Hoeveel kost het?

Hoeveel kost een vaccin?

Zijn vaccins volledig gratis? De meeste zijn inderdaad gratis. Andere worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Test je kennis over vaccins

De meeste aanbevolen vaccins zijn gratis

Heel wat vaccins zijn gratis, voor andere krijg je een gedeeltelijke terugbetaling. Lees meer over de kostprijs en de voordelen bij Helan, en waar je je vaccinatiestatus of die van je kind kunt raadplegen.

Gratis vaccins

In Vlaanderen zijn de aanbevolen vaccins voor baby’s, kinderen en adolescenten gratis, op voorwaarde dat ze:

  • besteld zijn door artsen of organisaties die vaccineren (vb. Kind en Gezin of het CLB) via het bestel-en registratiesysteem Vaccinet.
  • toegediend worden zoals aanbevolen in het vaccinatieschema of als inhaalschema *

    Opgelet:* Het vaccin tegen gastro-enteritis door het rotavirus, dat aanbevolen wordt in het basisvaccinatieschema, is niet gratis. Je moet het bij de apotheker kopen op medisch voorschrift. Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald op voorwaarde dat je kind jonger is dan zes maanden.

Ook het COVID-19-vaccin is gratis. Lees meer over het coronavaccin. 

Vaccins met gedeeltelijke terugbetaling

Andere vaccins voor kinderen en volwassenen, die niet in het basisvaccinatieschema staan, moeten bij de apotheker gekocht worden op voorschrift. Sommige vaccins worden gedeeltelijk terugbetaald onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld het vaccin tegen griep bij risicogroepen). Voor een aantal is er geen terugbetaling (bijvoorbeeld reisvaccinaties, hepatitis B bij volwassenen, …) 

Bijkomende tegemoetkoming van je ziekenfonds

Voor vaccins die niet in aanmerking komen voor een wettelijke terugbetaling, kan je ziekenfonds een tegemoetkoming in de kosten van het vaccin voorzien via de aanvullende verzekering.

Dat kan het geval zijn voor vaccins die aanbevolen worden door de Hoge Gezondheidsraad, maar die nog niet gratis ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse overheid.

Bijvoorbeeld: het vaccin tegen menigokokken ACWY, ter vervanging van het vaccin tegen meningokokken C alleen.

Ontdek je voordeel voor vaccins bij Helan ziekenfonds

Wie kan het toedienen?

De zorgverlener van je keuze (Kind en Gezin, CLB, behandelende arts, pediater) zal het vaccin bestellen en toedienen. 

De vaccinatiestatus van je kind wordt digitaal bijgehouden en kan je zelf raadplegen. Op die manier weet je op elk moment welke vaccinaties je kind al gehad heeft en welke het nog moet krijgen.

Daarnaast krijgen alle moeders na hun bevalling een Kindboekje, bedoeld om alle belangrijke gegevens over je kind te verzamelen. De vaccins van je kind worden er telkens in genoteerd.

Vragen of twijfels?

Je goed informeren over het coronavaccin is van groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken. We maken je graag wegwijs.

Vragen en twijfels

Wist je dat?

... alleen de vaccinatie tegen poliomyelitis wettelijk verplicht is in België? De andere vaccinaties die opgesomd worden in de kalender van het basisvaccinatieschema zijn ‘sterk aanbevolen’.