News

Gezondheidszorg 2024: wat verandert er voor jou?

In 2024 verandert er heel wat. Van nieuwe trajecten in de zorgsector tot gratis vervoer tussen twee ziekenhuizen. Ook jouw Helan-voordelen blijven groeien in 2024. We lijsten de belangrijkste wijzigingen vanaf 1/1/2024 voor je op.


1. Vernieuwd traject voor patiënten met diabetes

Het is belangrijk dat diabetes zo vroeg mogelijk gedetecteerd en behandeld wordt. In 2024 komt er daarom een vernieuwd opstarttraject voor patiënten met diabetes. Huisartsen spelen een centrale rol in dit nieuwe opstarttraject: zodra een diagnose gesteld is, kan je rekenen op hun ondersteuning. Afhankelijk van je behoeften kan de arts je doorverwijzen naar andere zorgverleners. Lees meer over het vernieuwd traject.


2. Nieuw zorgtraject voor kinderen met obesitas

Vanaf 1 december 2023 is er een zorgtraject voor kinderen van 2 t.e.m. 17 jaar met obesitas. Afhankelijk van de BMI van het kind en andere risicofactoren m.b.t. gezondheid (fysisch, psychisch, functioneel), wordt een persoonlijk behandeltraject opgesteld. Voor de raadpleging bij de huisarts en de kinderarts betaal je het remgeld (persoonlijk aandeel). De verdere multidisciplinaire begeleiding bij de andere zorgverleners zoals diëtist, psycholoog, kinesitherapeut of sociaal werker wordt volledig ten laste genomen door de ziekteverzekering. Lees meer over het nieuw zorgtraject.


3. Toegankelijke ambulante zorg voor jongeren met eetstoornissen vanaf 1/2/2024

Kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar met een eetstoornis krijgen vanaf 1 februari 2024 vlotter toegang tot ambulante zorg. De behandelende arts kan een zorgtraject opstarten, waarna een ambulant team van zorgverleners het zorgtraject begeleidt. Het ambulant team kan een beroep doen op een multidisciplinair ambulant supportteam, ondersteund door de netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en jongeren (GGKJ). Dankzij deze samenwerking van verschillende eerstelijns zorgverleners en de GGKJ-netwerken, kunnen noden rond eetstoornissen sneller worden opgepikt en kunnen jonge patiënten vlot de zorg krijgen die ze nodig hebben. Lees meer over het zorgtraject.


4. Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden stijgt naar 140 euro

De sociale bescherming wordt versterkt voor personen met complexe zorgnoden, waarbij de kosten van bijvoorbeeld verzorgingsmateriaal, remgelden en aangepast vervoer stijgen. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt verhoogd van 135 euro naar 140 euro per maand, wat een belangrijke verbetering is voor ouderen in woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.


5. De zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming stijgt naar 62 euro en 31 euro

Iedereen die in het Vlaams Gewest woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Wie in Brussel woont heeft de keuze zich al dan niet aan te sluiten. Deze zorgpremie stijgt volgend jaar van 58 euro naar 62 euro en van 26 euro naar 31 euro voor mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming. De Vlaamse sociale bescherming financiert onder meer het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en de zorg in de Vlaamse woonzorgcentra.


6. Nieuwe regels arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens een periode van jaarlijkse vakantie hun vakantiedagen behouden om deze later op te nemen. Lees meer.


7. Herinvestering budget voor klinische biologie

De vergoeding voor klinisch-biologische laboratoriumdiensten wordt met 15% verlaagd tot 85% van de huidige tarieven, omdat analyses goedkoper zijn geworden. De vrijgekomen middelen worden herbestemd binnen het RIZIV-budget. Deze verandering heeft geen impact op patiëntenkosten of de kwaliteit van moleculaire klinische biologie en genetische onderzoeken.


8. Vervoer tussen twee ziekenhuizen wordt gratis

Vanaf 1 januari 2024 wordt gepland vervoer tussen twee ziekenhuizen gratis voor patiënten. Dit geldt voor situaties waarin patiënten naar een ander ziekenhuis moeten worden vervoerd voor een ingreep of behandeling. Zelfs als de patiënt niet binnen 24 uur terugkeert en in het andere ziekenhuis wordt opgenomen of overnacht, zullen er geen transportkosten in rekening worden gebracht.


9. Pre- en posttransplantrevalidatie

Voor patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie én na een transplantatie van lever, darm, pancreas en nier worden zorgpaden uitgewerkt. Door het aanbieden van multidisciplinaire zorg voor én na transplantatie wordt een betere uitkomst beoogd op langere termijn. Het optimaliseren van fysieke fitheid (cardiovasculaire conditie en spierkracht), voedingsadvies, psychische en sociale ondersteuning zijn belangrijke elementen voor een blijvend goed verloop na deze zeer ingrijpende operaties. De kosten hiervan worden volledig ten laste genomen door de ziekteverzekering (geen remgeld).


10. Zorg op maat voor jongeren met kanker

Vanaf 1 december 2023 kunnen AYA’s (adolescenten en jongvolwassenen met kanker) zorg op maat krijgen via de nieuwe AYA-referentieteams. De teams bestaan uit arts-specialisten, verpleegkundigen, psychologen en sociaal werkers en komen tegemoet aan de leeftijdsspecifieke noden van de jongeren. Lees het volledige artikel van Kom op tegen Kanker.


11. Terugbetaling cochleaire implantaten kinderen

Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugbetaling van cochleaire implantaten uitgebreid tot 18 jaar, en dat voor zowel eenzijdige als volledige doofheid. Lees het volledig persbericht.


12. Jouw Helan-voordelen in 2024

In 2024 worden de voordelen verder uitgebreid. Voor een ledenbijdrage van 10 euro per maand kunnen wij jou als klant van Helan Ziekenfonds een sterk pakket aan voordelen blijven aanbieden.

Jaarlijks nemen wij onze voordelen onder de loep en kijken we waar de wettelijke verzekering nog onvoldoende tussenkomt. Zo steunen we jou om bewust te kiezen voor je gezondheid, met voordelen waar je echt iets aan hebt.

Ons voordelenpakket groeit:

  • Korting administratiekosten Helan Kinderopvang
  • Tegemoetkoming menopauzeconsulent
  • Verhoogde terugbetaling brilglazen volwassenen
  • Cadeau bij aankoop baby-uitzet
  • Tegemoetkoming nierdialyse bij je thuis
  • Verhoogde terugbetaling alternatieve behandelingen

Ontdek alle voordelen in 2024

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.