Logopedie


Kinderen

Dyslexie

Het woord ‘dyslexie’ is afgeleid uit het Grieks en betekent letterlijk niet kunnen lezen. Dit kun je zeker niet als definitie van deze leerstoornis hanteren. Wie dyslexie heeft kampt in min of meerdere mate met problemen bij het lezen, spellen en/of schrijven. De ene ondervindt bijvoorbeeld moeite om hardop te lezen, terwijl de andere er niet in slaagt correct te spellen.

Hulp bij stem- en slikproblemen

6 mei 2022 Andere

Heb je wel vaker last van een hese stem, verlies je kracht in je stem, heb je last bij het slikken of andere problemen? Dankzij een eenvoudige test van TelePHON.digital kom je te weten of je baat kan hebben bij extra coaching.
Lees meer

5 weetjes over logopedie

Gezond leven

Logopedie wordt vaak geassocieerd met kinderen. Logopedische problemen komen echter ook voor bij volwassenen en zij hebben ook baat bij een goede en onderbouwde therapie. Jill De Smet, logopediste bij Logopraxis legt uit in 5 weetjes.
Lees meer

Dyscalculie

Kinderen

2 x 2 = 4? Dyscalculie is een rekenstoornis die voorkomt bij kinderen en volwassenen. Hoewel maal- en deeltafels, optellen en aftrekken, breuken en meetkunde voor de meeste kinderen na een tijdje een automatisme worden, blijft dit voor kinderen met dyscalculie een erg moeilijke materie.
Lees meer

Logopedie: wat zijn de tarieven en hoeveel krijg je terugbetaald?

Kinderen

Steeds meer mensen brengen een bezoek aan de logopedist, vaak om spraakstoornissen of problemen met de taalontwikkeling van hun kinderen te behandelen. Maar wat zijn de gangbare tarieven en hoeveel krijg je eigenlijk een terugbetaling voor logopedie?
Lees meer

Stotteren

Kinderen

Bij sommige personen treedt er in het spraakproces een storing op waardoor de woorden met horten en stoten uitgesproken worden. Beter gekend als: stotteren.
Lees meer