News

Nieuw sinds 1 april: ‘Terug naar werk’-fonds

Hopelijk heb je een job waarin je je goed voelt. Helaas kan je werk je ook ziek maken of gezondheidsproblemen veroorzaken. In 2020 hebben meer dan 622.000 Belgen een werkgerelateerd gezondheidsprobleem gemeld. In die gevallen is arbeidsongeschiktheid vaak een periode waarin men begint na te denken over de dingen, wat kan leiden tot een beroepsherscholing.

Tijdens deze legislatuur zijn er belangrijke hulpmiddelen voor deze overgang ingevoerd, zoals de oprichting van de functie van terug-naar-werkcoördinator in de teams van adviserend artsen of de samenwerkingsakkoorden tussen ziekenfondsen en regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (Actiris, Forem, VDAB, Arbeitsamt).

Voortaan kan een persoon in arbeidsongeschiktheid ook op eigen initiatief een terug-naar-werktraject opstarten via de adviserend arts, de arbeidsarts of de regionale arbeidsbemiddelingsdienst.

Er wordt dus bijzondere aandacht besteed aan beroepsherinschakeling op vrijwillige basis, of dat nu bij de vorige werkgever of een nieuwe is. 

Nieuw sinds 1 april: medewerkers die zijn ontslagen wegens medische overmacht kunnen een beroep doen op het ‘Terug naar werk’-fonds om gespecialiseerde hulp te krijgen en zo weer aan het werk te gaan.

Dit fonds wordt aangevuld door de werkgevers: bij ontslag wegens medische overmacht, storten zij € 1.800 in het fonds. Verzekerden profiteren dan van een bijna gelijkwaardig bedrag, geldig voor zes maanden, om ondersteunende diensten te kopen bij erkende privédienstverleners. 

Dit publiek-privaat initiatief is bestemd voor personen in arbeidsongeschiktheid. In eerste instantie, vanaf 1 april 2024, is het gericht op zieken die zijn ontslagen wegens medische overmacht.

Later, vanaf 1 april 2025, staat het open voor iedereen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt is. De aanvraag kan online ingediend worden via de website van het RIZIV of met behulp van een gedownload papieren document. 

Om het initiatief te ondersteunen, heeft Federgon, de werkgeversfederatie van HR-dienstverleners, de website guide-me.be gelanceerd. Dit is een platform dat mensen begeleidt naar professionele adviseurs en arbeidsbemiddelingsdiensten na ontslag of een periode van ziekte.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.