9 is te veel

9 kinderen per kinderbegeleider in de kinderopvang. Dat is heel normaal in België. In Frankrijk, Polen, Zweden en Denemarken zijn het er doorgaans 5. In Griekenland en Finland 4. In Groot-Brittannië en Nederland 3.

9 is te veel. Ontdek hier waarom het anders en beter kan.

Beluister onze brulbrief.

Elke kinderbegeleider doet z’n werk met hart en ziel. En zo goed mogelijk, met de middelen die er zijn. Maar we moeten het durven uitspreken: 9 is te veel. Voor de kinderbegeleiders. Maar vooral: voor onze kinderen.

We zouden kunnen staken om iets te veranderen, maar dan zijn onze ouders en kindjes de dupe. Dat willen we niet. En dus doen we voort, met volle overgave. Maar we willen wel van ons laten horen. Met een brulbrief. Die we verstuurden naar iedereen die het moet horen. Want 9 is écht te veel.

Brul mee voor alle kinderbegeleiders!

Vind jij ook dat het anders en beter kan?

Brul mee om iets te veranderen! Deel onze post op jouw sociale media met de hashtag #9isteveel #brulbrief.

Onze socialemediakanalen

 

9 redenen waarom het anders en beter kan

Kinderbegeleiders verdienen minder werkdruk.

Werken in de kinderopvang doe je altijd met hart en ziel. En je krijgt er massa’s schattige baby- en kinderknuffels voor terug. Maar met 9 kinderen per begeleider weegt de job soms zwaar door. Uit de jaarlijkse bevraging van Helan Kinderopvang bij 450 kinderbegeleiders blijkt dan ook dat de werkdruk hoog is.

9 is te veel. Dat vindt ook Helan Kinderopvang. Daarom bij ons maar 7 kindjes per begeleider. Maar zelfs die 7 is best veel. Met minder kinderen onder hun hoede zouden onze kinderbegeleiders hun werk nog beter kunnen doen. Er meer voldoening uit halen. En kinderen nog beter in de watten kunnen leggen.

De verloning van kinderbegeleiders is verre van riant. Als vzw in een sterk gesubsidieerde sector hebben we daar bij Helan Kinderopvang jammer genoeg zelf weinig vat op. Het probleem gaat verder dan onze organisatie.

Volgens onderzoek van Statbel in september 2020 is de job van kinderbegeleider het slechtst betaalde beroep in België. Verzorgenden in kinderdagverblijven en crèches verdienen een derde minder dan de gemiddelde werknemer. Dat zorgt er mee voor dat nauwelijks 1 op 5 laatstejaars van het zevende jaar kinderzorg aan de slag gaat in een kinderdagverblijf.

We betreuren de nieuwe onderlinge concurrentie tussen de sector van de kinderopvang en het onderwijs, door de recente beslissing van de overheid om 550 kinderbegeleiders aan te trekken voor de kleuterklassen.

Kinderbegeleiders krijgen er vaste werkuren, een betere work-life balance, meer vakantie, … We kijken met lede ogen toe hoe ze begrijpelijkerwijs de opvangsector vaarwel zeggen. En dit in een periode waarin het al heel moeilijk is om nieuwe kinderbegeleiders te vinden.

De kwaliteit van de opleiding kinderzorg beantwoordt niet aan wat er uiteindelijk in het werkveld van kinderbegeleiders wordt verwacht. Bij Helan Kinderopvang investeren we daarom zelf in extra opleidingen voor onze medewerkers. Zo zijn ze niet alleen beter in hun werk maar vooral ook beter bestand tegen de hoge verwachtingen die ze maatschappelijk opgelegd krijgen. Een betere basisopleiding is nodig om elke kinderbegeleider een goede start te gunnen.

Degelijke kinderopvang is maatschappelijk van groot belang. Goede kinderopvang met ruimte voor een duidelijk pedagogisch project helpt kinderen opgroeien tot stabiele mensen. En het geeft ouders de kans om een loopbaan uit te bouwen.

Ouders kunnen in de kinderopvang ook rekenen op een professionele partner bij de opvoeding van hun jonge kind. Gezinnen die het moeilijk hebben, worden mee ondersteund. Kinderbegeleiders werken actief mee aan onze toekomst. Ze krijgen voor die rol niet de waardering die ze verdienen.

Werken in de kinderopvang is zoveel meer dan luiers verschonen en papjes geven. Bij Helan Kinderopvang waakt een vaste pedagoog actief mee over de kwaliteit van de opvang en volgen we de nieuwste aanbevelingen van het Agentschap Opgroeien.

Onze kinderbegeleiders zetten die theorie elke dag om in de praktijk. Ze koesteren de kindjes die ze onder hun hoede hebben, maar zijn ook een waardige partner in de opvoeding. Ze stimuleren elk kind om op eigen tempo bij te leren en brengen actief normen en waarden bij op het eigen tempo van elk kind.

Momenteel zijn er 800 openstaande vacatures in de kinderopvang. Bij Helan Kinderopvang duurt het gemiddeld 42.5 dagen om een vacature in te vullen, ook al hebben we voor vervangingen (bv. wegens ziekte of zwangerschappen) vaak al de volgende dag iemand nodig.

Goede kinderopvang is ook economisch van belang. Om het grote aantal openstaande vacatures in andere sectoren in te vullen, moet er geïnvesteerd worden in meer toegankelijke en flexibele kinderopvang. Alleen zo kunnen ouders met een gerust hart weer aan het werk na de geboorte van hun kindje

De eerste 1.000 dagen in het leven van een kind zijn van groot belang als stabiele basis om gezond op te groeien. Kwaliteitsvolle kinderopvang draagt daar actief aan bij.

Kinderbegeleiders helpen kinderen groeien en ontwikkelen. Ze geven affectie en genegenheid, troosten een kind dat verdrietig is, lachen en spelen samen, en besteden aandacht aan wat een kind zelf vertelt of aangeeft. Ze waken mee over vaste waarden zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Ze waken mee over onze toekomst.

‘It takes a village to raise a child.’ Kinderbegeleiders zijn een belangrijk deel van het opvoedteam van elk kind. Daarom is het van groot belang dat kinderbegeleiders voldoende tijd en ruimte krijgen in om actief samen te werken met ouders.

Dankzij een open, oprechte en kwalitatieve samenwerking tussen kinderbegeleiders en ouders kunnen kinderen zich in de opvang geborgen en gelukkig voelen.

Helan Kinderopvang brult mee.

9 is te veel

9 is te veel. Dat vindt ook Helan Kinderopvang. Daarom kiezen wij al lang voor een maximum van 7 kindjes per begeleider. Want onze kinderen verdienen ruimte om te groeien. En onze medewerkers moeten hun werk goed en met plezier kunnen doen. Maar zelfs die 7 is best veel.

Icon

Tijd om te luisteren

Onze kinderbegeleiders laten van zich horen. En dan willen wij bij Helan luisteren. Meer nog: we willen mee op de barricade staan. We brullen mee: 9 is te veel! Niet omdat we graag brullen, maar omdat we willen zoeken naar een oplossing.

Icon

“Ik ben zo trots op wat wij met ons team vandaag al realiseren, ondanks de beperkte tijd en middelen. Maar met wat meer ademruimte zou er zoveel meer mogelijk zijn.”

Marthe