Wat als je je ziekenfondsbijdrage niet betaalt?

Als je als titularis aangesloten bent bij een ziekenfonds, moet je ook een ziekenfondsbijdrage betalen voor de aansluiting bij de aanvullende verzekering. Betaal je niet, dan kan je het genot van de voordelen van de aanvullende verzekering verliezen of zelfs uitgesloten worden voor een nieuw lidmaatschap. Volg je ziekenfondsbijdrage dus goed op.

Risico's bij betaalachterstand

Sinds 1 januari 2012 brengt je aansluiting als gerechtigde bij een ziekenfonds ook de verplichte aansluiting bij de aanvullende verzekering van dat ziekenfonds met zich mee. Je bent dan verplicht de ziekenfondsbijdrage te betalen om van de aanvullende voordelen te kunnen genieten.

Als je je ziekenfondsbijdrage, ondanks meerdere herinneringen, gedurende 24 maanden niet betaalt:

  • Je kan niet meer genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering, minstens tot de betalingsachterstand is weggewerkt. 
  • De polissen van de ziekteverzekeringen VMOB Insurance – Hospitalia, Dentalia Plus en/of Medicalia – die je eventueel via Helan afgesloten hebt voor jezelf of voor een persoon ten laste worden stopgezet. Je kan een nieuw contract afsluiten, wanneer de periode van herstel van recht (24 maanden) gestart is en op voorwaarde dat je regelmatig en correct betaalt. Doet zich een nieuwe betalingsachterstand voor van 6 maanden, dan wordt je contract opnieuw stopgezet.

Je vindt de details van de regelgeving rond betalingsachterstanden in onze statuten, onder het hoofdstuk II, ‘Toelating, ontslag, schrapping en uitsluiting van leden’. Deze regels zijn trouwens van toepassing bij eender welk ziekenfonds je na wanbetaling aansluit of als je in de periode van niet-betaling bij verschillende ziekenfondsen aangesloten was.

Uitstel door COVID-19

Deze regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019, waardoor de eerste uitsluitingen (24 maanden nadien) op 1 januari 2021 zouden plaatsvinden. Omwille van de coronacrisis werd evenwel een uitstel toegekend voor de toepassing van deze regels. Dat betekent dat de eerste uitsluitingen pas plaatsvinden op 1 januari 2022 en dus niet op 1 januari 2021.

Weten of je bijdragen betaald zijn voor al je verzekeringen?

Op Mijn Helan zie je meteen wanneer je je laatste bijdrage betaald hebt.

Naar Mijn Helan

Goed om te weten

Moet je een nieuw verzekeringscontract afsluiten bij MLOZ INSURANCE na een stopzetting wegens niet-betaling? Dan gelden de voorwaarden voor alle nieuwe contracten en niet de voorwaarden van je oorspronkelijke contract. Denk aan leeftijd, vrijstelling of tarief.