Kinderopvang

Helan Kinderopvang stuurt brulbrief tegen hoge werkdruk in kinderopvang

Helan Kinderopvang, het nieuwe OZ en Partena Kinderopvang en grote organisator van kinderdagverblijven in Vlaanderen, voert actie. Niet via een staking- om de ouders en kinderen niet te raken - maar via een ‘brulbrief’ naar al wie het wie wil horen. De hoge werkdruk, gecombineerd met de laagste lonen in België veroorzaken een ware leegloop in deze essentiële sector. Helan trekt aan de alarmbel.

Luide en duidelijke ‘brulbrieven’

Helan Kinderopvang ijvert voor een meer leefbare en toekomstgerichte sector.  Vandaag vinden beleidsmakers zoals parlementsleden, schepenen, burgemeesters en andere stakeholders uit de sector een ‘brulbrief’ van Helan Kinderopvang in de brievenbus. Het gaat om een postkaart waarin je, als je die opent, een geluidsfragment hoort, de dagelijkse soundtrack van een kinderbegeleider in Vlaanderen. Ook digitaal wordt er campagne gevoerd. 
“We zijn een zachte en constructieve sector. Té zacht waarschijnlijk.  Ook nu het water aan de lippen staat voor veel werknemers in de sector, wordt er niet gestaakt. Want dan zijn de kinderen en de ouders daar de dupe van, en dat willen we niet. Dus zoeken we naar een andere manier om gehoord te worden,” zegt Lisa Degrève, pedagoge bij Helan Kinderopvang.
Het minst betaalde beroep in België en nauwelijks nieuwe instroom
Hoe is het zo ver kunnen komen? De sector staat al jaren onder druk en dreigt nu te barsten, bewijs daarvan zijn de vele opiniestukken, artikels en getuigenissen van de afgelopen weken. Door de 9 kinderen per begeleider (in andere Europese landen gaat het om 5, 4 of zelfs 3 kinderen) is er een grote werkdruk. Weinig mensen voelen zich aangetrokken om kinderbegeleider te worden, te veel gemotiveerde mensen stappen eruit. Sinds dit jaar is het beroep officieel een knelpuntberoep: in Vlaanderen staan momenteel 800 vacatures in de kinderopvangsector open. Verzorgenden in kinderdagverblijven en crèches zijn volgens Statbel  met een bruto maandloon van 2.317 euro zelfs het minst betaalde beroep in België. Kinderdagverblijven moesten als essentiële sector aan de slag blijven tijdens de lockdowns, maar kregen geen prioriteit bij vaccinatie. 
Afstand houden is er nochtans onmogelijk. Nochtans is iedereen ervan overtuigd dat degelijke kinderopvang van maatschappelijk groot belang is, op pedagogisch, sociaal en economisch vlak. Het gaat dan ook, letterlijk, om onze toekomst. 

De erfenis van Vandeurzen

Een aantal ongelijkheden worden meegesleept uit het verleden, kaart Helan aan. 
De vorige Vlaamse regering beloofde in het verlengde van het decreet kinderopvang van baby’s en peuters een ‘financieel groeipad’. Tegen 1 april 2020 zou het verschil in subsidie van organisatoren die inkomen gerelateerde kinderopvang organiseren, weggewerkt zijn. Begin vorig jaar echter besliste de Vlaamse regering om de beloofde gelijke subsidie uit te stellen tot 2026. 
Verder beschikken niet alle actoren in de kinderopvang over gelijke middelen. Zo is er een fundamenteel verschil tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvang.  Om een break-even resultaat neer te zetten zou een zelfstandige opvang een dagbedrag van 55 euro moeten aanrekenen aan de ouders. In Vlaanderen is zo goed als niemand bereid dit bedrag te betalen.
Tenslotte, binnen de gesubsidieerde sector is er ook nog de ongelijkheid tussen private actoren en lokale besturen. Deze lokale besturen ontvangen veelal al hogere subsidies voor dezelfde dienstverlening, maar daarbovenop kunnen ze zelf vaak ook nog bijkomende middelen voorzien via de beschikbare publieke middelen uit de gemeentekas. 

9 is te veel

“In Vlaanderen wordt 1 kinderbegeleider ingezet per 9 kinderen. En da’s veel, veel te veel. Uit de resultaten van onze jaarlijkse personeelsbevraging komt de hoge werkdruk als voornaamste aandachtspunt naar boven. Ik maak me hier als directeur ernstig zorgen over. Deze situatie is onhoudbaar, zeker omdat de toekomstperspectieven weinig verbetering laten uitschijnen. ” zegt Filip Standaert, directeur van Helan Kinderopvang. 
“Ik ben de afgelopen weken even gaan bijspringen in twee van onze kinderdagverblijven. De opluchting van onze medewerkers was groot, zelfs voor mijn beperkte ondersteuning. Het kan toch niet dat wij mensen die voor de allerkleinsten zorgen, zo slecht waarderen? We zitten in Vlaanderen in een sterk gesubsidieerde omgeving waar we als bedrijf alleen weinig vat op hebben. Magische oplossingen zijn er niet, maar er zijn zeker ingrepen mogelijk om de sector leefbaar te maken. 

Noot voor de redactie

Toegevoegd:
•    Beeldmateriaal uit crèche Helan Kinderopvang
•    Geluidsfragment brulbrief
•    Brulbrief, postdrop op 10/11/2021
•    Alles over de actie vindt u op www.9isteveel.be
  

Over Helan

Helan is ontstaan uit OZ Groep en Partena Ziekenfonds, Kinderopvang en Hulp in huis.  De fusie startte in 2021 en zal compleet zijn op 1 januari 2022 wanneer de ziekenfondsen samengaan. In totaal werken 5.000 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. 

De vzw Helan Kinderopvang heeft 51 kinderdagverblijven en 85 onthaalhouders onder zijn hoede, en vangt meer dan 2.200 kinderen op. Er zijn 470 medewerkers. Daarmee is Helan één van de grote actoren in de kinderopvang in Vlaanderen.  

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen en heeft eveneens eigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen. Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 3.500 huishoudhulpen met dienstencheques.  Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. Ook Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van OZ, behoort tot de Helan groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 36.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren.  

Informatie

www.9isteveel.be
www.helan.be 

Contact

Wenst u Filip Standaert te spreken, of te filmen in één van onze kinderdagverblijven? Contacteer ons gerust. 
Sarah Masschelein
Woordvoerster Helan
sarah.masschelein@partena-ziekenfonds.be
0474/87 43 86

Of contacteer ons via deze link.

Deel dit artikel

Over Helan Kinderopvang / Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Helan Kinderopvang is vandaag de grootste private aanbieder van opvang in kinderdagverblijven in Vlaanderen De vzw Helan Kinderopvang heeft 66 kinderdagverblijven, 10 locaties voor buitenschoolse opvang en 90 onthaalhouders onder zijn hoede, en vangt dagelijks meer dan 3.000 kinderen op. Er zijn 600 medewerkers. Daarmee is Helan één van de grote actoren in de kinderopvang in Vlaanderen. Helan heeft een bredere kijk op kinderopvang: kinderopvang moet meer zijn dan opvang alleen, maar moet kinderen ook de ruimte bieden om te groeien, dankzij een unieke pedagogische aanpak. Helan-kinderbegeleiders en -onthaalouders streven elke dag opnieuw naar een veilige, gezonde en duurzame kinderopvang.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen In totaal werken 5.700 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. Helan heeft een eigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekering. Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 4.200 huishoudhulpen met dienstencheques. Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, ouder of revaliderend is. Ook Heyo behoort tot de Helan-groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 36.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 3.500 monitoren.

Ga voor meer informatie naar www.helan.be.