
 • Orgaantransplantatie (m.u.v. hoornvlies- en huidtransplantatie)
Waarborg zware ziekten

Goed om te weten

Het is verstandig om de Waarborg zware ziekten zo vroeg mogelijk mee te nemen in je hospitalisatieverzekering. Want na een diagnose kan dat niet meer.

De optie Waarborg zware ziekten is al beschikbaar vanaf 0,30 euro per maand. Zo voel je nauwelijks een verschil in je portemonnee. En: hoe vroeger je aansluit, hoe minder je betaalt.

Praktische vragen en antwoorden

Wie aangesloten is bij de Waarborg zware ziekten en effectief te maken krijgt met een van de 31 erkende ziekten, kan de waarborg aanvragen. Vul het formulier aanvraag voor een toekenning van de waarborg zware ziektes in. Bezorg het ons samen met een recent medisch attest van je behandelende arts dat de aard van de ziekte en de datum van diagnose vermeldt. Dit kan digitaal via de Mijn Helan-app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop), of persoonlijk in een van onze kantoren. Zodra de medisch adviseur je aanvraag goedkeurt, worden de behandelingskosten van de ziekte terugbetaald.

De medisch adviseur kan een aanvraag alleen goedkeuren als de datum van diagnose na de aansluiting op de waarborg gesteld werd. Daarom is het belangrijk om al zo vroeg mogelijk aan te sluiten. Om de optie zo toegankelijk mogelijk te houden, voor iedereen, is de bijdrage bewust heel laag. Aansluiten kan al vanaf 0,30 euro per maand. En hoe vroeger je dit doet, hoe minder je betaalt. 

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

Download een recent aanvraagformulier voor de Waarborg zware ziekten. Vul het in, onderteken en bezorg het ons samen met een recent medisch attest van je behandelende arts dat de aard van de ziekte en de datum van diagnose vermeld. Breng een witte kleefzegel aan op de documenten die je niet digitaal indient, zodat we ze meteen kunnen identificeren.

 • Bezorg je documenten digitaal via de Mijn Helan-app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop).
 • Of deponeer ze in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur ze op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Opgelet! Een getuigschrift van verstrekte hulp (papieren doktersbriefje) mag je ons niet digitaal bezorgen. We hebben het origineel nodig voor de terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering.

Zodra de medisch adviseur je aanvraag goedkeurt, worden de behandelingskosten van de ziekte terugbetaald.

Als de medisch adviseur je aanvraag goedkeurt, blijft het akkoord één jaar geldig. De periode zal telkens met één jaar, al dan niet aaneensluitend, verlengd worden voor dezelfde ziekte.

Voor 6 erkende zware ziekten worden het akkoord en de verlengingen daarvan onmiddellijk toegekend voor een periode van vijf jaar:

 • ziekte van Alzheimer
 • AIDS
 • amyotrofe laterale sclerose
 • progressieve spierdystrofie
 • mucoviscidose
 • slerodermie met orgaanaantasting

Voor een verlengingsaanvraag volstaat een medisch attest van je behandelende arts waaruit blijkt dat er nog kosten zijn in verband met de ziekte. Om de startdatum van het akkoord en de verlengingen te bepalen, wordt maximaal 6 maanden teruggegaan vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag.

De aansluiting bij de waarborg start de eerste dag van de maand nadat we je aanvraag tot aansluiting en je volledig ingevulde medische vragenlijst hebben ontvangen. Tenzij je al verzekerd was door een gelijkaardige waarborg voor zware ziekten, geldt een wachttijd van 6 maanden vanaf de aansluitingsdatum. Kreeg je al een diagnose van een van de erkende zware ziekten op de lijst voor de aansluiting bij de waarborg, dan kan er voor die ziekte geen waarborg aangevraagd worden. De waarborg blijft wel geldig voor de andere erkende ziekten.   

Aansluiten bij de Waarborg zware ziekten kan tot en met 65 jaar. Hetzelfde plafond geldt voor de hospitalisatieverzekeringen Hospitalia Medium en Hospitalia Plus. Voor de hospitalisatieverzekering Hospitalia is geen leeftijdsbegrenzing van toepassing en kan je op elke leeftijd instappen.

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

De hospitalisatieverzekeringen Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus zijn gezinsverzekeringen. Het is dus verplicht om iedereen in je gezin mee aan te sluiten, tenzij iemand al een gelijkaardige hospitalisatieverzekering heeft. Voeg je de Waarborg zware ziekten aan je verzekering toe, dan is je hele gezin beschermd en krijgt elk van jullie de behandelingskosten van een erkende zware ziekte terugbetaald.

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze producten kun je terecht bij Helan Ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.