News

Nieuwe regels bij arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens een periode van jaarlijkse vakantie hun vakantiedagen behouden om deze later op te nemen.

Wat verandert er vanaf 1/1/2024?

De arbeidsovereenkomstenwet bepaalt een aantal verplichtingen voor de werknemer in geval van ziekte of ongeval. Zo moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid en moet je een geneeskundig getuigschrift voorleggen als een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, of als je werkgever dit vraagt.

Vanaf 1 januari 2024 zijn er een aantal afwijkende verplichtingen voor de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie:

 • Je moet je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je verblijfsadres (bv. als je in het buitenland bent).
   
 • Je moet steeds een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan je werkgever, en dit binnen de normale termijn die van toepassing is in de onderneming.
   
 • Binnen diezelfde termijn moet je, als je de niet opgenomen vakantiedagen aansluitend op de lopende vakantieperiode wil opnemen, deze vraag meedelen aan je werkgever. De lopende vakantieperiode wordt immers niet automatisch verlengd met de niet opgenomen dagen.
   
 • Daarnaast heb je recht op gewaarborgd loon voor de betrokken dagen van arbeidsongeschiktheid (ook tijdens een collectieve jaarlijkse vakantie).
   
 • Deze nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval tijdens een periode van jaarlijkse vakantie moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Meer over arbeidsongeschiktheid

Deel dit artikel

Verder lezen

27 april
Blog

Arbeidsongeschikt en opnieuw aan het werk

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk? Je kunt terugkeren naar de arbeidsmarkt via een geleidelijke werkhervatting. Vraag vooraf wel de toestemming aan je ziekenfonds!

Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?

Wanneer je door ziekte, een ongeval niet kan werken, word je arbeidsongeschikt verklaard. Bij arbeidsongeschiktheid komt heel wat kijken. Wij zochten het even voor je uit en lichten de meest gebruikte termen toe.

Blog

Werkverwijdering: kun je werken tijdens je zwangerschap?

Sommige zwangere of pas bevallen vrouwen kunnen via werkverwijdering tijdelijk of volledig stoppen met werken. Bijvoorbeeld wanneer je werkomgeving risico’s meebrengt voor jezelf of voor je kind. Heb jij recht op werkverwijdering tijdens of na je zwangerschap?

Blog

COVID-19: getuigschriften van arbeidsongeschiktheid en van quarantaine

Quarantaine, ziek of niet ziek, … welke getuigschriften bestaan er allemaal? We helpen je om de verschillende types van elkaar te onderscheiden.