Terug-naar-werktraject

Ben je al een tijdje arbeidsongeschikt en wil je terug aan het werk? Wil je voltijds of deeltijds herstarten? Je kan dit zelf bespreken met je arts en aanvragen bij het ziekenfonds. Word je liever begeleid? Dan kan een terug-naar-werkcoach van Helan je ondersteunen in je terug-naar-werktraject.

Wat is een terug-naar-werktraject?

Een terug-naar-werktraject is een vrijwillig traject waarbij Helan je begeleidt tijdens je terugkeer naar de arbeidsmarkt. De ondersteuning wordt gegeven door een terug-naar-werkcoördinator. Dit kan zijn: het bekijken en aanpassen van je werk, het bekijken van een geschikte opleiding of het zoeken van ander werk.

Wil je terug deeltijds aan de slag en heb je hiervoor geen extra ondersteuning nodig van een terug-naar-werkcoördinator? Dat kan ook. Vraag je deeltijdse werkhervatting zelf aan bij het ziekenfonds. Je hoeft dan geen terug-naar-werktraject op te starten.

 

Wat doet een terug-naar-werkcoördinator?

Terug-naar-werkcoördinatoren zijn er om jou te begeleiden in je terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit na een periode van arbeidsongeschiktheid. De begeleiding kan inhouden: aangepast werk, ander werk of een opleiding zoeken. De coördinatoren behaalden een certificaat bij het RIZIV en werken niet alleen. Ze doen een beroep op een netwerk van specialisten. Denk maar aan een samenwerking tussen de adviserende arts, je behandelende arts, de dienst voor preventie op het werk, je werkgever of een loopbaanbegeleider.

Wat zijn de voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor een terug-naar-werktraject, als je aan twee voorwaarden voldoet:

  • Je bent werknemer, werkloze of zelfstandige en je arbeidsongeschiktheid is erkend.
  • Je gezondheid laat zowel fysiek als psychisch een terugkeer naar de arbeidsmarkt toe. Als je gezondheid geen re-integratie toelaat, dan start er geen traject.

 

Wie kan een traject starten?

Je kan zelf initiatief nemen om een terug-naar-werktraject op te starten, of het initiatief kan komen van de adviserende arts van het ziekenfonds. Het verloop van het traject verschilt afhankelijk van wie het traject heeft opgestart.

Belangrijk om te weten: Hervat je het werk opnieuw deeltijds, met of zonder begeleiding van een terug-naar-werkcoördinator, vergeet dan niet om eerst je deeltijdse werkhervatting aan te vragen bij Helan Ziekenfonds.

Op initiatief van de adviserende arts

De adviserende arts kan je doorverwijzen naar een terug-naar-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Je vult een vragenlijst in.

Tien weken na de aanvang van je arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserende arts je om een medische vragenlijst in te vullen. Bezorg die volledig ingevuld terug aan de adviserende arts binnen de twee weken.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Dan kan je terecht bij je ziekenfonds (of bij de terug-naar-werkcoördinator).

In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserende arts een eerste inschatting van je mogelijkheden om terug te keren naar de werkvloer. Dit doet de arts aan de hand van je medisch dossier en van de ingevulde vragenlijst.

Op basis van de inschatting zal de adviserende arts je al dan niet doorverwijzen naar de terug-naar-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Binnen één maand na het advies van de adviserende arts, organiseert de terug-naar-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Je coördinator licht het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stappen.

Ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst? Dan verwijst de terug-naar-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment door naar de preventieadviseur-arbeidsarts. Dit gebeurt steeds met jouw instemming en met de nodige ondersteuning. De terug-naar-werkcoördinator stelt voor dat je de preventieadviseur-arbeidsarts consulteert vooraleer je het werk hervat. Nadien kan het re-integratietraject bij je werkgever starten.

Op eigen initiatief

Je kan ook zelf contact opnemen met de terug-naar-werkcoördinator van Helan Ziekenfonds. De coördinator nodigt je dan uit voor een eerste contactmoment.

Vraag een contactmoment aan met een terug-naar-werkcoördinator.
  • Dat kan eenvoudig digitaal via dit contactformulier.
  • Of bel T. 02 422 44 92 en laat je naam en telefoonnummer achter op de voicemail. Een terug-naar-werk coördinator belt jou dan terug.

Mogelijks ontvang je een vragenlijst. Bezorg die binnen de twee weken ingevuld terug aan de adviserende arts.

Binnen één maand nadat je de ingevulde vragenlijst aan Helan hebt bezorgd, organiseert de terug-naar-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Hij of zij licht het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stappen.

Heb je een arbeidsovereenkomst?
Met jouw instemming zal de terug-naar-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts. Dit met het oog op een consultatie voorafgaand aan je werkhervatting of re-integratietraject bij je werkgever. De terug-naar-werkcoördinator zal je hierbij ondersteunen.

Heb je geen arbeidsovereenkomst of word je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
In dit geval vraagt de terug-naar-werkcoördinator aan de adviserende arts de toestemming om zelf een terug-naar-werktraject met jou op te starten.

Oordeelt de adviserende arts dat je gezondheid het niet toelaat om een traject te starten? Dan zal de coördinator een nieuw contactmoment met jou organiseren binnen de maand na het vorige contactmoment. Hij of zij zal de inschatting van de adviserende arts met jou bespreken en eventueel de doelstelling van het traject bijsturen.

Terugkeer naar werk ook mogelijk zonder begeleiding

Je kan het werk hervatten onder begeleiding van een terug-naar-werkcoach of zonder begeleiding. Je kan dit volledig zelf beslissen. In beide gevallen dien je de toestemming van het ziekenfonds te vragen voordat je je activiteit hervat. 

Terug Naar Werk-fonds

Ben je arbeidsongeschikt en heeft je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigd omwille van medische overmacht? Dan kan je een aanvraag indienen bij het RIZIV om een tegemoetkoming te verkrijgen voor gespecialiseerde dienstverlening zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching zodat je effectieve stappen naar werk kan zetten. De aanvraag geldt enkel wanneer de beëindiging gebeurde vanaf 1 april 2024 en moet worden ingediend binnen de 6 maanden na de beëindigingsdatum.

Meer info hierover en het aanvraagformulier kan je vinden op de website van het RIZIV. Je kan deze aanvraag op eigen initiatief doen of in het kader van een re-integratieplan opgesteld door een terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.