Oncorevalidatie

Ook voor herstellende patiënten bij een kankerdiagnose is een goede omkadering en begeleiding erg belangrijk. Daarom voorzien wij deze terugbetaling voor revalidatie.

Word klant

Sluit online aan of maak een afspraak

75% terugbetaald

Oncorevalidatie vindt plaats in het ziekenhuis. Zij organiseren een herstelprogramma waarin ze focussen op het fysieke en mentale herstel na kanker.

Leden van Helan ziekenfonds krijgen jaarlijks 75% van de kosten terugbetaald, met een maximum van 200 euro per kalenderjaar.

Download het terugbetalingsformulier oncorevalidatie en laat het invullen door de zorgverstrekker. 

  • Digitaal: met de Helan-app of via Mijn Helan. Vergeet je kleefzegel niet.
  • Per post naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
  • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
  • Enkel voor een oncologisch revalidatieprogramma ter begeleiding van patiënten die lijden of geleden hebben aan kanker, om de reïntegratie in de samenleving te bevorderen of om de gevolgen van de behandelingen te verzachten. 
  • De begeleiding vindt plaats in een oncorevalidatiecentrum of in een erkend ziekenhuis.
  • Er is geen cumul mogelijk met het voordeel zorgverblijf.
  • Dit voordeel geldt enkel wanneer het uitgevoerd wordt in België.

Word jij blij van dit voordeel?

Hou een gezond leven betaalbaar met voordelen die lonen en geniet van onze service op maat.

Sluit aan bij Helan